PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | R. 13, nr 3, cz. 2 | 19--33
Tytuł artykułu

Nowe wytyczne na temat stosowania zmodyfikowanych reguł paktu stabilności i wzrostu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Guidance on Applying the Modified Rules of the Stability and Growth Pact
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest przedstawienie istoty paktu stabilności i wzrostu (PSW), scharakteryzowanie najważniejszych nowych wytycznych na temat stosowania jego zasad oraz próba oceny tych wytycznych. W artykule wskazano również wyzwania, jakie stoją przed zarządzającymi polityką fiskalną na poziomie ponadnarodowym. Przeprowadzona analiza i wnioski dotyczą systemu zarządzania fiskalnego w strefie euro. Pakt przyjęto w 1997 r. Zawarto w nim najważniejsze reguły dotyczące zarządzania zdecentralizowaną polityką fiskalną w krajach strefy euro. Już w 2003 r. dwie największe gospodarki tej strefy doświadczyły znacznych trudności w utrzymaniu dyscypliny fiskalnej, co doprowadziło do rozluźnienia rygorów PSW w 2005 r. Głęboki kryzys finansowy wymusił kolejne dwie jego reformy, tj. w 2011 r. i w 2013 r. Mimo wzmocnienia reguł cały system zarządzania polityką fiskalną w strefie euro uległ znacznemu skomplikowaniu. Dlatego 13 stycznia 2015 r. Komisja Europejska przedłożyła nowe wytyczne na temat stosowania przez nią obowiązujących reguł PSW. Nie wprowadziła ona jednak żadnych zmian w systemie. Wytyczne dotyczą trzech obszarów: inwestycji publicznych, reform strukturalnych i cykliczności gospodarki. Ich głównym celem jest zwiększenie elastyczności zapisów PSW i skuteczności przeprowadzonych reform. Mimo oczywistych zalet tych wytycznych kontrowersji nie brakuje. W czerwcu 2015 r. mają zostać przedstawione kolejne propozycje mające na celu poprawę zarządzania polityką fiskalną w strefie euro. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to submit the idea of the Stability and Growth Pact (SGP), to characterise the most important points of new guidance on applying its rules and to make an attempt of the assessment of this guidance. The article also presents the challenge faced by the governors of the fiscal policies at international level. Conducted analysis and conclusions concern the euro area countries. The SGP was accepted in 1997. It consists of the rules about managing of the decentralised fiscal policy in the euro area countries. Due to difficulties in preserving fiscal discipline by the biggest economies in the euro area in 2003, the SGP was reformed in 2005. As a result of the reform, the rules were weakened. Deep financial crisis enforced other two reforms of SGP, which took place in 2011 and 2013. Despite implementing the above mentioned reforms, euro area fiscal policy framework has become complicated. Therefore on 13th January 2015 European Commission submitted the guidance on applying SGP rules. This document has not changed any provisions at all. The points covered in the guidance concern three areas: public investments, structural reforms and cyclical conditions. Their main aims are to increase the flexibility of the SGP rules and effectiveness of the conducted reforms. Despite clear advantages of the guidance, it is also controversial. In June 2015 new proposals of the reforms are going to be submitted in order to enhance managing of fiscal policy in the euro area. (original abstract)
Rocznik
Strony
19--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sopocka Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • 1. Boxes: Flexibility within the Stability and Growth Pact (2015), ECB, "Economic Bulletin", No. 1.
 • 2. Czepiel A. P. (2015), Komisja Europejska osłabia reguły fiskalne w UE, FOR ostrzega, Komunikat nr 63 z 12 lutego.
 • 3. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro (2014), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • 4. European Commission (2015), Communication to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions and the European Investment Bank - Making the best use of the flexibility within the existing rules of the Stability and Growth Pact, COM (2015) 12 final provisional, Strasbourg.
 • 5. Giżyński J. (2013), Polityka fiskalna w strefie euro, CeDeWu, Warszawa.
 • 6. Juncker J. C., Tusk D., Dijsselbloem J., Draghi M. (2015), Preparing for Next Steps on Better Economic Governance in the Euro Area. Analytical Note, Informal European Council, 12 February.
 • 7. Komisja Europejska (2014a), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Plan inwestycyjny dla Europy, COM/2014/0903 final, Bruksela, 26 listopada.
 • 8. Komisja Europejska (2014b), EU rozpoczyna ofensywę inwestycyjną, aby pobudzić wzrost i tworzenie miejsc pracy, Komunikat prasowy z 26 listopada, IP/14/2128, Strasburg.
 • 9. Komisja Europejska (2015), Pakt stabilności i wzrostu: Komisja przedstawia wytyczne mające wspierać reformy strukturalne i inwestycje, Komunikat prasowy z 13 stycznia, IP/15/3220, Strasburg.
 • 10. Manasse P. (2014), Time to scrap the Stability and Growth Pact, http://www.voxeu.org/article/time-scrap-stability-and-growth-pact, dostęp dnia 10.05.2015.
 • 11. Manasse P. (2015), The EU new fiscal flexibility guidelines: An assessment, http://www.voxeu.org/article/eu-new-fiscal-flexibility-guidelines-as-sessment?utm_content=buffer8ba47&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer, dostęp dnia 10.05.2015.
 • 12. Petru R. (2015), Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • 13. Pęciak R. (2014), Koordynacja polityki gospodarczej, w: Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Pietrucha J., Żabińska J. (red.), Difin, Warszawa.
 • 14. Przegląd Spraw Europejskich (2015), Narodowy Bank Polski, Wydział Integracji Europejskiej Departamentu Zagranicznego we współpracy z Departamentem Stabilności Finansowej, Warszawa.
 • 15. Raport roczny 2014 (2015), EBC, Frankfurt nad Menem.
 • 16. Wierzba R., Gostomski E., Penczar M., Liszewska M., Górski P., Giżyński J., Małecka E. (2014), Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania UG, Sopot.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.