PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 26 Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki | 56--66
Tytuł artykułu

Ocena rozwoju funkcji turystycznej obszarów wiejskich Polski Południowo-Wschodniej na wybranych przykładach

Warianty tytułu
Estimation of Tourist Function's Development in Village Areas in the South-East Poland on Account of Selected Examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszary wiejskie przez wieki utożsamiane były z funkcjami rolniczą, leśną lub ewentualnie przetwórczą odnośnie do owoców i warzyw oraz drewna. Obecnie jednak funkcje te znacząco ustępują funkcjom pozarolniczym, z których najszybciej i najefektywniej rozwija się funkcja turystyczna. Dzieje się tak zapewne z wielu względów. Jednym z istotnych powodów jest rosnąca świadomość ekologiczna ludności miejskiej co do wartości, jakie posiadają te obszary. Drugą przesłanką rozwoju funkcji turystycznej na wsi jest niejako przymus ekonomiczny ludności zamieszkującej te obszary do poszukiwania miejsc pracy poza rolnictwem, ale w jego najbliższym otoczeniu, co gwarantuje miejsca pracy bez konieczności przesiedlania się w inne miejsca i opuszczania własnego gospodarstwa domowego. Kolejnym atutem sprzyjającym rozwojowi funkcji turystycznej na obszarach wiejskich jest niewykorzystana dotychczas przestrzeń oraz zabudowania gospodarskie, które w dobie unowocześniania służą jako swoiste skanseny, a których modernizacja jest stosunkowo prosta i niekosztowna. Zaadaptowanie wolnej przestrzeni i zabudowań gospodarczych dostarcza właścicielom korzyści ekonomicznych w postaci uporządkowanych i zachowanych budynków i budowli o znaczeniu historycznym oraz korzyści społecznych w postaci kontaktów nawiązywanych z ludnością spoza obszarów wsi korzystającą z tejże właśnie przestrzeni. Rozwój funkcji turystycznej obszarów wiejskich to aktywizacja tych obszarów również poprzez napływ nowych inwestorów zewnętrznych, których widoczne efekty odczuwalne są w postaci pozytywnych efektów zewnętrznych, powstałych w trakcie procesów inwestycyjnych w sferze konsumpcji. Nie wszystkie gminy mogą w równym stopniu pełnić funkcję turystyczną. Jest to uzależnione od różnych elementów, spośród których do najważniejszych zalicza się zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjną oraz walory turystyczne, które łącznie tworzą atrakcyjność turystyczną obszaru. Oceny rozwoju funkcji turystycznej dokonano w gminach wiejskich województw małopolskiego i podkarpackiego, z wykorzystaniem wskaźników rozwoju funkcji turystycznej, takich jak wskaźniki Deferta, Schneidera, Charvata i innych. We współczesnej gospodarce szczególnego znaczenia nabiera sektor usług. W literaturze przedmiotu częstokroć podkreśla się gospodarcze znaczenie turystyki, zarówno w skali całej gospodarki, regionów jak i pojedynczych gmin. W aspekcie przemian zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce, których skutkiem jest wysokie bezrobocie, poszerzająca się sfera ubóstwa oraz niska opłacalność produkcji rolnej, konieczny jest różnorodny rozwój tych obszarów. Możliwe jest to wówczas, gdy obszary wiejskie będą pełnić inne pozarolnicze funkcje. Dla większości gmin wiejskich w Polsce, borykających się z tymi problemami, pozyskanie i lokalizacja działalności zewnętrznych inwestorów, mogących swoją działalnością przyczynić się do poprawy warunków materialnych i bytowych społeczności lokalnej, jest jedyną częstokroć alternatywą występujących barier rozwojowych na wsi polskiej. W tym kontekście turystyka właśnie staje się jedyną alternatywą pozyskiwania dochodów przez mieszkańców obszarów wiejskich i samorządów gminnych. (fragment tekstu)
EN
An assessment of a degree of tourist functions' development was made in village communities of two provinces: Małopolska and Podkarpacie. This assessment was made with the help of indices such as Charvat's, Schneider's etc. On account of the results of the research it is maintained that in both provinces there are communities with developed tourist function, likewise village communities characterized by developing other functions rather than tourist one. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.: Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
  • Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, pod red. K. Mazurek-Łopackiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Warszawa - Wrocław 1999.
  • Rocznik statystyczny województwa małopolskiego 2003, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2003.
  • Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2003, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
  • Wybrane dane o powiatach i gminach województwa małopolskiego w 2002 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.