PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 75 | 3--16
Tytuł artykułu

Zastosowanie komputerowych banków danych regionalnych GUS do monitorowania poziomu rozwoju miast i obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use Regional Data of Computer Banks CSO for Monitoring of Development Level of Cities And Areas Rural
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono metodę wieloczynnikowej analizy i oceny poziomu rozwoju gmin, w tym miast i obszarów wiejskich, tj. jednostek terytorialnych w odniesieniu do których nie opracowuje się w statystyce syntetycznych mierników oceny. Metodę tą zastosowano w PB nr 3808/B/H03/2011/40, gdzie przy wykorzystaniu komputerowych banków danych regionalnych publikowanych przez GUS, przeprowadzono dla lat 2003, 2008, 2010 i 2012 cztery odrębne analizy oraz delimitacje wszystkich w kraju miast i obszarów wiejskich wg poziomu rozwoju. Pozwoliło to na określenie zmian w zasięgu terytorialnym obszarów o względnie wysokim, średnim i niskim poziomie rozwoju. W opracowaniu przedstawiono założenia metodyczne oraz częściowe wyniki tych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a method of multifactor analysis and assessment of the level of development of municipalities, including the cities and rural areas, ie. The territorial units for which no statistics are developed synthetic evaluation measures. This method was used in the PB No. 3808 / B / H03 / 2011/40, where the computer using regional data banks published by the Central Statistical Office, was carried out for the years 2003, 2008, 2010 and 2012, four separate analysis and delimitation of all the country's cities and rural areas by level of development. This allowed the determination of changes within the territorial areas of relatively high, medium and low level of development. This paper presents a methodological assumptions and partial results of these studies. (original abstract)
Rocznik
Tom
75
Strony
3--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • [1] Adamczyk-Łojewska G., Problemy konwergencji i dywergencji ekonomicznej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, [w:] Ekonomia, Economics, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 211, Wrocław 2011, s. 57-76.
 • [2] Adamczyk-Łojewska G., Uwarunkowania strukturalne rozwoju gospodarczego Polski, Wyd. Uczeln. UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.
 • [3] Adamczyk-Łojewska G., Uwarunkowania strukturalne i przestrzenne rozwoju gospodarczego Polski, Rozprawy 109, Wyd. Uczeln. ATR w Bydgoszczy, 2003.
 • [4] Dojazdy do pracy. Narodowy Spis powszechny ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2014.
 • [5] Domański R, Mechanizmy terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych, www.mrr.gov.pl
 • [6] Dorożyński Т., Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • [7] Geodecki Т., Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 714, Kraków 2006.
 • [8] Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • [9] Klamut M., Cele i narzędzia polityki regionalnej unii Europejskiej, UE we Wrocławiu, 2008, http://www.pzdu.p1/uploads/files/konferencje/l/08_Miroslawa_Klamut.pdf
 • [10] Kociszewski K, Uniwersalne teorie rozwoju, [w:] Ekonomia rozwoju, red. В Fiedor, К Kociszewski, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • [11] Kudełko J., Prusek A., Zieliński K, Europejska polityka spójności i jej efekty w Polsce, Wydaw. UE w Krakowie, Kraków 2011.
 • [12] Kusideł E., Wpływ metropolii łódzkiej na rozwój społeczno- gospodarczy regionu, Acta Universitas Lodziensis. Folia Oeconomica, 246, łódź 2010, s. 159-168.
 • [13] Markowski T, Marsza! Т., Metropolie, obszary metropolitarne, metropolizacja, problemy i pojęcia podstawowe, Wyd. Komitet przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 • [14] Miazga A., Polityka regionalna a konwergencja w UE i w Polsce w świetle nowych teorii geografii ekonomicznej, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 • [15] Rokicki В., Różnice w poziomie rozwoju regionalnego w Hiszpanii w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2004, nr 5.
 • [16] Tokarski Т., Teoretyczne podstawy przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego, [w:] Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007.
 • [17] Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, GUS, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.