PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie | 242--256
Tytuł artykułu

Modele kooperacji uczelni z biznesem

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga intensyfikacji działań zmierzających w kierunku zacieśniania więzi pomiędzy światem nauki a biznesem. Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać konkurencyjną przewagę, są zmuszone do ciągłego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, co z kolei wymaga zatrudniania kompetentnych pracowników oraz ciągłego dostępu do najnowszych osiągnięć nauki. Jednocześnie w dobie niekorzystnych uwarunkowań demograficznych, skutkujących zaostrzeniem konkurencji na rynku usług edukacyjnych, także uczelnie wyższe dostrzegają konieczność podejmowania działań zwiększających ich atrakcyjność na rynku. Inicjowanie i utrzymywanie współpracy uczelni z biznesem należy wskazać jako jeden z kluczowych sposobów podnoszenia rangi uczelni poprzez dostosowywanie działalności dydaktycznej i badawczej do potrzeb rynku pracy i gospodarki oraz zwiększanie dostępu do zróżnicowanych form finansowania aktywności naukowo-badawczej. Mając na uwadze powyższe, celem niniejszego rozdziału jest wskazanie możliwych form współpracy uczelni wyżej z biznesem oraz prezentacja wybranych modeli tej współpracy, jak również identyfikacja korzyści wynikających z tej współpracy dla czterech grup beneficjentów: instytucji edukacyjnych, studentów, absolwentów i przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Stefaniuk T.: Model partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach" 2014, nr 100.
 • Trzmielak D.: Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw' we wdrażaniu wyników badań. Instytut Lotnictwa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Nowak M., Mażewska M., Mazurkiewicz S.: Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną. PARP, Łodź-Gdańsk-Kielce 2011.
 • Trzmielak D., Grzegorczyk M.: Rola relacji w procesach komercjalizacji technologii na rynkach międzynarodowych. W: Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm. Red. D. Trzmielak. Centrum Transferu Technologii UŁ, Łódź 2011.
 • Zimny A.: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami jako wyraz nowego podejścia do zarządzania szkolą wyższą. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pragmatates Oikonomias 2013, z. VII.
 • Etzkowitz H.: The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action, Papers in Regional Science. Special Issue: Regional Innovation Systems, Clusters, and Knowledge Networking 2011, Vol. 90, Iss. 2.
 • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C. , Ortega-Argiles R.: Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). European Union Commission on Regional Policy, 2012.
 • Matusiak K.B., Guliński J.: System transferu technologii i komercjalizacja wiedzy - sity motoryczne i bariery. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Zasiadły K., Trzmielak D,: Doświadczenia amerykańskie. W: Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia. Red. J. Guliński, K. Zasiadły. PARP, Warszawa 2005
 • Miller R.C., Le Boeuf B.J.: Developing University - Industry Relations: Pathways to Innovation from the West Coast. John Wiley, 2009.
 • Bryła P.: Determinanty współpracy uczelni ze sferą biznesu. "Marketing i Rynek" 2012, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.