PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 49--60
Tytuł artykułu

Ocena zakresu informacji dotyczących źródeł kapitału w sprawozdawczości wybranych publicznych spółek z sektora energetycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of Capital Sources Disclosure in Financial Reporting of Selected Public Companies in the Energy Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem niniejszego artykułu jest ocena jakości raportowania ze względu na zakres informacji o źródłach kapitału, a także wskazanie pożądanego zakresu tych ujawnień w kontekście oceny struktury kapitału. Metodyka badania - W teoretycznej części artykułu wykorzystano przede wszystkim analizę aktów prawnych regulujących zagadnienie sprawozdawczości finansowej oraz studia literaturowe dotyczące struktury kapitału. W części empirycznej natomiast zastosowano analizę skonsolidowanych sprawozdań finansowych i metodę porównań. Wynik - Ocenę jakości raportowania obniża brak przejrzystej i wyczerpującej informacji pozwalającej na ocenę źródeł i struktury kapitału. W szczególności chodzi tu o nieujednolicony sposób prezentowania poszczególnych grup kapitału obcego odsetkowego w pasywach oraz brak informacji o koszcie kapitału obcego. Oryginalność/wartość - W przeciwieństwie do większości prac natury ogólnej dotyczących tematyki sprawozdawczości, w artykule przedstawiono ujęcie szczegółowe. Oceniono bowiem zakres informacji dostarczanych w ramach sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzanego według MSSF, biorąc pod uwagę problematykę struktury kapitału. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this paper is to assess the quality of financial reporting taking into consideration the range of information about sources of capital, as well as to indicate a preferable range of information in this field. Design/methodology/approach - In the theoretical part of the paper, we analysed legislation regulating financial reporting, as well as business literature concerning capital structure. In the empirical part, we studied consolidated financial statements using the comparison method. Findings - The quality of financial reporting is decreased due to the lack of clear and exhaustive information that is needed to assess the sources of capital and capital structure. It is mainly connected with the nonunified way of presenting certain types of interest-bearing liabilities, as well as with the lack of information on the cost of this capital. Originality/value - Unlike most general studies concerning financial reporting, this paper had a specific purpose. We assessed the range of information presented in the statement of financial position prepared according to IFRS, taking into consideration the problem of capital structure. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Buk H., Piątek E. (2007), Kształtowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzez odpowiedni dobór zakresu podmiotowego grupy kapitałowej w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 3, s. 12.
 • Chojnacka E. (2012), Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Damodaran A. (2001), Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, New York.
 • Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gmur K. (2006), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 10, s. 23.
 • Grzywacz J. (2008), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Helin A. (2009), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Hass-Symotiuk M. (2009), Sprawozdanie finansowe, w: K. Czubakowska, Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Idealnie dopasowany praktyczny przewodnik po MSSF (2015), Wydawnictwo Infor Biznes Sp. z o.o., www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/Praktyczny-przewodnik-po-MSSF_2015.html (13.04.2015).
 • Łukasik G. (2009), Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Karniewska-Mazur A. (2012), Zasady (polityka) konsolidacji i dokumentacja konsolidacyjna, "Rachunkowość" nr 7, s. 2.
 • Kubiak J. (2013), Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Michalak M. (2014), MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych, http://abc.online.wolterskluwer.pl/ WKPLOnline/index.rpc?
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.