PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (23) | 127--142
Tytuł artykułu

Unia bankowa i unia rynków kapitałowych - analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Banking Union and Capital Markets Union - Comparative Analysis of the European Integration Projects in Financial Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalny kryzys finansowy (ujawnił słabości w obszarze nadzoru nad systemem bankowym, a ich niwelacja i przeciwdziałanie kryzysom w przyszłości jest głównym celem europejskiej unii bankowej. Z kolei brak dostatecznej skuteczności działań podejmowanych przez władze UE w zakresie pobudzania wzrostu gospodarczego legł u podstaw europejskiej unii rynków kapitałowych zakładającej pobudzenie inwestycji przez sprawniej działający rynek kapitałowy i pozyskiwanie z niego kapitału przez podmioty gospodarcze. Harmonogram pełnego wdrożenia przedmiotowych unii jest dość odległy, przy czym unia bankowa w zakresie 2 filarów jest już w trakcie wdrażania, a unia rynków kapitałowych jest według stanu na koniec III kwartału 2015 r. na etapie ogłoszenia planu działań określającego harmonogram czynności prowadzących do implementacji tego projektu.(abstrakt oryginalny)
EN
The global financial crisis (2007-2008) has exposed weaknesses in the supervision of the banking system and the leveling is the main objective of the European Banking Union. In turn, the lack of sufficient effectiveness of the EU authorities in stimulating economic growth lay at the basis of European Capital Markets Union assuming stimulating investment through the capital market. Both projects concern the financial area, but the first one is dedicated only to the euro area with the option of the accession of other countries, and the second to all EU-28. A special role in this project will be served by the United Kingdom because of the most developed and largest equity market among all EU countries. Moreover the supporters of Capital Markets Union in the UK suggest even big benefits of this project, which is to be a counterweight to the views of the country's leaving the EU. The timetable for their full implementation is quite remote, and the banking union in the range of two pillars is already being implemented, and the Capital Markets Union is at the end of the first half of 2015 at the development stage of the Action Plan setting out the detailed schedule of activities for the implementation of this project. The issue of the article is very important and timely, while pointing to the need for further research on banking union and Capital Markets Union.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abascal M., Alonso T., Pacheco L., First step towards a Capital Markets Union, Regulation Flash, 19 Feb 2015, BBVA Research.
 • An agenda for capital markets union, Association for Financial Markets in Europe (AFME), November 2014.
 • Banking Union: its structure and functioning, International Business and Global Economy 2014, no. 33.
 • Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, NBP, Warszawa, listopad 2014 r.
 • Financial markets for investors, European Commission, http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm (dostęp 3.04.2015).
 • GREEN PAPER Building a Capital Markets Union, Brussels, 18.2.2015, COM(2015) 63 final.
 • Hübner D., Unia Rynków Kapitałowych - propozycja dla całej Wspólnoty, www.project-sindicate.pl (dostęp 12.04.2015 r.).
 • Junevièius A., Puidokas M., The single resolution mechanism of the European Banking Union: its structure and functioning, International Business and Global Economy 2014, no. 33.
 • Lepczyński B., Założenia i dyskusja na temat projektu unii bankowej, [w:] B. Lepczyński (red.), Konsekwencje przystąpienia Polski do unii bankowej, Opracowanie wykonane w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Gdańsk 2014.
 • Polański Z., Unia bankowa, [w:] P. Albiński (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Ramotowski J., EBC mocno wspiera unię rynków kapitałowych, obserwatorfinansowy.pl, 2015-06-05.
 • Schoenmaker D., Banking union: Where we're going wrong, [w:] T. Beck (ed.), Banking Union for Europe. Risks and Challenges, Centre for Economic Policy Research, London 2012.
 • Stanowisko rządu RP dotyczące Zielonej księgi w sprawie budowy unii rynków kapitałowych, kwiecień 2015 r.
 • Q & A on the Green Paper on building a Capital Markets Union, European Commission - Fact Sheet, Brussels, 18 February 2015.
 • Unia bankowa, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Sejmowej (OIDE), 18.09.2014.
 • Waliszewski K., Koncepcja unii bankowej - szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce, [w:] M. Zaleska (red.), Unia bankowa, Difin, Warszawa 2013.
 • Waliszewski K., Od koncepcji do realizacji - szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce, [w:] M. Zaleska (red.), Unia bankowa, Difin, Warszawa 2015.
 • Wierzba R., Gostomski E., Penczar M., Liszewska M., Górski P., Giżyński J., Małecka E., Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • Zaleska M., Unia rynków kapitałowych ma inne cele niż unia bankowa, Dziennik Gazeta Prawna, 18 czerwca 2015 r.
 • Zavvos G.S., Kaltsouni S., The Single Resolution Mechanism in the European Banking Union: Legal Foundation, Governance Structure and Financing, [w:] Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, 2015 UK.
 • Żabińska J., Unia bankowa, [w:] J. Pietrucha, J. Żabińska (red.), Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Difin, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.