PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (49) | 168--197
Tytuł artykułu

Sytuacja międzynarodowa Polski oraz jej polityka zagraniczna w latach 2002-2005

Autorzy
Warianty tytułu
International Position of Poland and Its Foreign Policy in the Period 2002-2005
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lata 2002-2005 to specyficzny okres w polskiej polityce zagranicznej. Z jednej strony krystalizowało się nasze przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej, a z drugiej rosło polskie zaangażowanie w konflikty w Iraku i Afganistanie. Niniejszy tekst jest próbą analizy sytuacji międzynarodowej Polski w tym okresie oraz jej wpływu na prowadzoną przez nas politykę zagraniczną. Jednym z jego celów jest weryfikacja tezy, że lata 2002-2005 stanowiły ostatki konsensusu w polityce zagranicznej Polski między głównymi siłami politycznymi w Polsce. Treść opracowania obejmuje takie zagadnienia, jak: zakończenie negocjacji akcesyjnych i pierwszy rok członkostwa, rola Polski w stosunkach transatlantyckich oraz polityka ówczesnych władz wobec państw Europy Wschodniej. (abstrakt oryginalny)
EN
The period 2002-2005 was a specific time for the Polish foreign policy. On the one hand, our future membership in the European Union was being clarified and, on the other hand, the involvement of Poland in the conflicts in Iraq and Afghanistan was growing. The article is an attempt to analyse the international position of Poland in the period and its influence of our foreign policy. One of the aims is to verify the thesis that the period 2002-2005 was the end of a consensus on Poland's foreign policy reached by the main political powers in Poland. The article deals with the following issues: the end of accession negotiations, the first year of membership, the role of Poland in transatlantic relations and the policy of the authorities towards East European states. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
168--197
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
Bibliografia
 • Ash T.G., Polska jako regionalna potęga. Czy warto było iść na wojnę?, "Gazeta Wyborcza", 22.IV.2003.
 • Barcz J., Kuźniar R., Machińska H., Popowski M., Traktat z Nicei. Wnioski dla Polski, MSZ RP, Ośrodek Informacji Rady Europy, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2001.
 • Bieleń S. (red.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Bieleń S., Paradoksy polskiej polityki zagranicznej, "Studia Europejskie", nr 2, 2004.
 • Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 • Burak A., Oktaba Ł., Przyśpieszenie z przeszkodami, "Rzeczpospolita", 12.VI.2002.
 • Cimoszewicz W., Krajobraz za horyzontem. Polityka zagraniczna RP po wejściu do Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe", nr 2, 2004.
 • Coś za coś. Rozmowa z Janem Nowakiem-Jeziorańskim o tym, czy Polska może wystawić USA rachunek za partnerstwo w Iraku, "Polityka", 17.I.2004.
 • Dębski S., W elitarnym gronie, "Nowa Europa Wschodnia", nr 2, 2009.
 • Expose Ministra Spraw Zagranicznych Adama Daniela Rotfelda w Sejmie, Warszawa, 21.01.2005.
 • Expose Ministra Spraw Zagranicznych RP Adama Daniela Rotfelda, Sejm RP, 22.01.2005.
 • Fiszer J.M., Konsekwencje polityczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Fakty i mity, [w:] J.M. Fiszer (red.), Polska w Unii Europejskiej. Aspekty międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, ISP PAN, Warszawa 2009.
 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza na temat polskiej polityki zagranicznej w 2002 r., 14.03.2002.
 • Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej przedstawiona na posiedzeniu Sejmu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza, 17.02.2002.
 • Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej przedstawiona na posiedzeniu Sejmu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza, 23.03.2003.
 • Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej przedstawiona na posiedzeniu Sejmu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza, 21.01.2004.
 • Jakimowicz R., Współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie: wybrane problemy, [w:] E. Kużelewska, K. Stefanowicz (red.), Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Kamiński A.Z., Jakość struktur państwowych, suwerenność i polityka wschodnia, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2000.
 • Koziej S., Pierwsza dekada funkcjonowania w strukturach bezpieczeństwa NATO i UE - strategiczne doświadczenia Polski, "Bezpieczeństwo Narodowe", nr 2, 2012.
 • Kranz J., Między Niceą a Brukselą albo życie po śmierci, "Raporty i Analizy", nr 2, 2004, Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 • Kułakowski J., Jesień L., Przebieg negocjacji akcesyjnych Polski w 2001 roku, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2002.
 • Kuźniar J., Polityka zagraniczna III RP, SCHOLAR, Warszawa 2012.
 • Lesiewicz E., Polska debata polityczna wobec eurokonstytucji, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 4, 2009.
 • Lukierski J., Między USA a Unią, "Przegląd", 28.III.2004.
 • Łoś-Nowak T., Polska - cele, aspiracje, kierunki, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Misja kijowska, wywiad z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, "Polityka", 18.XII.2004.
 • Najder Z., Kontynuacja nieskuteczności. Polityka Wschodnia RP po 1989 r, Okręt Koszykowa, OSW, Warszawa 2007.
 • Nowak J.M., Dyplomata na salonach i w politycznej kuchni, Bellona, Warszawa 2014.
 • Opinie o obecności polskich żołnierzy w Iraku i zagrożeniu terroryzmem, komunikat z badań CBOS, Warszawa kwiecień 2004.
 • Opinie o planach zbrojnej interwencji w Iraku, komunikat z badań CBOS, Warszawa styczeń 2003.
 • Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa marzec 2003.
 • Powell C., Nie cofniemy się przed wojną, "Rzeczpospolita", 5.II.2003.
 • Rosati D., Nie brońmy Nicei, "Gazeta Wyborcza", 2.VI.2004.
 • Rotfeld A.D. (red.), Rzecz o przyszłości Europy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2005.
 • Rotfeld A.D., Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Akademia Dyplomatyczna MSZ, Warszawa 2004.
 • Rotfeld A.D., Polska w niepewnym świecie, PISM, Warszawa 2006.
 • Rotfeld A.D., W cieniu 12 rozmów z Marcinem Wojciechowskim, PISM, Warszawa 2012.
 • Severin A., Gdyby Polski nie było, trzeba by ją wymyślić, "Rzeczpospolita", 17.VI.2003.
 • Sochar O., Kurs na Moskwę, "Gazeta Wyborcza", 20.V.2004.
 • Sojusznik to nie satelita, wywiad ze Zbigniewem Brzezińskim, "Polska Zbrojna", nr 14, 2000.
 • Stańczyk J., Polska w procesie integracji europejskiej - osiągnięcia, potrzeby i wyzwania, "Studia Europejskie", nr 4, 2003.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie integracji Polski z Unią Europejską, M.P. z 2002 r. Nr 59, poz. 798.
 • Waszczykowski W., Bliskowschodnie dylematy Unii Europejskiej. Zadania dla Polski, "Polska w Europie", nr 2, 2004.
 • Wągrowska M., Interesy Polski a rozszerzenie NATO, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2002.
 • Węc J.J., Spór o kształt konstytucji europejskiej, "Przegląd Zachodni", nr 3, 2004.
 • Winczorek P., Po co tam pojechaliśmy, "Rzeczpospolita", 12.XII.2004.
 • Wychodzimy z Iraku, wywiad z Jerzym Szmajdzińskim, "Gazeta Wyborcza", 4.X.2004.
 • Wypowiedz posła Prawa i Sprawiedliwości Mariana Piłki, stenogram z 235. posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Warszawa 9.03.2005.
 • Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w trakcie debaty nad Informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku, stenogram z 67. posiedzenia Sejmu RP, 21.01.2004.
 • Wypowiedź Marka Jurka w trakcie 244. posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 20 maja 2005 roku [dostęp 11.10.2014].
 • Wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Bronisława Komorowskiego, stenogram z 224. Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, 15.12.2004.
 • Wystąpienie premiera Marka Belki przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu, Warszawa 15.X.2004.
 • Założenia polskiej polityki zagranicznej wobec Rosji, Warszawa 13 czerwca 2000.
 • Żakowski J., Minister spraw słusznych i przegranych, "Polityka", nr 7, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.