PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 26 Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki | 67--78
Tytuł artykułu

Funkcja turystyczna obszarów leśnych i działania w zakresie jej rozwoju

Warianty tytułu
Tourist Function of Forest Areas and the Activities Developing It
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszary leśne w Polsce pozostają nadal jeszcze potencjalnie turystycznymi. Dotyczy to zwłaszcza obszarów leśnych występujących w granicach administracyjnych województw Polski Południowej, a więc w znacznej mierze na terenach górskich i podgórskich. Rola obszarów leśnych od najdawniejszych czasów ulegała przeobrażeniom. Początkowo lasy dostarczały produktów będących przedmiotem wymiany barterowej w postaci żywności (mięso, miód, jagody, grzyby, orzechy itp.), odzienia (skóry), opału oraz drewna jako podstawowego wówczas budulca. W miarę rozwoju społeczeństw, postępu techniczno-technologicznego oraz wzrostu specjalizacji lasy zaczęły pełnić szereg funkcji środowiskowych i społecznych, do których zalicza się funkcję kulturową i rekreacyjną lasów. Rozwój funkcji rekreacyjno-turystycznych lasów wiąże się ściśle ze wzrostem zamożności społeczeństw, przez co wzrasta ilość wolnego czasu oraz wzrostem zainteresowania walorami krajobrazowymi i zdrowotnymi tych obszarów. Wobec powyższego można stwierdzić, iż obszary leśne wraz ze wszystkimi funkcjami, które pełnią, stały się produktem obszarów w miejscach ich występowania. (fragment tekstu)
EN
As a part of undertaking a research subject related to tourist functions of forest areas, it is affirmed that since long the forests served a lot of functions. Generally it was a productive, soil protective, healthy function etc. Depended on criterion of defining the functions, new functions of forest areas appear. Concerning the tourist function, it is considered only related to these areas which are not restricted by law regulations of environmental protection. The tourist function of forests develops constantly, together with a the development of this function in other areas, such as countryside ones. A too fast pace of development of tourist activities and their scale in the forest areas can lead to disclosing tourism's malfunctions, which can lead to the degradation of forest environment and the loss of ability to fulfill the tourist functions. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Koreleski K.: Pozaprodukcyjne funkcje terenów leśnych i ich szacowanie, Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Krzymowska-Kostrowicka A.: Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Mała encyklopedia leśna, PWN, Warszawa 1991.
 • Prończuk J.: Podstawy ekologii rolniczej, PWN, Warszawa 1982.
 • Raport o stanie lasów w Polsce - 1997 r., Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe", Warszawa 1998.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej, DzU z 1992 r., nr 67, poz. 337.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity DzU z 2000 r., nr 56, poz. 679.
 • Ważyński B.: Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Ważyński B.: Wykorzystanie lasu dla potrzeb wypoczynkowych - stan i perspektywy, [w:] Stan i perspektywy badań z zakresu użytkowania lasu. Materiały III Konferencji Leśnej, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.