PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 31--48
Tytuł artykułu

Związek płynności finansowej z wielkością przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Liquidity and Company Size Relationship Basing on Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie związku płynności finansowej przedsiębiorstwa z jego wielkością. Płynność finansowa przedstawiona jest przez autorkę w ujęciu statycznym oraz dynamicznym i mierzona jest wskaźnikiem bieżącym, cyklem konwersji gotówki i stosunkiem aktywów bieżących do aktywów ogółem. Wielkość przedsiębiorstwa rozważana jest jako wielkość aktywów lub sprzedaży. Metodologia badania - Ocenę zależności między płynnością finansową a wielkością przedsiębiorstwa przeprowadzono w oparciu o analizę korelacji oraz regresji między poszczególnymi wskaźnikami na podstawie danych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997-2011. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że płynność finansowa jest złożonym zjawiskiem i wpływa na wielkość przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Istnieje wpływ zarządzania płynnością finansową na wielkość przedsiębiorstwa, co świadczy o tym, że pewnej wielkości przedsiębiorstwa można przypisać zestaw wskaźników płynności finansowej, które tę wielkość determinują. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this article is to provide financial liquidity of a company relationship to its size. Financial liquidity is presented by the author in terms of static and dynamic indicators, and is measured by the current ratio, the cash conversion cycle and the ratio of current assets to total assets. The size of the company is considered as the amount of assets or sale. Design/methodology/approach - Assessment of the relationship between liquidity and the size of the company was based on the correlation and regression analysis between indicators based on data of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw in the years 1997-2011. Findings - The research found that liquidity is a complex phenomenon and affects the size of the enterprise. Originality/value - There is an effect of the liquidity management on the size of the company which indicates that a company size can be attributed to the set of indicators of liquidity, which determine the size. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Audretsch D.B., Elston J.A. (2001), Does firm size matter? Evidence on the impact of liquidity constraint on firm investment behavior in Germany, HWWA Discussion Paper, no. 113.
 • Aziz A., Lawson H.G. (1989), Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: Testing of Hypotheses, "Financial Management", Spring, s. 55-63.
 • Bolek M., Wolski R. (2011), Wpływ płynności na rentowność przedsiębiorstwa, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXI, red. W. Welfe, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 219-234.
 • Cooley T. Quadrini V. (2001), Financial markets and firm dynamics, "American Economic Review" vol. 91, s. 1286-1310.
 • Hager H.C. (1976), Cash Management and Cash Cycle, "Management Accounting", March, s. 19-21.
 • Koźmiński A.K. (1998), Odrabianie zaległości. Zmiany w organizacji i zarządzaniu w byłym bloku socjalistycznym, WN PWN, Warszawa.
 • Fagiolo G., Luzzi A. (2006), Do liquidity constraints matter in explaining firm size and growth? Some evidence from the Italian manufacturing industry, "Industrial and Corporate Change" vol. 15, no. 1, s. 1-39, DOI: 10.1093/icc/dtj001.
 • Largay J.A., Stickney C.P. (1980), Cash Flows Ratio Analysis and the W.T. Grant Company Bankruptcy, "Financial Analysts Journal", July/August, s. 51-54.
 • Lyroudi K., Rychter (Bolek) M. (2012), An investigation of the companies' liquidity and the factors affecting it: The case of Poland, Multinational Finance Society Annual Conference, Kraków.
 • Michalski G. (2010), Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Misztal S. (1994), Wpływ wielkości zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych na ich funkcjonowanie w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, s. 164-171.
 • Myers S.C., Majluf N. (1984), Corporate Financing and investment decisions when firms have information investors do not have, "Journal of Financial Economics" vol. 13.
 • Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R. (1999), The determinants and implications of corporate cash holdings, "Journal of Financial Economics" vol. 52.
 • Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw (w świetle badań empirycznych) (1996), red. S. Sudoł, W. Karaszewski, Wyd. UMK, Toruń.
 • Rachwał T. (2008), Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 11, Warszawa-Kraków, s. 53-85.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej (2001) red. E. Mączyńska, t. I-II, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa.
 • Richardson V.D., Laughlin E.J. (1980), A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Managment", s. 32-38.
 • Sapijaszka Z. (1997), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, WN PWN, Warszawa.
 • Uyar A. (2009), The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: An Empirical Investigation in Turkey, "International Research Journal of Finance and Economics", issue 24.
 • Wasilewski M., Pisarska A. (2009), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.