PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 17 | 112--122
Tytuł artykułu

Rola technologii agentowych w budowie społeczeństwa informacyjnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Agent Technologies in Development of Information Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przybliżono definicje społeczeństwa informacyjnego i technologii agentowych. Celem opracowania jest próba weryfikacji tezy, iż technologie agentowe mogą wspomagać budowę społeczeństwa informacyjnego. Jako podstawę do rozważań przyjęto definicję społeczeństwa informacyjnego w ujęciu ekonomicznym. Wydaje się, że sytuuje ona rozwój społeczeństwa informacyjnego w sprzeczności z rozwojem technologii agentowych. Rozwój tych ostatnich prowadzi bowiem do automatyzacji części zadań związanych z zarządzaniem informacją (a nawet zarządzania wiedzą) i ich autonomicznego wykonywania przez programy komputerowe - tzw. agenty programowe. Dlatego też podjęto próbę sformułowania odpowiedzi na następujące pytanie: czy analizując rolę technologii agentowych w budowie społeczeństwa informacyjnego, można oceniać ją w kategoriach synergii czy też kontradykcji? (abstrakt oryginalny)
EN
This study brings definitions of the information society and agent technologies closer to the reader. The aim of this study is to verify the thesis that agent technologies can support the development of the information society. The basis for the investigations was definition of information society in economic terms. It seems that this definition considers development of information society in contradiction to the development of agent technologies. Development of the latter leads to automation of part of tasks connected with information management (and knowledge management) and their autonomous performance by computer software (termed software agents). Therefore, this study attempts to formulate answers to the following question: Should the role of agent technologies in building information society be assessed in categories of synergy or contradiction? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Abramowicz W., Stolarski P., Tomaszewski T., Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych - wprowadzenie, dostęp: http://piu.org.pl/ public/upload/ibrowser/WU/WU2_2010/abramowicz-stolarski-tomaszewski.pdf
 • 2. Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, red. D. Batorski, MGG Conferences, Warszawa 2012, dostęp: http://cyfrowagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/08/TR-Cyfrowa_Gospodarka_Kluczowe_trendy_rewolucji_cyfrowej.pdf
 • 3. Cyrul W., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T., Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • 4. Dobrowolski G., Technologie agentowe w zdecentralizowanych systemach informacyjno-decyzyjnych, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
 • 5. Folta W., Stolińska A., Budowa sieci semantycznej - nowa perspektywa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 733, "Studia Informatica" nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, dostęp: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/ studia_inf/30-2012/si-30-169.pdf
 • 6. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • 7. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - często (nie)zadawane pytania, dostęp: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/130
 • 8. Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym, red. R. Tadeusiewicz, T. Rowiński, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.
 • 9. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 • 10. Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • 11. Kaznowski D., Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo cyfrowe: definicja, dostęp: http://networkeddigital.com/2012/02/20/spoleczenstwo-informacyjne-a-spoleczenstwo-cyfrowe-definicja/
 • 12. Kiełtyka L., Niedbał R., Rola ontologii w budowie systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą w procesach e-negocjacji, [w:] Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, red. L. Kiełtyka, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2013.
 • 13. Konkel M., Rozmowa z człowiekiem czy maszyną, "Puls Biznesu", nr 27(4289), 11 lutego 2015.
 • 14. Kulpińska J., Społeczeństwo wiedzy - praca nad wiedzą, [w:] Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, red. A. Siwik, L.H. Haber, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008.
 • 15. Niedbał R., Techniczne aspekty cyfryzacji procesu negocjacji, "Przegląd Organizacji" 2014, nr 4.
 • 16. Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, dostęp: http://www.silesia.org.pl/ upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf
 • 17. Piotrowski M., Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
 • 18. Skinder M., Komunikowanie społeczne. Wybrane problemy, dostęp: http://www.adm.ukw. edu.pl/ pliki/kom.pdf
 • 19. Społeczeństwo informacyjne w liczbach, red. V. Szymanek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, dostęp: https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2012_z.pdf
 • 20. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, red. V. Szymanek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2013, dostęp: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/09/Spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013.pdf
 • 21. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014, red. V. Szymanek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2014, dostęp: https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014_srodek_lekki.pdf
 • 22. Stanek S., Zadora P., Żytniewski M., Kowal R., Systemy wszechobecne oraz technologie agentowe, odczyt: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p076.pdf
 • 23. Vetulani Z., Komunikacja człowieka z maszyną. Komputerowe modelowanie kompetencji językowej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.