PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 19 Zeszyt Naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych | 62--71
Tytuł artykułu

Konsekwencje członkostwa Polski w WTO dla wspierania i rozwoju eksportu

Autorzy
Warianty tytułu
Consequences of Polish Membership in WTO for Export Support and Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z Artykułem 91 Konstytucji RP, porozumienia międzynarodowe, w których Polska jest jedną ze stron, przeważają nad prawodawstwem krajowym. Oznacza to konieczność bezwzględnego przestrzegania zobowiązań podjętych przez Polskę na forum międzynarodowym. Uczestnictwo w organizacjach i instytucjach międzynarodowych wyznacza zatem formalno - prawne ramy prowadzenia przez Polskę polityki, w tym także polityki proeksportowej, ograniczając obszar podejmowania autonomicznych decyzji. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma członkostwo Polski w WTO, organizacji o najszerszym wpływie na procesy liberalizacyjne w handlu światowym. WTO niesie ze sobą pewne zagrożenia, ale stwarza także określone szanse dla rozwoju eksportu, chociaż nie gwarantuje uzyskania tych korzyści, gdyż ich wykorzystanie w dużym stopniu zależy od indywidualnych starań każdego kraju w zakresie sprawnego dostosowania się do nowych warunków handlu. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the 91 article of the Republic of Poland Constitution, international agreements signed by Poland are superior to country law. It means absolute necessity of keeping obligations undertaken by Poland on international stage. Membership in international organisations and institutions makes formal and legal limits of polish policy and within of it export promotion one and in this way restricts range autonomous decisions. In this respect particular important is polish membership in WTO - the organisation with the most influence on the world trade liberalisation. WTO causes some dangers and also creates some opportunities to export growth, but any gains are not warranted because the full using these opportunities depends on individual country efforts in efficient adjustment to new trade conditions. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Polska w WTO, pod red. J. Kaczurby i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, IKCHZ, Warszawa 1998.
  • General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, July 1986, www.wto.org./wto/legal /gatt47.wpf.
  • U. Płowiec: Konsekwencje zobowiązań międzynarodowych Polski dla polityki gospodarczej Polski w zakresie subsydiowania produkcji i rolnictwa, IKCHZ, Warszawa 1992.
  • Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Streszczenie, www.wto.org./wto/goods/scm.htm
  • Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, w: World Trade Organization, Legal Texts, www.wto.org./wto/legal/finalact.htm.
  • A. Muńko: Możliwości wsparcia polskiego eksportu przez państwo w świetle reguł międzynarodowych (WTO, OECD, Unia Europejska, Układ Europejski), INE PAN, Warszawa 1998.
  • E. Kawecka-Wyrzykowska: Przemiany w międzynarodowej polityce handlowej: wnioski dla Polski, w: Polityka handlowa Polski a członkostwo w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 1996.
  • K. Dziewulski: Korzyści z uczestnictwa Polski w WTO, "Gospodarka Narodowa" 1996/3.
  • Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny Polski 1999-2000, pod red. J. Kotyńskiego, IKCHZ, Warszawa 2000.
  • Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, pod red. J. Kaczurby i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, IKCHZ, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.