PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 32 | nr 105 | 155--171
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Management in Business Activity : Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja wpływu ryzyka na działalność przedsiębiorstw i obszarów, które powinny być objęte zarządzania ryzykiem. Sprawny proces zarządzania przedsiębiorstwem łączy się nieodzownie z zarządzaniem ryzykiem. Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie są ukierunkowane na przyszłe skutki, dlatego też zawsze są obarczone ryzykiem. Współczesne warunki gospodarcze narzucają kadrze kierowniczej uwzględnienie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem jego ekspozycji na ryzyko. Stąd rodzi się konieczność koncentracji na tym obszarze. System zarządzania przedsiębiorstwem musi być zintegrowany z systemem zarządzania ryzykiem na każdym etapie. Ta współpraca rozpoczyna się już na etapie planowania, a kończy na kontroli. Zarządzanie coraz częściej utożsamiane jest bowiem z bezpieczeństwem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a to łączy się bardzo mocno z ograniczaniem ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the impact of risk on the business activity of enterprises and the areas which ought to be subject to risk management. The efficient management of an enterprise is necessarily connected with risk management. Decisions taken in an enterprise are meant to bring about particular consequences in the future, wherefore they always bear certain risk. In the current economic conditions, the management staff is forced to take into consideration the enterprise's exposure to risk when taking strategic decisions. The enterprise management system must be integrated with a risk management system at every stage. This coordination begins at the level of planning already and ends at the stage of control. Management is namely ever more frequently identified with the security of a business, which involves reducing risk.(original abstract)
Twórcy
 • Zakład Elektrotechniczny "ZELTECH" Stanisław Przesmycki, Siedlce
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Brenstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 1997.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Fierla A. (red.) Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.
 • Grygier-Siddons O., Ostrożny rozwój. Wyzwania CEO, Harvard Business Review Polska, marzec 2010
 • Holliwell J., Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Liber, Warszawa 2001.
 • Jabłonowski M. Smolak L., ( red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Wydawnictwo Typografia Pułtusk, Pułtusk 2007.
 • Janusz K., Janisz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.
 • Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 • Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
 • Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków, ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 • Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 • Kalinowski M., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kalinowski M., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka, K.E. Liber, Warszawa 2000.
 • Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą Project finance, Difin, Warszawa 2007.
 • Kuc B.R., Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Kwiecińska M., Większa świadomość ryzyka, słabe przeciwdziałanie, Harvard Business Review Polska, 6/2007, Warszawa.
 • Mączyńska E. (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 • Nahotko S., Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, AJG, Zakład Pracy Chronionej, Bydgoszcz 2003.
 • Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002.
 • Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Leksykon zarządzania finansami, ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998.
 • Orłowski W.M., Czego uczy nas kryzys?, Harvard Business Review Polska, Warszawa grudzień 2009- styczeń 2010.
 • Orłowski K., Królowa gotówka, "Nowy Przemysł", 11/2008, Katowice.
 • Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka., WIGPress, Warszawa 2002.
 • Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2005.
 • Sierpińska M. , Janach T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006.
 • Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 2002.
 • Staniec I.(red.), Zawiła - Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Szczepankowski P.(red.) Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Vizja Press & it sp. z o.o., Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.