PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 21 Zeszyt Naukowy Katedry Socjologii i Psychologii | 17--30
Tytuł artykułu

O apercepcji i artykulacji problemów społecznych

Warianty tytułu
About Apperception and Articulation of Social Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Punktem wyjścia rozważań jest odróżnienie faktów społecznych od problemów społecznych i potraktowanie ich jako odrębnych kategorii ontologicznych. Faktami społecznymi nazywa się w artykule zjawiska obiektywne, realne, podlegające obserwacji. Nie tylko jednak zjawiska "materialne", lecz także te, które należą do świadomości społecznej i są uzewnętrzniane w zachowaniach ludności (np. poglądy czy nastroje). Z kolei problemami społecznymi nazywa się tu apercepcję faktów społecznych, czy też rodzaj "konstruowania" nowych faktów (zdarzeń) w świadomości zbiorowej. Po encyklopedycznym wyjaśnieniu pojęć "percepcja" i "apercepcja" w artykule omawia się demograficzne, społeczne i kulturowe uwarunkowania apercepcji. Następnie przedstawione są różne aspekty artykulacji problemów społecznych - ich opisu, interpretacji i oceny. Teza artykułu głosi, iż spośród wielu podmiotów artykułujących problemy społeczne (jak osoby na kierowniczych stanowiskach, eksperci, organizacje społeczne, media) nie wszystkie w jednakowym stopniu zasługują na zaufanie. Bardzo często w toku artykulacji mylone są i mieszane ze sobą - w sposób tendencyjny - tak różne rzeczy, jak informacja o fakcie, jego interpretacja i ocena, co wprowadza w błąd opinię publiczną. Jest to rodzaj manipulowania opinią. A przecież ogół ludności nie posiada dostatecznego przygotowania do racjonalnego, krytycznego ustosunkowywania się do faktów społecznych. W rezultacie to, co przeciętni obywatele uważają za "problemy społeczne" może bardzo różnić się od tego, co przez "problemy społeczne" rozumieją eksperci różnych specjalności oraz politycy z prawej i lewej strony sceny politycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The starting point of the consideration is the distinction of social facts from social problems and treating them as separate ontological categories. In the article the objective, real and being observed phenomena are called the social facts. However, not only the 'material' phenomena but also these ones which belong to the social consciousness and they are manifested in the population behaviour (e.g. opinions or moods). Next the social problems are named here as apperception of the social facts or the type of the "construction" of new facts (events) in the collective consciousness. After the encyclopaedist explanation of the 'perception' and 'apperception' ideas, the demographic, social and cultural conditions of the apperception are treated in the article. Then the different aspects of the social problems articulation are presented - its description, interpretation and evaluation. Thesis of the article says that out of many subjects which articulate social problems (as people from the management, experts, social organizations, media) not all deserve trust in the same extent. Very often during the articulation many things like facts information, its interpretation and evaluation are mistaken and mixed up with a tendency, that makes the public opinion confused. It is a kind of the manipulation of the opinion. After all the total population is not prepared enough for the rational, critical attitude to the social facts. As a result, what some average citizens treat as social problems may differ essentially from how the social problems are understood by experts of different specialities and right or left wing politicians. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa 1980.
  • J. Bartkowski: Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa 2003.
  • P. Śpiewak: Prawdziwi Polacy. "Wprost", nr 25, 22.06.2003.
  • http://swo.pwn.pl/haslo.php?id=1958.
  • K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak: Labirynty współczesnego społeczeństwa. Warszawa 1996.
  • Słownik socjologiczny. Pod red. E. Rutkowskiego. Toruń 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.