PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
22 (2015) | nr 4 (101) | 113--124
Tytuł artykułu

Tekstura owoców wybranych odmian truskawek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Texture of Fruits of Selected Strawberry Varieties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena tekstury owoców wybranych odmian truskawek, uprawianych w jednolitych warunkach glebowo-klimatycznych. Materiał doświadczalny stanowiły owoce truskawek dziesięciu odmian deserowych: 'Camarosa', 'Dukat, 'Elsanta', 'Heros', 'Honeoye', 'Kama', 'Kent', 'Onebor' ('Marmolada'), 'Polka' i 'Thuriga' oraz owoce odmiany przemysłowej - 'Senga Sengana', uznane w niniejszym eksperymencie za odmianę kontrolną. Owoce pochodziły z poletek doświadczalnych założonych na plantacji towarowej w Jarotach k. Olsztyna. Próbki pobrano w dwóch kolejnych latach z roślin losowo wybranych z każdej odmiany. Oznaczono zawartość suchej masy owoców. Pomiar tekstury świeżych owoców wykonano przy użyciu uniwersalnej maszyny testującej INSTRON 4301. Do oceny jędrności owoców zastosowano testy: penetracji oraz jednoosiowego ściskania między płytkami. Pomiary wykonywano w temperaturze 20 ± 2 ºC w 30 powtórzeniach. Stwierdzono, że zawartość suchej masy w owocach badanych odmian była istotnie (p < 0,05) zróżnicowana. Najmniej suchej masy zawierały owoce odmiany 'Camarosa' (9,75 %), najwięcej - 'Heros', 'Elsanta' i 'Senga Sengana' (powyżej 10,87 %). W przeprowadzonym teście penetracji największą siłą przebijania Fp max charakteryzowały się owoce odmian: 'Kent', 'Elsanta', 'Onebor' oraz 'Thuriga' (powyżej 2,7 N), podczas gdy owoce odmian: 'Heros', 'Dukat', i 'Honeoye' cechowała najmniejsza zwięzłość struktury (poniżej 1,1 N/mm). Wyniki zbieżne z powyższymi otrzymano w teście ściskania. Największe wartości badanych parametrów tekstury, uzyskane w obu testach (Fp max, Ep max, Fś max, Eś max), charakteryzowały owoce odmiany 'Kent'. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research study was to assess the texture of selected varieties of strawberries grown under uniform soil and climatic conditions. The research material comprised ten varieties of dessert strawberry fruits: 'Camarosa', 'Dukat', 'Elsanta', 'Heros', 'Honeoye', 'Kama', 'Kent', 'Onebor' ('Marmalade'), 'Polka', 'Thuriga', and, also, fruits of 'Senga Sengana' industrial variety, which was deemed a control variety in the research experiment. The fruits originated from the experimental plots set on a commercial plantation in Jaroty near Olsztyn. During two consecutive years, the samples were collected from plants, which were randomly selected from each variety. The content of dry matter was determined. The texture of fresh fruits was measured using a universal testing machine: INSTRON 4301 (USA). To assess the fruit firmness, two tests were applied: a penetration test and a test of uniaxial compression between plates. The measurements were performed at a room temperature of 20+ 20C in 30 repetitions. It was found that the content of dry matter in the fruits of the varieties analyzed varied significantly. The fruits of 'Camarosa' variety (9.75 %) contained the lowest content of dry matter and the highest content was in the 'Heros', 'Elsanta', and 'Senga Sengana' fruits (above 10.87 %). The penetration test performed showed that the fruits of the 'Kent', 'Elsanta', 'Onebor', and 'Thuriga' varities were characterized by the highest Fp max puncture force (above 2.7 N), whereas the fruits of the 'Heros', 'Dukat', and 'Honeoye' varieties had the lowest compactness of structure (below 1.1 N/mm). The results of the compression test were consistent with the above cited results. The fruits of the 'Kent' variety were characterized by the highest values of the analyzed texture parameters that were obtained in the two tests (Fp max, Ep max, Fś max , Eś max). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Abbott J.A.: Quality measurement of fruits and vegetables. Posthar. Biol. Technol., 1999, 15, 207- 225.
 • [2] Basson C.E., Groenewald J.-H., Kossmann J., Cronjé C., Bauer R.: Sugar and acid-related quality attributes and enzyme activities in strawberry fruits: Invertase is the main sucrose hydrolysing enzyme. Food Chem., 2010, 121, 1156-1162.
 • [3] Białas W., Modzelewska A., Grajek W., Jankowski T.: Wpływ powłoki maltodekstrynowej na ubytki masy i jędrność rozmrożonych truskawek (Fragaria ananassa). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 4 (41), 41-51.
 • [4] Bourne M.C.: Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement. 2nd ed. Food Sci. Technol., Inter. Series, Academic Press, Geneva, NY, 2002, pp. 19-20.
 • [5] Cao S., Hu Z., Pang B., Wang H., Xie H., Wu F.: Effect of ultrasound treatment on fruit decay and quality maintenance in strawberry after harvest. Food Control, 2010, 21, 529-532.
 • [6] Chen F., Liu H., Yang H., Lai S., Cheng X., Xin Y., Yang B., Hou H., Yao Y., Zhang S., Bu G., Deng Y.: Quality attributes and cell wall properties of strawberries (Fragaria annanassa Duch.) under calcium chloride treatment. Food Chem., 2011, 126, 450-459.
 • [7] Chen L., Opara U.L.: Texture measurement approaches in fresh and processed foods - A review. Food Res. Int., 2013, 51, 823-835.
 • [8] Cordenunsi B.R., Nascimento J.R.O., Lajolo F.M.: Physico-chemical changes related to quality of five strawberry fruit cultivars during coolstorage. Food Chem., 2003, 83, 167-173.
 • [9] Fraeye I., Knockaert G., van Buggenhout S., Duvetter T., Hendrickx M., van Loey A.: Enzyme infusion prior to thermal / high pressure processing of strawberries: Mechanistic insight into firmness evolution. Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 2010, 11, 23-31.
 • [10] Garcia M.A., Martino M.N., Zaritzky N.E.: Composite starch-based coatings applied to strawberries (Fragaria ananassa). Nahrung / Food, 2001, 4, 267-272.
 • [11] Janowicz M., Krasowicz E.: Zróżnicowanie odmianowe mikrostruktury wewnętrznej truskawek. Materiały z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Trendy w technologii owoców, warzyw i grzybów", Rogów 16-17 maja 2013, s. 19.
 • [12] Lara I., Garcia P., Vendrell M.: Modifications in cell wall composition after cold storage of calciumtreated strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruit. Posthar. Biol. Technol., 2004, 34, 331-339.
 • [13] Masny A., Markowski J., Żurawicz E.: Wstępna ocena wartości gospodarczej najnowszych klonów truskawki hodowli ISK w Skierniewicach. Zesz. Nauk. Inst. Sad. Kwiac. w Skierniewicach, 2000, 8, 255-261.
 • [14] Ochmian I., Grajkowski J.: Influence of storage on mass loss and firmness changes of two strawberry cultivars. Acta Agrophysica, 2008, 1 (11), 141-145.
 • [15] Ochmian I., Grajkowski J., Popiel J.: Wpływ nawożenia dolistnego na jakość owoców śliw odmian 'Opal' i 'Renkloda Ulena' w czasie ich przechowywania. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura, 2006, 101, 291-297.
 • [16] PN-ISO 1026: 2000. Produkty owocowe i warzywne. Oznaczanie zawartości suchej substancji w wyniku suszenia przy obniżonym ciśnieniu i zawartości wody w wyniku destylacji azeotropowej.
 • [17] PN-EN ISO 5492: 2009. Analiza sensoryczna. Terminologia.
 • [18] Rasing F., Hulstein J., Maas R.: Firmness of strawberries; improvement of fruit quality through manipulation of texture. 3rd Int. Symp. on Food Rheology and Structure, 2003, February 9-13, Zürich, Switzerland.
 • [19] Rocznik statystyki międzynarodowej. GUS, Warszawa 2012.
 • [20] Ross C.F.: Sensory science at the human-machine interface. Trends Food Sci. Technol., 2009, 20, 63-72.
 • [21] Seremak-Bulge J. (Red.): Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy, 2014, 45, 10. Cyt. za: Wyniki produkcji roślinnej GUS z kolejnych lat. 2014 r. Przedwynikowy szacunek GUS z 23 września 2014 r.
 • [22] Singh R., Sharma R.R., Tyagi S.K.: Pre-harvest foliar application of calcium and boron influences physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Scientia Horticulturae, 2007, 2 (112), 215-220.
 • [23] Skupień K., Ochmian I., Grajkowski J.: Influence of mineral fertilization on selected physical features and chemical composition of aronia fruit. Acta Agrophysica, 2008, 1 (11), 213-226.
 • [24] Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica Pl na przykładach z medycyny. StatSoft Polska, Kraków 2006.
 • [25] Surmacka-Szcześniak A.: Texture is a sensory property. Food Qual. Pref., 2002, 13, 215-225.
 • [26] Szczepańska K., Dolik K.: Ocena tekstury żywności. Wybrane metody mechaniczne. Przem. Spoż., 2012, 5 (66), 38-42.
 • [27] Taub I.A., Singh R.P.: Food storage stability. CRC Press, Boca Raton 1998, pp. 202-207.
 • [28] Verdini R.A., Zoggilla S.E., Rubiolo A.C.: Calcium uptake during immersion of strawberries in CaCl2 solutions. J. Food Sci., 2008, 73, C533-539.
 • [29] Vicente A.R., Saladié M., Rose J.K.C., Labavitch J.M.: The linkage between cell wall metabolism and fruit softening: Looking to the future. J. Sci. Food Agric., 2007, 87, 1435-1448.
 • [30] Żurawicz E., Masny A.: Uprawa truskawek w polu i pod osłonami. Wyd. Plantpress Sp. z o.o., Kraków 2005, ss. 5-6, 10-11, 16-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.