PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 312 Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa | 173--194
Tytuł artykułu

Reintegracja społeczno-zawodowa osób po 45 roku życia w spółdzielniach socjalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social and Occupational Reintegration of Persons Aged 45+ in Social Cooperatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spółdzielczość socjalna jest jednym z narzędzi mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez świadczenie specyficznej usługi społecznej zatrudnienia socjalnego. Grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym, ze względu na przedłużające się bezrobocie, są osoby w wieku 45+. Celem artykułu jest sprawdzenie, w jakim zakresie spółdzielnie socjalne realizują usługę społeczną w postaci zatrudnienia socjalnego, szczególnie w odniesieniu do osób w wieku 45+. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych wśród spółdzielców socjalnych w województwie łódzkim na temat różnych aspektów ich pracy w spółdzielniach socjalnych. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę możliwości prowadzenia reintegracji społeczno-zawodowej w spółdzielniach socjalnych w odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi w wieku 45+. (abstrakt oryginalny)
EN
Social cooperatives are one of the tools that prevent social exclusion by delivering a special welfare service - social employment. The risk of social exclusion caused by prolonged unemployment is particularly high among people aged 45+. The paper tests the extent to which social cooperatives implement a welfare service in the form of social employment and the related social and occupational reintegration, particularly with respect to people aged 45+. The paper presents the results of a survey of social cooperatives' members in the Łódź region, during which various aspects of their work in these organizations were investigated. An analysis was conducted to assess social cooperatives' potential for enabling social and professional reintegration of people threatened by social exclusion, particularly those in the age group 45+. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P. (2005), Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, [w:] S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, Warszawa, s. 17-54.
 • Grewiński M., Kamiński S. (2011), Sektor gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej - w kierunku usług społecznych, [w:] M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa, s. 55-84.
 • Janowska Z. (2009), Spółdzielnia socjalna - istota i zasady funkcjonowania, [w:] Z. Janowska (red.), Spółdzielczość socjalna drogą do aktywności zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Łódź, s. 7-27.
 • Jarosz M. (2008), Obszary wykluczenia w Polsce, [w:] M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa, s. 7-18.
 • Jordan B. (1996), A theory of poverty and social exclusion, Cambridge.
 • Karwacki A. (2011), Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego, [w:] M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa, s. 197-217.
 • Szatur-Jaworska B. (2005), Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec osób starszych, [w:] J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, Toruń, s. 63-71.
 • Departament Pożytku Publicznego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r., Warszawa 2012.
 • Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [dostęp 19.10.2011].
 • http://ozrss.pl/spoldzielnie-socjalne/katalog/ [dostęp 26.06.2014]
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.