PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4(94) | 67--72
Tytuł artykułu

Aesthetic Dimension of Urban Revitalisation in Polish and Bulgarian Cities

Warianty tytułu
Estetyzacja przestrzeni miejskiej w procesie rewitalizacji na przykładzie miast z Polski i Bułgarii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Culture is an important factor in the process of revitalisation, as it creates a new identity of the place and builds the image of the city. Artistic aestheticization of deteriorated areas is associated with the concept of 'beauty', which is relative and interpreted by people in different, individual ways. The 'beautification' of cities, which has become a widespread phenomenon, involves investing in the architectural fabric, street furniture, public green spaces or public art. Artists ennoble space, making it unique. The aim of the paper is to admit and analyse a new phenomenon of a conscious use of artistic aestheticization in the processes of revitalisation. The authors have collated the knowledge of these forms in Polish and Bulgarian cities. Based on the research carried out in 2015, artistic aestheticization has a positive effect on the image of revitalised space in the perception of its users. (original abstract)
Czynnik kulturowy ma istotne znaczenie w rewitalizacji. Kreuje nową tożsamość miejsc i buduje wizerunek miast. Estetyzacja artystyczna zdegradowanych obszarów wiąże się z pojęciem "piękna", które jest względne, interpretowane przez ludzi w odmienny, indywidualny sposób. Powszechne jest "upiększanie" miast, polegające na inwestowaniu w tkankę architektoniczną, elementy małej architektury, zieleń publiczną, czy sztukę publiczną. Artyści uszlachetniają przestrzeń, czyniąc ją niepowtarzalną. Celem artykułu jest analiza możliwości wspomagania rewitalizacji instrumentami estetyzacji przestrzeni miejskiej. Autorzy uporządkowali wiedzę na temat form estetyzacji artystycznej obszarów miejskich i przeanalizowali i jej elementy w wybranych miastach Polski i Bułgarii. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
67--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
 • The President Stanislaw Wojciechowski University School of Applied Sciences in Kalisz, Poland
autor
 • University of Economics in Varna, Bulgaria
Bibliografia
 • Bartoszek A., Szczepański M. S., Gruszczyński L. A., Przestrzeń miasta w oglądzie jego mieszkańców, /In:/ Malikowski M., Solecki S., Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana: teksty źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2011, pp. 86-88.
 • Bernaciak A., Percepcja przestrzeni miejskiej - uczestnicy procesu i ich rola w przestrzeni, /In:/ Studia Periegetica, 2014, No. 2(12), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, pp. 13-23.
 • Cymer A., Z meblem miejskim przez wieki, /In:/ Biblioteka wizerunku miasta, cz. 3: Meble Miejskie, K. Goźlińska (ed.), Wydawnictwo: AMS S.A., Warszawa, 2008.
 • Degen M., Regenerating Public Life? Advances In Art, /In:/ Urban Futures, January 2002; No. 2, pp. 19-35.
 • Figlus T., Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego, /In:/ Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2011, No. 11, pp. 145-166.
 • Juśkowiak P., Gentryfikacja jako gentryfikacja. Artystyczny sposób produkcji i restrukturyzacji miast, 2015, [access: 10.03.2015], <http://www.praktykateoretyczna. pl/piotr-juskowiak-gcntryfikacja-jako-gentryfikcja-artystyczny-sposob-produkcji-i-restrukturyzacja-miast/>.
 • Kadłuczka K., Instalacja artystyczna w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Czasopismo Techniczne No. 5,2010, [access: 12.09.2015], <https:// suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i2/i4/i6/i3/r2463/KadluczkaK_InstalacjaArtystyczna. pdf>.
 • Kaźmierczak B. i in,, Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Sródce, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2011.
 • Kurdziel E., Muzeum Tate Modern w Londynie, 2015, [access: 15.01.2015], <http:// rewitalizacje.blog.pl/20l5/0l/10/muzeum-tate-modern-w-londynie/>.
 • Lorens P., Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej /In:/ Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (ed.), Wyd. Urbanista, Gdańsk, 2010, pp. 6-10.
 • Lynch K., The Image of the City, MIT Press, Cambridge-London, 1960.
 • Nieruchomość w przestrzeni, S. Palicki (ed.), Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, 2015.
 • Nylund K., Cultural Analyses in Urban Theory of the 1990s, Acta Sociologica (Taylor & Francis Ltd), September 2001, No. 44(3), pp. 219-230.
 • Olszewski P., Przekształcenia przestrzeni publicznych a proces gentryfikacji, /In:/ Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (ed.), Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, 2010., pp. 93-97.
 • Palicki S., Rącka I., Wartość lokali mieszkalnych wobec zmian wizerunkowych przestrzeni miejskiej, /In:/ Nieruchomość w przestrzeni, S. Palicki (ed.), Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Kalisz, 2015.
 • Palicki S., Stachowska P., Estetyzacja artystyczna w procesach rewitalizacji miast, /In:/ Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, in print.
 • Percy S., New Agendas, /In:/ Couch C, Fraser C., Percy S. (eds.), Urban Regeneration in Europe, Blackwell Publishing, Oxford, 2003, pp. 204-208.
 • Reckwitz A., Affective spaces: a praxeological outlook, /In:/ Rethinking History, June 2012, No. 16(2), pp. 241-258.
 • Staeheli L. A., Mitchell D., The people's property?: power, politics, and the public, Routledge, Oxford, 2008.
 • Stangel M., Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym - technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008.
 • Street art. Między wolnością а anarchią, M. Duchowski, E.A. Sekuła (eds.), Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, 2011.
 • Sztuka w wielkim mieście, [access: 15.01.2015], <http://www.bryla.pl/bryla/l,85298,7053057,Sztuka_w_wielkim_miescie.html/>.
 • Wojciechowski J.S., Zeidler-Ianiszewska A., Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, Wydawnictwo IK, 1998.
 • Zawadzka M., Znów piękne miasto? O potrzebie badań architektonicznych w przestrzeniach publicznych miasta, 2007, [access: 15.05.2015] <http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i6/i4/r364/ZawadzkaM_ZnowPiekne.pdf>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.