PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 145--156
Tytuł artykułu

Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-technical infrastructure in the European Union - a taxonomic analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie poziomu rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej w krajach Unii Europejskiej oraz określenie miejsca Polski w rankingu. W analizie obejmującej 27 państw członkowskich UE wykorzystano 9 zmiennych diagnostycznych charakteryzujących różne aspekty infrastruktury społeczno-technicznej. Do uporządkowania państw zastosowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metodę wzorca rozwoju Z. Hellwiga oraz metodę sum standaryzowanych wartości. W rankingach krajów UE otrzymanych różnymi metodami czołowe miejsca zajmują Austria, Niemcy i Grecja, zaś ostatnie Cypr, Malta i Rumunia. Polska w zależności od wykorzystanej metody znajduje się na odległej pozycji - 23. lub 24. Polepszenie jej niekorzystnej sytuacji na tle innych krajów Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury społeczno-technicznej wymaga poprawy niektórych jej elementów reprezentowanych przez wykorzystane w analizie zmienne m.in.: liczbę lekarzy na 100 tys. ludności oraz liczbę miejsc noclegowych w hotelach i innych obiektach krótkookresowego zakwaterowania na 1 tys. osób. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to compare the European Union countries in terms of socio-technical infrastructure development and to determine Poland's position in the league table. The analysis was made using 9 statistical indicators characterizing different aspects of socio-technical infrastructure in 27 EU member countries. The league table was compiled using various multidimensional comparative analysis methods - a development model proposed by Hellwig and the method of standardized sums. The results of calculations obtained by two different methods indicate that socio-technical infrastructure is best developed in Austria, Germany and Greece, whereas the worst is in Cyprus, Malta and Romania. Poland ranks far behind other EU countries in the league table, 23rd or 24th depending on the adopted analysis method. The improvement of Poland's unfavourable situation compared with other European Union countries in terms of socio-technical infrastructure requires changes of some of its elements represented by the variables used in the analysis e.g., medical doctors per hundred thousand inhabitants and the number of bed-places in hotels and other short-stay accommodation per thousand inhabitants. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Borcz Z. (2000), Infrastruktura terenów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brzozowska K., Łatuszyńska M. (2006), Rola informacji w GOW [w:] Włodarczyk-Śpiewak K. (red.), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/819/original/17.pdf?1315218647.
 • European Commission (2014), Transport in Figures 2014, European Commission Directorate-General for Mobility and Transport in co-operation with Eurostat, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2014pb2014-section25.xlsx.
 • Eurostat, European Commission (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Hungarian Central Statistical Office (2015), www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_int071.html.
 • Kapusta F. (2012a), Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, z.29.
 • Kapusta F. (2012b), Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(24).
 • Kroszel J. (1990), Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Kunasz M. (2006), Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie [w:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ostasiewicz W. (red) (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sobczyk M. (1995), Syntetyczny miernik jakości środowiska przyrodniczego [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych. Problemy teoretyczne, "Taksonomia", z.2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra - Wrocław - Kraków.
 • StatBank Denmark (2015), www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1536.
 • Stawasz D. (2005), Infrastruktura i jej wpływ na rozwój miasta [w:] Stawasz D. (red.), Infrastruktura techniczna a rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wielka encyklopedia PWN (2002), Wojnowski J.(red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t.12.
 • Witkowski K., Starościc D. (2008), System infrastruktury społecznej w gminie, "Studia Lubuskie", t. IV.
 • World Development Indicators (2015), The World Bank, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.