PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 | nr 106 | 35--48
Tytuł artykułu

Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Tools Into Practices of Sector Regulator in Telecommunications Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Telekomunikacja ma bezpośredni wpływ na rozwój i konkurencyjność gospodarki oraz jakość życia obywateli. Jest podstawowym sektorem infrastrukturalnym. Na wielu rynkach telekomunikacyjnych działalność w sposób efektywny ekonomicznie prowadzić może jeden przedsiębiorca. Przedmiotem badań są interwencje regulatora sektorowego - Prezesa UKE. Główna metoda badań polega na analizie rozstrzygnięć regulacyjnych. Wykorzystanie wyprzedzającej regulacji sektorowej wymaga rozpoznania poziomu konkurencyjności rynków. Przeprowadzenie oceny wymaga dokonania analizy ekonomicznej. Ocena ta pokazuje, jakie relacje zachodzą między przedsiębiorcami. Sposób przeprowadzania analiz wynika z opisanego w przepisach prawa mandatu regulacyjnego. Jest on efektem stosowanej praktyki regulacyjnej. Do tej oceny wykorzystywane są kryteria ilościowe i jakościowe. Wybrane z nich wspomagane są instrumentami rachunkowości i finansów. Celem opracowania jest ukazanie praktycznego wykorzystania rachunkowości, w ocenie konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych przez organ administracji publicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Telecommunications has a direct impact on the development and competitiveness of the economy and quality of each citizen's life. It is a basic infrastructure sector. Many telecommunications markets can be lead by even one entrepreneur in an economically efficient way. The subject of this research are sectoral regulator interventions - of the President of the Office of Electronic Communications. The main method of this research is to analyze the regulatory decisions. The use of ex - ante sector regulation requires recognition of the competitiveness level of the markets. The assessment requires an economic analysis. This evaluation shows the relations between telecommunications companies. The method of analysis results from the description in the legislation regulatory mandate. It is the result of applied regulatory practice. For this assessment both quantitative and qualitative criteria are used. Some of them are supported by accounting and finance instruments. The aim of this paper is to demonstrate the practical use of the accounting in the assessment of the competitiveness of the telecommunications markets by the sectoral regulator.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Banasiński C., Krasnodębska-Tomkiel M., Zastosowanie środków prawnych prawa antymonopolowego na szczególnych rynkach regulowanych, "Przegląd Prawa Handlowego", 2009.
 • Borkowska B., Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Decyzja Prezesa UKE z 10.07.2006 r., DRTD-SMP-6043-6/06 (16).
 • Decyzja Prezesa UKE z 17.07.2006 r., DRTD-SMP-6043-2/06 (16).
 • Decyzja Prezesa UKE z 9.11.2006 r., DRTD-SMP-6043-9/06 (34).
 • Decyzja Prezesa UKE z 14.02.2007 r., DRT-SMP-6043-23/05 (33).
 • Decyzja Prezesa UKE z 29.05.2007 r., DRTD-SMP-6043-46/06 (25).
 • Decyzja Prezesa UKE z 27.08.2007 r., DRTD-SMP-6043-1/07 (30).
 • Decyzja Prezesa UKE z 30.08.2007 r., DRTD-SMP-6043-43/06 (19).
 • Decyzja Prezesa UKE z 12.10.2010 r., DART-SMP-6040-8/09 (62).
 • Decyzja Prezesa UKE z 14.12.2010 r., DART-SMP-6040-9/10 (32).
 • Decyzja Prezesa UKE z 28.02.2011 r., DART-SMP-6040-14/09 (19).
 • Decyzja Prezesa UKE z 5.08.2011 r., DART-SMP-6040- 5/10 (42).
 • Decyzja Prezesa UKE z 26.10.2011 r., DART-SMP-6040-5/11 (22).
 • Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), Dz. Urz. WE L 108//3 z 24 kwietnia 2002 r. z późn. zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r., Dz. Urz. UE L 337/37 z 18 grudnia 2009 r.
 • Farr S., Oakley V., EU Communications Law, Sweet & Maxwell Limited, London 2006.
 • Norgren C., Sprawnie funkcjonujące rynki - wyzwanie dla urzędów antymonopolowych i rządów [w:] C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), UOKiK, Warszawa 2005.
 • Piątek S., Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2011.
 • Postanowienie Prezesa UKE z 27.03.2007 r., DRTD-SMP-6043-4/06 (28).
 • Postanowienie Prezesa UKE z 6.08.2008 r., DART-SMP-6043-12/07 (38).
 • Postanowienie Prezesa UKE z 17.10.2008 r., DART-SMP-6043-1/07 (142).
 • Postanowienie Prezesa UKE z 29.07.2011 r., DART-SMP-6040-14/10 (47).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.
 • Whish R., Competition Law, Butterworths, London 2003.
 • Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under Community regulatory framework for electronic communications network and services, Dz. Urz. WE C 165/6 z 11.07.2002 r.
 • Zhang L., Xin Z., Mathematical and Empirical Analysis of Mobile Arpu Decline, "China Communications", 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.