PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 | nr 106 | 239--250
Tytuł artykułu

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Affecting the Location of an Enterprise in a Changing Business Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano zmiany, jakie zaszły w odniesieniu do czynników lokalizacji przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na zakres postrzegania współczesnych czynników lokalizacji oraz ich znaczenie. Wykazano, iż o jakości lokalizacji danego miejsca w znacznej mierze decydują obecnie czynniki jakościowe, "miękkie", mające bardzo często charakter pozaekonomiczny. Zwrócono również uwagę na fakt, iż zarówno jakość lokalizacji, jak również wymagania przedsiębiorstw co do walorów lokalizacyjnych, są zmienne w czasie. W warunkach zmienności otoczenia, analizy lokalizacyjne przeprowadzane przez przedsiębiorstwa powinny mieć zatem charakter ciągły. (abstrakt oryginalny)
EN
Factors that affect the location of a business were analyzed in this study. Particular attention was paid to the perceived importance of modern factors affecting business location. It was found that today the location of an enterprise is increasingly affected by qualitative factors referred to as non-economic or soft. It was also demonstrated that both the quality of business location and entrepreneurs' expectations related to location advantages change over time. In a rapidly changing business environment, business site selection and location analyses should be performed continuously.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Budner W., Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce, "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum", Nr 6(3) 2007.
 • Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw: aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Seria Geografia Nr 79, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Fabińska M., Piasecki T., Benchmarking regionalny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzanie w Łodzi, Łódź 2007.
 • Firlej K., Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, "Roczniki Naukowe SERiA" 2009, T. XI, Z. 1.
 • Gancarczyk M., Gancarczyk J., Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim, Wydawnictwo Sądeckiej Izby Gospodarczej i Wyższej Szkoły Biznesu - NLU, Nowy Sącz 2007.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
 • Godlewska-Majkowska H., Lokalizacja jako uwarunkowanie strategii przedsiębiorstwa, [w:] K. Kuciński (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Seria Wydawnicza: Przedsiębiorstwo Współczesne, KNoP SGH, Warszawa 2009.
 • Godlewska-Majkowska H., Wspieranie przedsiębiorstw. Pomoc publiczna, aspekty regionalne, [w:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Gorzelak G., Bieda i zamożność regionów, "Studia regionalne i lokalne" 2003, Nr 1(11).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia regionalne i Lokalne" 2000, Nr 1.
 • Grajeda R.M., de León-Arias A., Spatial Implications of International Trade under the New Economic Geography Approach, Munich Personal RePEc 2009, Paper No. 18076.
 • Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Kuciński K., Regionalna perspektywa przedsiębiorczości, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 • Olejniczak K., Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, [w:] A. Adamczyk, J. Borkowski (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Plawgo B., Chilicka E., Lokalizacyjne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim, [w:] A.F. Bocian (red.), Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Clusters and the new economics of competition, "Harward Business School Press" 1998, No. 76(6).
 • Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] W. Bieńkowski i in., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i Materiały Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2008.
 • Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Smalec A., Innowacyjność jako czynnik rozwoju regionu, [w:] L. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, Nr 3(1203).
 • Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Szołek K., Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i lokalnych polityk innowacji w Polsce, "Prace Naukowe Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych. Seria Konferencje" 2007, Nr 7.
 • Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowocywilizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 • Wierzbicka W., Quality of location in regions and economic efficiency of private companies in Poland, "Olsztyn Economic Journal" 2013, Nr 8 (2/2013).
 • Wierzbicka W., Regionalne zróżnicowanie efektywności przedsiębiorstw prywatnych w Polsce (rozprawa doktorska), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.