PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 157--175
Tytuł artykułu

Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów - analiza porównawcza Polski i Czech

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of International Competitiveness of Countries - A Comparative Analysis of Poland and the Czech Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą konkurencyjności międzynarodowej gospodarek Polski i Czech w latach 2011-2015. Kraje te mają wspólną historię okresu powojennego, w jednym czasie odzyskały wolność oraz zaczęły transformację swoich gospodarek. Wspólnym momentem dla obu krajów było też przystąpienie do Unii Europejskiej. Pomimo bliskości terytorialnej i wielu wspólnych cech kraje te osiągnęły różne wartości konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji gospodarczej krajów, ocena ich konkurencyjności międzynarodowej oraz wskazanie szans i zagrożeń poprawy konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a comparative analysis of the international competitiveness of Poland and the Czech Republic in 2011-2015. These countries have a com-mon history of the postwar period, regained their freedom at the same time and started the transformation of their economies. Both countries became members of the European Union at the same time. Despite its territorial proximity and many common characteristics, these countries have reached different values of competitiveness in the international stage. The aim of this paper is to present the economic situation of these countries, evaluate their international competitiveness and identify opportunities and threats to improve the competitive position. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barcik A. (2008), Rozwój regionalny na tle polityki Unii Europejskiej w dobie globalizacji [w:] Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym, Barcik A. (red.), Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.
 • Bardecka W. (2003), Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Borowiec J. (2005), Wpływ integracji europejskiej na rozwój regionalny i konkurencyjność regionów [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Zioło Z. (red.), Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków - Rzeszów.
 • Czajkowski Z. (2010), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie, definicje i modele [w:] Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Bieńkowski W., Weresa M.A., Radło M.J. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Duda J. (2004), Analiza zróżnicowania ekonomiczno-społecznego regionów Czech, Słowacji, Węgier i Polski [w:] Gospodarka Polski po 15 latach trans-formacji, "Materiały konferencyjne", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J. (1996), Systematic Competitiveness. New Governance Patterns for Industrial Development, Frank Cass, London.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat.
 • Falkowski K. (2006), Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie teoretyczne [w:] Wschodnie pogranicze Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności, Teichmann E. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Hubner D. (1994), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, "Ekonomista", nr 3.
 • Jankowski J. (2015), Polski eksport 2013 - ponad 150 mld euro!, www.polandgo-global.pl/artykuly/polski-eksport-2013-ponad-150mldeuro.U6K fUBNd0s.
 • Jeliński B. (2007), Wpływ konkurencyjności międzynarodowej na kształt za-granicznej polityki ekonomicznej [w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, Treder H. (red.), "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UGd", Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, nr 30, Sopot.
 • Klasik A. (2006), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Klasik A., Kuźnik F. (red.) (2001), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Krugman P. (1994), Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs", No. 2.
 • Olczyk M. (2008), Konkurencyjność podmiotów - ujęcie teoretyczne [w:] Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Daszkiewicz N. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pietrzyk I. (2001), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Płowiec U. (2005), Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej [w:] Globalizacja i integracja europejska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, ADi-vision of Macmillan Inc., New York.
 • Prusek A. (2001), Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pod-karpackiego [w:] Strategia rozwoju regionu podkarpackiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, Prusek A. (red.), "Studia Mieleckie", nr 1.
 • Strielkowski W. (2013), Convergence and macroeconomic development of the Czech Republic in 1996-2010: a Visegrad Group cross-country comparison [w:] Europa Środkowa i Wschodnia - wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności krajów i regionów, Zielińska-Głębocka Z., Golejewska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Upława S. (1996), Transformacja a międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • World Economic Forum(2014), The Global Competitiveness Report 2014-2015, Geneva.
 • Zielińska-Głębocka Z., Gawlikowska-Hueckel K. (red.) (2013), Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.