PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 135--142
Tytuł artykułu

Wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of CSR on Financial Results of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) to koncepcja opierająca się na ujęciu w działalności przedsiębiorstwa aspektów prospołecznych i proekologicznych. Nie ulega wątpliwości, że przynosi ona wymierne korzyści zarówno dla społeczeństwa, jak i samego przedsiębiorstwa. Jednakże wiele podmiotów gospodarczych wdrożenie strategii CSR rozpatruje jako dodatkowy koszt. Dlatego też celem pracy jest próba analizy wpływu CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw poprzez studia literatury, raportów i sprawozdań. Ponadto w artykule zaprezentowano także wybrane definicje koncepcji CSR oraz jej znaczenie w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Corporate social responsibility can be defined as a concept whereby organization integrate social and environmental concerns in their business operations. CSR can bring plenty of benefits to enterprises and society as well. Enterprises also use CSR initiatives to build and strengthen relationships with various stakeholder groups. Business organizations increasingly invest in corporate social responsibility but some enterprises still perceive CSR as a cost. The main purpose of this article is to analyse the impact of CSR on financial results of enterprises through study of literature, reports and other documents. What is more, in this article the author presents main definitions of CSR and the meaning of CSR i UE. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm. Raport z badania (2011), Deloitte Polska, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
 • Discovering ISO 26000 (2010), Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna, www.iso.org/iso/discovering _ iso_26000.pdf (4.01.2015).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, D.Urz. UE L 330/1 z dnia 15.11.2014.
 • Interpretacja indywidualna ILPB3/423-200/14-2/PR (2014), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, http://interpretacje- podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/ilpb3-423-200-14-2-pr (10.04.2015).
 • Interpretacja indywidualna IPPP1/443-1016/14-2/AW (2014), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, http://interpretacje- podatkowe.org/prawo-do-odliczenia/ippp1-443-1016-14-2-aw (10.04.2015).
 • Hediger W. (2010), Welfare and capital-theoretic foundations of corporate social responsibility and corporate sustainability, " Journal of Socio-Economics" vol. 39, no. 4.
 • Garay L., Font X. (2012), Doing good to do well? Corporate Social Responsibility reasons, practices and impacts in small and medium accommodation enterprises, "International Journal of Hospitality Management", s. 329-337.
 • http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf (1.04.2015).
 • Komunikacja działań CSR w Polsce (2012), Radio PIN i Effective Public Relations, Warszawa, http://effectivepr.pl/ Image/pdf/komunikacja-dzialan-CSR.pdf (17.04.2015).
 • Leoński W. (2014), Korzyści i koszty związane z koncepcją CSR, w: Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, Wrocław.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości (2012), red. J. Wołoszyn, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Urbanek G. (2007), Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176 ze zm.
 • www.volvogroup.com/group/poland/plpl/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20spo%C5%82eczna/Pages/Odpowiedzialno% C5%9B%C4%87spo%C5%82eczna.aspx (3.04.2015).
 • www.webpronews.com/employee-retention-what-employee-turnover-really-costs-your-company-2006-07, (3.03.2015).
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (2014), red. J. Englehardt, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.