PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 312 Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa | 127--150
Tytuł artykułu

Szkolenie opiekunów osób starszych wobec nowych wyzwań na rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Training for Caregivers of the Elderly and New Labour Market Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania skali zjawiska starzenia się społeczeństw w wybranych krajach europejskich wskazują na potrzebę edukacji nowych kadr opiekunów osób starszych w oparciu o szkolenia dostosowane do potrzeb rynkowych. Podstawą do przygotowania i realizacji pilotażowych, innowacyjnych szkoleń dla opiekunów nieformalnych i formalnych jest poznanie: trendów demograficznych, uwarunkowań wynikających z polityki ochrony zdrowia i polityki opiekuńczej, potrzeb osób starszych w zakresie opieki i potrzeb ich opiekunów, oferty rynku szkoleń i edukacji dla opiekunów osób starszych. W publikacji omówiono wybrane czynniki wpływające na zakres i formę zawodowych szkoleń dla opiekunów osób starszych oraz przedstawiono efekty pilotażowych szkoleń dla opiekunów formalnych i nieformalnych, stanowiących część projektu NMCE - Nurse Managed Care for Elderly. Szkolenia te przyczyniają się do budowania potencjału kapitału ludzkiego w skali tak lokalnej, jak i krajowej. Ten zaś przyczynia się do rozwoju danych społeczności z uwzględnieniem sektora "srebrnej" i "białej" gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
Research into the scale of population aging in selected European countries shows that a new resource of caregivers to the elderly should be trained taking account of market needs. The knowledge of demographic trends, determinants arising from healthcare and welfare policies, the care needs of the elderly and the needs of their caregivers, training and education opportunities for the caregivers is a basis for the development and implementation of innovative, pilot courses for both informal and formal caregivers. The article describes some selected factors determining the scope and form of vocational training for elderly caregivers, as well as presenting the outcomes of pilot training for formal and informal caregivers offered under the Nurse Managed Care for Elderly project. Such courses help enhance human capital potential at both local and national levels, thus facilitating the development of communities including the sector of "silver" and "white" economy. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Active Ageing. A Policy Framework (2002). World Health Organization. Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster. Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion Department. Ageing and Life Course, Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid, Spain.
 • Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society Report (2014); jointly prepared by the Social Protection Committee and the European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Cichy K. (2008), Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 - rozwój kapitału ludzkiego. Spotkanie eksperckie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. Eurostat 2014;
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_13npms&lang= en (dostęp 12.08.2014).
 • http://www.neuropedagogika.org/?s=World+Cafe (dostęp 10.03.2014.)
 • Improving qualification for elderly assistants - IQEA Evolution. Final Report (2013), EXFOR Experience and Formation Associazione, Italy; http://www.adam-europe. eu/prj/6772/prd/6/2/2010_3995_FR_IQEA_PUB.pdf (dostęp 08.11.2013)
 • Gökdogan F., Strzelecka E., Ziółkowski W. (2012), Elderly Care in Selected European Countries, Academy of Information Technology and Skills, Lodz.
 • Kijak R. J., Szarota Z. (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem. Wydanie I. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009), (red.) M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce (2013), OECD. LEED, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. (2011), GUS, Warszawa 2011.
 • Szatur-Jaworska B. (2012), Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Polsce, Studia BAS.
 • Starzenie się społeczeństwa polskiego, nr 2, s. 74-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.