PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 | nr 106 | 195--208
Tytuł artykułu

Corporate Social Responsibility in Corporate Strategy in the Globalised Economy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Społeczna odpowiedzialność biznesu w strategii przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the paper is to emphasize the role of Corporate Social Responsibility as an element taken into account in the valuation of a company and assessing its potential for development. The authors note that an indication of CSR projects in a corporate strategy cannot only assess the progress and development of the company as a socially responsible organization, but also indicate its position in the global system. On the basis of literature study and own observations the authors think that congruence among a company and an environment (reflected in the areas of CSR) is the foundation for the creation of a permanent capacity for added value. The implication for modern companies is that they should implement CSR, compatible with the ISO 26000 standards (the new approach to CSR). The organizations implementing such a business model are determined to hold leading positions in the global system, because due to the use of the multidimensional potential of capital they are capable of continuous creation of added value. According to the authors the concept of creating added value with the use of CSR is very important and requires dissemination.(original abstract)
Celem artykułu jest podkreślenie rosnącej roli społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako elementu branego pod uwagę przy wycenie wartości przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę, że wskazanie miejsca przedsięwzięć CSR w strategii przedsiębiorstwa pozwala nie tylko ocenić stopień zaawansowania rozwojowego danej korporacji jako organizacji społecznie odpowiedzialnej, ale także wnioskować o pozycji zajmowanej przez nią w systemie globalnym. Wynika to z faktu, że we współczesnej opartej na wiedzy gospodarce umiejętne współgranie z otoczeniem (znajdujące odzwierciedlenie w obszarach CSR) stanowi podstawę tworzenia nowych wartości ekonomiczno-społecznych, czyli jest jednym z kluczowych elementów decydujących o długookresowej konkurencyjności. Kongruencja z otoczeniem stanowi bowiem fundament trwałości zdolności do kreacji wartości dodanej.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Lodz
 • Lodz University of Technology
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2009.
 • Aluchna M., Społeczna odpowiedzialność biznesu: zachowanie konsumenta, strategia i regulacja, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 2.
 • Anam L., Kanon wymagań i kompatybilność - trendy w standaryzacji CSR, Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2012.
 • van den Brink D., Odekerken-Schroder G., Pauwels P., The Effect of Strategic and Tactical Cause-related Marketing on Consumers' Brand Loyalty, "Journal of Consumer Marketing" 2006, Vol. 23, No 1.
 • Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
 • Brown T.E., Davidsson P., Wiklund J., An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneurship as Opportunity - based Firm Behavior, "Strategic Management Journal" 2001, No 22.
 • Coulter M., Strategic Management in Action, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Etyka działalności przedsiębiorstwa a etyka postępowania konsumentów, "Marketing i Rynek" 2012, nr 1.
 • Drucker P., Społeczeństwo kapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 • Finlay P., Strategic Management, Prentice Hall - Pearson Education, Harlow 2000.
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pitman 1984, http://www.istheory.yorku.ca/stakeholdertheory.htm
 • Friedman M., A Friedman Doctrine - The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, "The New York Times Magazine" 1970, September.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Hagel J., Brown J. S., The Only Sustainable Edge: Why Business Strategy Depends on Productive Friction and Dynamic Specialization, Harvard Business School Press, Boston 2005.
 • Hoeffler S., Keller K. L., Building Brand Equity through Corporate Societal Marketing, "Journal of Public Policy & Marketing" 2002, Vol. 30.
 • Howaniec H., Marka społecznie odpowiedzialna - wpływ stosowania CRS na wartość marki, [in:] Brzozowska-Woś M. (ed.), Marketing. Ujęcie relacyjne, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.
 • Hussey D., Strategy and Planning. A Manager's Guide, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 • Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall Europe, London 1999.
 • Jonker J., Rudnicka A., Reichel J., Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2011.
 • Kay J., Podstawy sukcesu firmy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1996.
 • Kuraszko L., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Kuszaj-Milewska M., Instrumenty informatyczne szansą dynamicznego rozwoju CSR, [in:] Kowalczewski W. (ed.), Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian - czas wyzwań. Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa 2012.
 • Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Marzęda K., Proces globalizacji korporacyjnej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2007.
 • Penc-Pietrzak I., Competitive Strategy in Turbulent Environment, Lodz University of Technology, Lodz 2014.
 • Porter M.E., Creating Shared Value: Redefining Capitalism and the Role of the Corporation in Society, FSG CSV Leadership Summit, 09.06.2011.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Kramer M.R., The Big Idea: Creating Shared Value, "Harvard Business Review" 2011, No 89 (1/2).
 • Rosińska-Bukowska M., Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Przypadek sektora motoryzacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Universum Topical Reports. Package 2010, November/December 2010, Universum_Topical_Report_CSR_2011.pdf
 • Urbanowska-Sojkin E., Kongruencja cech otoczenia i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, [in]: Kaleta A., Moszkowicz K. (ed.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 260, Wrocław 2012.
 • Wheelen T.L., Hunger J.D., Concepts in Strategic Management and Business Policy, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.