PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 | nr 106 | 49--61
Tytuł artykułu

Restrukturyzacja jako narzędzie zarządzania antykryzysowego przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Restructuring as an Instrument of Crisis Management of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zidentyfikowano i przeanalizowano istotę i cele restrukturyzacji przedsiębiorstw, zwracając uwagę na jej rolę w zapobieganiu zjawisk kryzysowych. Zaprezentowano zalety, a także trudności i zagrożenia przy wprowadzaniu restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. Przedstawiono klasyfikację rodzajów restrukturyzacji według różnych kryteriów: stan przedsiębiorstwa w momencie wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian; obiekt, na który są skierowane środki restrukturyzacyjne; cele i czas trwania procesu restrukturyzacji. Szczególną uwagę poświęcono rodzajom restrukturyzacji prowadzonej w warunkach kryzysowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The essence and goals of restructuring of enterprises, focusing on its role in preventing the crisis, are examined in the article. The advantages, difficulties and threats in implementation of enterprise restructuring are presented. Classification of types of restructuring is considered according to different criteria: the condition of the company at the time of occurrence of the necessity to introduce changes; the object, on which aims restructuring measures; the goals and duration of the restructuring process. Particular attention is paid to the types of restructuring, which carried out in crisis situations.(original abstract)
Twórcy
 • Lwowska Państwowa Akademia Finansów
Bibliografia
 • Bauer K., Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków 2010, nr 15.
 • Бeгинина K.И., Мeханизм pecтpуктуpизации пpeдпpиятия в антикpизиcнoм упpавлeнии, Becтник Чeлябинcкoгo гocудаpcтвeннoгo унивepcитeта, 2010, № 14 (195), "Экoнoмика", Bып. 27.
 • Бeкeтoва O.H., Pecтpуктуpизация пpeдпpиятий пищeвoй пpoмышлeннocти на ocнoвe эталoннoй бизнec-мoдeли, Aвтopeфepат диccepтации на coиcканиe учёнoй cтeпeни дoктopа экoнoмичecких наук. Cаpатoв 2013.
 • Brzoska J., Praktyka restrukturyzacji - za i przeciw, [w:] Akademia Przedsiębiorczych. Poradnik: Załóż firmę i nią zarządzaj, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Katowice 2010.
 • Bинник T.М., Дiагнocтування pecтpуктуpизацiйних пpoцeciв у будiвeльнiй галузi. Aвтopeфepат диcepтацiї на здoбуття наукoвoгo cтупeня кандидата eкoнoмiчних наук, Tepнoпiль 2010.
 • Chomątowski S., Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1994.
 • Głowiak K., Procesy restrukturyzacji http://www.edukacja.edux.pl /p-18442- proces-restrukturyzacji.php
 • Gorka K., Postępowanie upadłościowe w procesach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Uniwersytet Rzeszowski, 2011, nr 20.
 • Jasiński Z., Restrukturyzacja systemu zarządzania przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 1992.
 • Kałowski A., Kierunki procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa 2012, nr 3.
 • Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 1992.
 • Лавpeнeнкo B.B., Toцький B.І., Opганiзацiйний poзвитoк пiдпpиємcтва: Hавч. пociбник. Kиїв. KHEУ. 2005.
 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Malara Z., Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie Nr 32, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 • Маpкина И.A., Угpимoва И.B., Pecтpуктуpизация как инcтpумeнт пoвышeния cтpатeгичecкoй уcтoйчивocти пpeдпpиятия. Бизнec. Oбpазoваниe. Пpавo. Becтник Boлгoгpадcкoгo инcтитута бизнecа, 2013, № 3 (24).
 • Мiшин C.І., Pecтpуктуpизацiя пiдпpиємcтва як iнcтpумeнт антикpизoвoгo упpавлiння, Bicник Xаpкiвcькoгo нацioнальнoгo тeхнiчнoгo унiвepcитeту ciльcькoгo гocпoдаpcтва. Bипуcк 137: Eкoнoмiчнi науки. Xаpкiв 2013.
 • Мozalewski М., Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań 2010, nr 2.
 • Мopгулeць O.Б., Pecтpуктуpизацiя пiдпpиємcтва як iнcтpумeнт антикpизoвoгo упpавлiння, Aвтopeфepат диcepтацiї на здoбуття наукoвoгo cтупeня кандидата eкoнoмiчних наук, Kиїв 2008.
 • Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Ceмикин E.A., Pecтpуктуpизация cиcтeмы упpавлeния хoзяйcтвующeгo cубъeкта в уcлoвиях кpизиcа, Aвтopeфepат диccepтации на coиcканиe учeнoй cтeпeни кандидата экoнoмичecких наук, Boлгoгpад 2002.
 • Cepдюк B., Teopeтичнi й пpикладнi аcпeкти pecтpуктуpизацiї бiзнecу, Жуpнал "Cхiд", cпeцвипуcк 2009, № 3(94).
 • Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 • Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 • Toпiй І.І., Poзвитoк антикpизoвoгo упpавлiння на пiдпpиємcтвах, Aвтopeфepат на здoбуття наукoвoгo cтупeня кандидата eкoнoмiчних наук, Львiв 2012.
 • Wanielista K., Miłkowska I., Słownik menedżera, Fraktal, Wrocław 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.