PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1/2 | 97--110
Tytuł artykułu

Glebotwórcze aspekty oceny utworów sztucznych na przykładzie odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Soil-Making Aspects in the Evaluation of Artificial Formations; Focus on the Wastes Formed after the Flotation of Zinc and Lead Ores
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono i omówiono właściwości odpadów poflotacyjnych rud cynku i ołowiu, istotne z punktu widzenia rekultywacji biologicznej. Wśród właściwości fizycznych zwrócono szczególną uwagę na skład ziarnowy i możliwości retencji wody oraz zdolności sorpcyjne. Spośród cech chemicznych przedstawiono odczyn i zasobność w podstawowe składniki pokarmowe (Mg, P, K) w formach przyswajalnych dla roślin. Zestawiono też zawartości Ca, Mg oraz Cu, Zn, Pb i Cd w formach rozpuszczalnych w wodzie i HClO4. Na podstawie analizy tych zestawień, wyników obserwacji osadników poflotacyjnych ZGH "Bolesław" i ZG "Trzebionka" oraz prowadzonych na nich prac z zakresu obudowy biologicznej sformułowano wnioski dotyczące przydatności odpadów jako podłoża wzrostu roślin oraz możliwości poprawy cech pod wpływem zainicjowanych procesów glebotwórczych. Wyniki pracy mogą być uwzględnione przy podejmowaniu działań rekultywacyjnych i naprawczych w podobnych obiektach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents properties of post-flotation wastes, originating from the mining of zinc and lead ores. These properties are important in terms of biological reclamation. Among physical properties - particular attention was paid on the granulation, the possibilities of water retention and sorption properties. Among chemical properties - pH and the content of basic nutrients (Mg, P, K) in the forms easy to assimilate - were emphasized. Also the contents of Ca, Mg and Cu, Zn, Pb, Cd in water-soluble and HClO4 - soluble forms were given. Based on the analysis of these results, the results of Mining Enterprise Trzebionka as well as carried out work connected with biological reclamation, the conclusions were made, referring to the usefulness of post-flotation wastes as the ingredient of soil for the growth of plants and the possibilities of the improvement of their properties in terms of the initiation of soil-making processes. The results of the studies can be taken into account during reclamation and remediation measures in similar objects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--110
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
autor
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Bykov R.: Litologiczne i morfologiczne uwarunkowania procesów glebowych na terenie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego Kopalni Siarki "Piaseczno". ZKiOŚ AGH, Kraków 2003 (niepublikowana praca doktorska).
 • Chepil W.: Dynamic of wind erosion. Soil Sc. 60,1945.
 • Eckes T., Gołda T., Gruszczyński S., Trafas M.: Możliwości wykorzystania odpadów poflotacyjnych z przeróbki rud cynku i ołowiu do rekultywacji terenów pogórniczych. Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 24, no. 2,1998, s. 95-117.
 • Harabin Z., Strzyszcz Z., Klein T.: Możliwość biologicznej rekultywacji odpadów poflotacyjnych rud cynkowo-ołowiowych. Materiały XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTG, Puławy 1972.
 • Lityński T.: Żyzność gleby i nawożenie. Cz. I: Żyzność gleby. Wyd. 2. PWN, Warszawa 1971.
 • Myślińska E.: Laboratoryjne badania gruntów. PWN, Warszawa 1998.
 • Opracowanie zbiorowe pod kier. J. Chwastka: Studium hydrologiczne i przyrodnicze terenu doliny rzeki Białej ustalające stopień uszkodzenia gruntu i szaty roślinnej. Kraków 1989 (maszynopis ZKiOŚ AGH).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz. U. Nr 165, poz. 1359.
 • Strzyszcz Z. Właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne odpadów poflotacyjnych rud cynku i ołowiu w aspekcie ich biologicznej rekultywacji. Archiwum Ochrony Środowiska, nr 3-4,1980.
 • Szczypek T., Wach J.: Antropogeniczna wydma krawędziowa w Bukownie na Wyżynie Śląskiej w latach 1989-1993. Prace Naukowe UŚ w Katowicach. Nr 1401, Katowice 1993.
 • Trafas M.: Problemy i efekty rekultywacji osadników odpadów poflotacyjnych rud Zn i Pb na przykładzie osadnika ZG Trzebionka. Kraków, ZN AGH Nr 1222, Sozologia i Sozotechnika, z. 26,1988, s. 185-199.
 • Trafas M.: Changes in the properties of post-flotation wastes due to vegetation introduced during process of reclamation. Applied Geochemistry, Vol. 11,1996, s. 181-185.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów ornych i leśnych. Dz. U. Nr 16, poz. 78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.