PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 4, t. 315 Różnorodność spojrzenia na starość i starzenie się ludności | 71--90
Tytuł artykułu

Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Multigenerational Houses Response to the Ageing Society in the 21th Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki domów międzypokoleniowych, jako formy zamieszkania na miarę XXI wieku, odpowiadającej na współczesne wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz zróżnicowanymi sposobami i wzorami życia rodzinnego. Autorka opisuje ewolucję domu wielopokoleniowego w perspektywie "kiedyś" i "dziś", a także poszukuje rozwiązań przestrzennych odpowiadających na nowe trendy i tendencje oraz potrzeby zróżnicowanego społeczeństwa. W artykule opisano problematykę domu międzypokoleniowego w odniesieniu do działań polityki miejskiej jak niemiecka inicjatywa rządowego programu "Mehrgenerationenhaus", ale także struktury urbanistycznej i architektonicznej na przykładzie domu międzypokoleniowego "Generationenhaus Heslach" w Stuttgarcie. Efektem badań są wnioski o charakterze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym, a także odniesienie wyników do sytuacji w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
This article focused on issues of multigenerational houses as a special form of residence in the 21th century, responds to contemporary challenges associated with an ageing population and diverse ways and patterns of family life. The author describes the evolution of multigenerational houses with a view past and today, as well as looking for spatial solutions responding to new trends and tendencies and the needs of a diverse society. The article describes the problems of multigenerational houses in relation to the activities of urban policy, based on German government initiative - program "Mehrgenerationenhaus", but also of urban and architectural structures on the example of multigenerational house "Generationenhaus Heslach" in Stuttgart. The result of the research are social, economic and spatial applications, as well as relation to the situation in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Eisentraut R. (2007), Intergenerationelle Projekte. Motivationen und Wirkungen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, s. 311.
 • Eurostat (2010), Household structure in the EU, Luxemburg: European Commission.
 • Garniss G. (2013), Czynniki kształtujące popyt na mieszkania dla seniorów, Fulbright Scholar Uniwersytet Jagielloński - Instytut Ekonomii i Zarządzania, na zaproszenie Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Property Journal 12-1/13, dostępna w: http://www.wgn.pl/i/a,76,3368,en, czynnikiksztaltujace-popyt-na-mieszkania-dla-seniorow.html
 • Jonda B. (2008), Motywy i warunki powstawania oraz społeczne znaczenie projektów międzypokoleniowych w Niemczech, [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź 2008, s.145-155.
 • Niezabitowska E. (2012), Mieszkania dla ludzi starych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku mieszkalnego, [w:] M. Zrałek (red.), Przestrzenie starości, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 106-124.
 • Racław M., Rosochacka-Gmitrzak M., Tokarz-Kamińska B. (2013), Aktywność społeczna i kulturalna osób starszych [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (red:) Szatur-Jaworska B., Biuletyn Rzecznika Praw Obywatleskich nr 5, Warszawa: Biuro RPO, s. 27-44.
 • Raport "Młodzi 2011", (2011), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Stachowiak B. (2012), Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Konteksty andragogiczne i geragogiczne. Rocznik Andragogiczny, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, s. 128-140.
 • Springer Sabine, Multigenerational household in Southern Europe - new forms of solidarity or traditional living arrangements? An approach based on census micro data, dostępne w: http://epc2010.princeton.edu/papers/100582.
 • Szlendak T. (2012), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zaniewska H. (red.) (2001), Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.
 • http://www.german-architects.com/de/projects/44146_Generationenhaus_Heslach
 • http://gebrueder-schmid-zentrum.de/blog/
 • http://www.schmid-stiftung.de/die-stiftung/fuer-jung-und-alt.php
 • http://www.schmid-stiftung.de/generationenhaus-heslach/index.php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.