PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 4, t. 315 Różnorodność spojrzenia na starość i starzenie się ludności | 55--69
Tytuł artykułu

Polscy emigranci w późnym wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Migration of Older Poles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie skali emigracji starszych mieszkańców Polski w XXI wieku. Na wstępie przedstawiono wypracowane w literaturze przedmiotu koncepcje wyjaśniające mechanizmy migracji seniorów. Analizując rzeczywiste przemieszczenia seniorów, skupiono się głównie na pokazaniu skali emigracji oraz głównych kierunków przemieszczeń. Analiza została oparta o dane dotyczące emigracji na stałe z kraju w latach 2002-2013 dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wyniki analizy wskazują, że starsi Polacy stanowią niewielki, względnie stały w ostatnich latach odsetek emigrantów. Emigrujący seniorzy to najczęściej osoby będące w związkach małżeńskich, charakteryzujący się niskim poziomem wykształcenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to identify the scale of Polish emigration of elderly residents in the twenty-first century. At the outset presented in the literature developed concepts explaining the mechanisms of migration of seniors. Analyzing the actual movement of seniors, the focus was mostly on the scale of emigration, and the main directions of movements. The analysis was based on data on permanent emigration from the country in the years 2002-2013 are available on the Central Statistical Office. The result of the analysis indicate that older Poles are small, relatively stable in recent years, the proportion of immigrants. Migrants seniors are most often those who are married, characterized by a low level of education. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baza danych Demografia, strona internetowa: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia, dostęp: 10.11.2014.
 • Bean F. D, Myers G. C., Angel J. L., Galle O. R. (1994), Geographic concentration, migration, and population redistribution among the elderly, [in:] Marin L. G., Preston S. H., (ed.) Demography of aging, NAP, Washington, s. 319-356.
 • Bradley D. E., Longino Ch. F., Stoller E. P., Haas W. H. (2008), Actuation of Mobility Intentions Among the Young-Old: An Event-History Analysis, "The Gerontologist" Vol. 48, No. 2, 190-202.
 • Breuer T. (2005), Retirement Migration or Second-home Tourism? German Senior Citizens on the Canary Islands, Die Erde, 136 (3), p. 313-333.
 • Charles F., Longino Jr. (2001), Geographical distribution and migration, R. H. Binstock, L. K. Georgeds [w:] Aging and the Social Sciences, p. 103-213.
 • Colsher P. L., Wallach R. B. (1990), Health and other social antecedents of relocation in rural elderly person, "J. Gerontol" 45 (1).
 • Cuba L. J., Hummon D. M. (1993), A place to call home, Identification with dwelling community and religion, "Sociol" Q 34: 111-131.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), (2003), NSP'2002, Migracje zagraniczne ludności, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), (2013), NSP'2011, Migracje zagraniczne ludności, Warszawa.
 • Haas W. H., Serow W. J. (1993), Amenity retirement migration process: A model and preliminary evidence, "The Gerontologist", Vol. 33, 212-220.
 • Hogan, T., Steinnes, D., (1993), Elderly migration to the Sunbelt: Seasonal versus permanent, "Journal of Applied Gerontology" Vol. 12, No. 2: 246-260.
 • Kałuża D. (2006), Migracje seniorów w Polsce, [w:] J.T. Kowaleski (red.), Ludzie starzy w Polskim Społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 151-172
 • Kałuża D. (2008), Migracje seniorów, [w:] T. Kowaleski, P. Szukalski (red) Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71-89
 • Kałuża-Kopias D. (2011), Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, [w:] T.J. Kowaleski (red.) Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczyny etapy następstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 69-107.
 • La Parra, D., Mateo M. A. (2008), Health status and access to health care of British nationals living on the Costa Blance, Spain, Ageing and Society, Vol. 28 No. 1: 85-102.
 • Latuch M., (1977), Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 50, s. 51-69.
 • Lawrence B. Schiamberg, Kathleen G. McKinney J., (2003), Factors Influencing Expectations to Move or Age in Place at Retirement Among 40- to 65-Year-Olds, "Journal of Applied Gerontology", Vol. 22 No. 19, p. 10-32.
 • Longino Ch. F., Bradley D. E. (2001), Geographical distribution and migration, [w]: R. H. Binstock, L. K. Georg (eds.), Aging and the Social Sciences, Oxford University Press, Oxford, 103-213.
 • Quandango J. (2002), Aging and the life course, Pepper Institute on Aging and Public Policy, Florida State University.
 • Rogers, A. (1990), Return migration to region of birth among retirement-age persons in the United States, "Journal of gerontology", Vol. 45 No. 3, s.128-134.
 • Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG, Warszawa.
 • Steinnes D. N., Hogan T. D., (1992), Take the money and sun, Elderly migration as a consequence of gains in unaffordable housing market, "J. Gerontol", Von. 47, No.4: 197-203.
 • Stolarczyk K., (1985), Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, "Monografie i Opracowania", SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa, 189 s.
 • Stolarczyk K. (1986), Społeczno-demograficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, [w]: Witkowski J. (red.), Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania", SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa, s. 106-123.
 • Szukalski P. (2002), Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Uren Z., Goldring S. (2007), Migration trends at older ages in England and Wales, "Population Trends', No. 130, s. 31-41.
 • Walters W. H. (2006), Later-Life Migration in the United States, A Review of Recent Research, strona internetowa: htp://www.pineforge.com/ballantinestudy/articles/Chapter14_Article04.pdf dostęp: 10.07.2010.
 • Warnes A. M., Friedrich K., Kellaher L. and Torres S. (2004), The diversity and welfare of older, strona internetowa: http://eprints.whiterose.ac.uk/1515/1/warnes.a.m1.pdf dostęp:10.07.2010.
 • Wiseman, R. F. (1980), Why older people move theoretical issues. "Research on aging", 2 (2), 141-154.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.