PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 32 | nr 105 | 191--203
Tytuł artykułu

Analiza barier ograniczających przedsiębiorczość w sektorze MSP

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Barriers to Entrepreneurship in the SME Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw to kluczowy dział gospodarki Unii Europejskiej. Bez istnienia tego typu firm nie może być mowy o rozwoju gospodarczym w żadnym kraju ani w UE, ani na świecie. Zaletą małych i średnich przedsiębiorstw jest ich elastyczność w dostosowywaniu się do szybko zmieniających się warunków. Niemniej, wielkość firmy może być również jego wadą. Przekonują się o tym niejednokrotnie przedsiębiorcy dopiero zakładający własną działalność. Bez historii kredytowej i zabezpieczeń są praktycznie bez szans na pozyskanie finansowania zwrotnego na akceptowalnych warunkach. Ograniczanie barier rozwojowych sektora MSP na pewno przyczynia się do poprawy sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną najważniejsze czynniki warunkujące rozwój sektora MSP w Krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Drugą część poświęcono przedstawieniu bankowych możliwości finansowania dłużnego, skierowanego do przedsiębiorstw MŚP w Polsce. Zestawione zostaną zmodyfikowane produkty banków włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. "Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne". (abstrakt oryginalny)
EN
Sector micro-small and medium enterprises is a key sector of the European Unions' economy. Without these type of companies there can be no economic development in any country either in the EU nor in the world. The advantage of small and medium-sized enterprises is their flexibility to adapt in a constantly and rapidly changing environment. No less, the size of the company may also be its disadvantage. Entrepreneurs are finding this difficulty when assuming their own business. No credit history and collateral are practically huge obstacles to obtaining financial support on acceptable terms and condition. Reducing barriers to the development of the SME sector helps to improve the economic situation in the European Union. The first part of the paper will be dedicated to the most important factors affecting the development of the SME sector in the European Union countries and Poland. The second section presents the possibilities of bank offers regarding to SMEs in Poland. It exposes the modified bank products including products chosen for the project of the Polish Agency for Enterprise Development: "The planning of the debt financing of SMEs".(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Access to Finance survey, Analytical Report 2014, European Commission, 2014, (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32004L0039).
 • Annual Report on European SMEs 2013/2014 - A Partial and Fragile Recovery Final Report - European Commission, July 2014 (http://ec.europa. eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/ files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf).
 • Biuletyn euro info nr 1 (09), str. 4-7, PARP Warszawa 2009.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE) L 124, 20.05.2003.
 • Dyrektywa 2004/39/we Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, 21.04.2004 (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/HTML/?uri= CELEX:32004L0039&from=PL).
 • Gierszewska G. (red.), Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania PW, Warszawa 2014.
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_report_2009 _ en.pdf, 07.10.2009
 • IFC Annual Report, World Bank Group, July 2013 (http://www.ifc.org/wps/wcm/ conect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Annual+Rep ort/2014_Online_Report/).
 • Mikita M. , Wpływ nowych regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw przez banki, Studia BAS nr 1/2014
 • Plan działania na lata 2014-2015 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 14.02.2014 (https://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/19087.pdf).
 • Report on the results of public consultation on The Entrepreneurship 2020 Action Plan, European Commission, 09.01.2013 (http://eurlex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF).
 • SME Finance Monitor Q2 2014 An independent report by BDRC Continental, August 2014
 • (http://bdrc-continental.com/wp-content/uploads/2014/11/Q2-2014-SME-FinanceMonitor.pdf).
 • Survey on the access to finance of enterprises, April to September 2014, November 2014.
 • (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedent erprises201411.en.pdf).
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP Warszawa 2013.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, PARP Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.