PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 | nr 106 | 185--193
Tytuł artykułu

Struktura organizacyjna i zarządzanie gospodarką wodną w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Organizational Structure and Water Management in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka wodna warunkuje wykorzystanie zasobów wodnych i rozwój społeczno-gospodarczy. Ważną rolę spełniają w tym zakresie organy państwa: ministerstwo środowiska, zarządy gospodarki wodnej, zarządy województw, powiaty - ale również gminy, i obywatele. Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się praktyczna reorganizacja gospodarki wodnej w Polsce. W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona została nowa ustawa - "Prawo wodne", która wprowadziła zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem podziału Państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Zintegrowanym aktem prawnym regulującym przepisy dotyczące gospodarki wodnej w Unii Europejskiej jest Dyrektywa 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW). Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu do dobrej jakości wody oraz umożliwienie korzystania z wody na potrzeby przemysłu i rolnictwa, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Water management determines the use of water resources and socio-economic development. An important role in this respect is played by state bodies: the Ministry of the Environment, water management boards, provincial boards, districts - but also municipalities and citizens. The practical reorganization of water management in the Poland began in the early nineties. On 18 July 2001 a new law was passed - "Water Law", which introduced water management, taking into account the distribution of river basin and water regions. Directive 2000/60/EC, also called Water Framework Directive (WFD, is the integrated legal act which regulates water management in the European Union. Its primary objective is to provide current and future generations with access to good quality water and allow the use of water for industry and agriculture needs, while preserving and protecting the environment.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • International Glossary of Hydrology, Paris, 1992, UNESCO-Geneva, WMO.
 • Mikulski Z., Gospodarka wodna, PWN, Warszawa 1998.
 • Nachlik E., Rola samorządu terytorialnego i rolnictwa ograniczaniu zagrożenia powodziowego oraz w łagodzeniu skutków niedoboru wody, [w:] Gospodarka wodna. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. Biuletyn forum debaty publicznej, Nr 8/2011.
 • Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KZGW. Warszawa 2010.
 • Rotnicka J., Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań unii europejskiej, [w:] Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły). Zeszyty Zespołów Senackich - 9/2011, Warszawa 2011.
 • http://www.kzgw.gov.pl/
 • http://www.rzgw.gov.pl/
 • Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 372 z 27.12.2006).
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 288 z 6.11.2007).
 • Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 z póz. zm.
 • Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pózn. zm.
 • Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z póz. zm.
 • Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), Dyrektywa 2000/60/WE (Dz.U. L 327 z 22.12.2000).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.