PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 312 Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa | 95--110
Tytuł artykułu

Polityka łączenia pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Policy for Reconciling Work and Eldercare
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą to obecnie jedno z priorytetowych wyzwań dla polityki społecznej. Problem ten systematycznie przybiera na znaczeniu, głównie ze względu na zmiany zachodzące w strukturze demograficznej. Wzrost udziału ludzi starych w ogólnej liczbie ludności powoduje, z jednej strony - wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, a z drugiej - konieczność aktywizacji zawodowej różnych grup, w tym również kobiet, które są naturalnymi dostarczycielkami tych usług. Konsekwencją tego jest konieczność tworzenia nowych rozwiązań, które umożliwią skuteczne łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Artykuł ma charakter poglądowy. Jego celem jest przedstawienie głównych zagadnień związanych z problemami zawodowymi osób opiekujących się starszymi członkami rodziny. Omówione zostały także działania podejmowane na rzecz ograniczenia tych problemów. (abstrakt oryginalny)
EN
Reconciliation of work and eldercare duties is today one of the priorities in social policy. The problem is steadily growing in importance, mainly because of changes in the demographic structure. The increasing proportion of oldest old people expands the demand for care services and makes it necessary for different groups, including women who are natural caregivers for the elderly, to become economically active. This situation calls for the creation of new solutions to enable efficient reconciliation of work and care duties. The aim of this article is to present the main work-related problems of persons giving care to the elderly members of their families, as well as measures implemented to mitigate the problems. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B. (2008) Ocena kierunków zmian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca - życie - rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Błędowski P. (2004), Polityka rodzinna wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Błędowski i in. (2006), Supporting Family Carers of Older People in Europe - The National Background Report for Poland, Lit Verlag, Hamburg.
 • Boni M. (red.) (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, KPRM, Warszawa.
 • Borkowska S. (2004), Praca a życie zawodowe, [w:] S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 • Bunda M. (2006), Rodzice jak dzieci, "Polityka", nr 36.
 • Colombo F. (2011), Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, OECD Publishing, Paryż.
 • Döhner H., Kofahl Ch. (red.) (2006), Supporting Family Carers of Older People in Europe - Empirical Evidence, Policy Trends and Future Perspectives, LIT Verlag, Hamburg.
 • Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) (1996), Rada Europy, Strasburg.
 • Health and long-term care in the European Union (2007), "Eurobarometer Special Surveys", Komisja Europejska, nr 283.
 • Hessel P., Keck W. (2009), How caring for an adult person affect employment?, Equalsoc State of Art Report.
 • Hoskins I. (1996), Combining work and elder care. A challenge for now and the future, International Labour Organization, Genewa.
 • Jacukowicz Z. (2007), Płaca rodzinna, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 22-25.
 • Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Komisja Europejska (2001), Commission staff working paper, SEC (2001) 1398, Bruksela.
 • Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • ONZ, (2002), Sprawozdanie z drugiego światowego zgromadzenia na temat starzenia się społeczeństw, Madryt
 • Racław M. (2011), "Zarządzanie" osobami starszymi - przyczynek do dyskusji o lokalnej polityce społecznej, w: M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa.
 • Smoder A. (2010), Równowaga praca-rodzina - wybór czy konieczność?, "Polityka Społeczna", nr 4.
 • Stypińska J., Perek-Białas J. (2010), Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą - wpływ na jakość życia opiekunów, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Stypińska J., Perek-Białas J. (2011), Careres@Work. Careres between Work and Care. Conflict or Chance. Results of Interviews with Working Carers, Carers@Work - National Report Poland, Kraków.
 • World Population Prospects: The 2012 Revision, Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, zasób internetowy, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (data dostępu: 10.04.2014).
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014 - 2020 (2014), Monitor Polski", poz. 118, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.