PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 75 | 50--58
Tytuł artykułu

Rozwiązania logistyczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistics Solutions as a Factor of Competitive Advantage of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań towarzyszyć może późniejszy wzrost poziomu popytu na produkowane dobra, który skutkuje wzrostem przewagi konkurencyjnej. Taki wzrost, mimo iż faktycznie następuje po wdrożeniu rozwiązania, nie pozwala stwierdzić, czy został wywołany przez nowo zastosowane technologie, czy też jest wynikiem chwilowej zmiany popytu spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, ani też, czy taka tendencja będzie trwała. W pracy przedstawiono analizę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w wybranym przedsiębiorstwie i próbę wskazania, w jakim zakresie zastosowane rozwiązania mogą mieć wpływ na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of innovative solutions may be accompanied by a later increase in the level of demand for the goods produced, which results in an increase in a competitive advantage. Such an increase, although actually occurs after applying the solution, does not allow to determine whether it was triggered by new technologies applied, or is the result of temporary changes in demand caused by external factors, or whether the trend will last. The publication analyses the organisational and technical solutions applied in the selected company and attempts to indicate to what extent the applied solutions can have an impact on the competitive advantage of the company. (original abstract)
Rocznik
Tom
75
Strony
50--58
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • [1] Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003, s. 25.
 • [2] Białaszewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Metody Badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010.
 • [3] Bucholski R., Garski K., Gontarz J., i in., Operational Programme Innovative Economy -The Innovatives Good Practices. PARP, Warszawa 2011.
 • [4] Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 520.
 • [5] Dębicka O., Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych s. 165180. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Nr 9, Gdańsk 2012.
 • [6] Dzieża G., Sikora M., Wdzięczny A., Latowski J., Analiza możliwości rozszerzenia funkcjonalności modułu planowania produkcji systemu ERP. Marketing i Rynek 10/2014, ss. 251-257.
 • [7] Grzybowska A., Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacji. Ekonomia I Prawo, Tom XII, nr 3/2013, ss. 507 -516.
 • [8] Izdebski W., Kryś P., Elektroniczna wymiana danych (EDI) w logistyce. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 40/2014, ss. 109-116.
 • [9] Kużdowicz P., Relich M., Kużdowicz D., Cross-company data flows with ERP system, Znalosti protrżni praxi 2012 - vyznam znalosti v aktualni fazi ekonomickeho cyklu: sbornik z mezinärodni vedecke konference. Societas Scientiarum Olomucensis II, Olomouc, Czechy 2012, s. 264-269.
 • [10] Lange-Sadzińska К., Ziemecka M., Przewodnik po EDI, Wydawnictwo UŁ, 2000.
 • [11] Leyland V., EDI - elektroniczna wymiana dokumentacji, WNT, 1995.
 • [12] Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, PWN, Warszawa 2004.
 • [13] Prus P., Domagalska E. (2010): Rozwój przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie gminy Żnin. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XII, Zeszyt 5, s. 174-178.
 • [14] Prus P., Berg J. (2013): Innowacyjność wybranego produktu na przykładzie Hoop Polska. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XV, Zeszyt 5, 236-240.
 • [15] Relich, M., Witkowski, K, Saniuk, S., Sujanova, J. Material demand forecasting: an ERP system perspective. Applied Mechanics and Materials, 2014, vol. 527, pp. 311-314.
 • [16] Rutkowski К., Logistyka dystrybucji. SGH, Warszawa, 2005 r. s. 276.
 • [17] Sikora M., Borowski Z., Majchrzak M., Zintegrowane systemy informatyczne w organizacji gospodarki magazynowej. Logistyka 2/2012, s. 1005-1014.
 • [18] Sikora M., Dzieża G., Sieci IT w integracji łańcucha dostaw, Logistyka 5/2013, s. 387-390.
 • [19] Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003, s. 23-31.
 • [20] Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. E-Mentor, 5/2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.