PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 75--86
Tytuł artykułu

Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu - część II

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sociology and Other Science about Employment and Unemployment - Part II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Definicja bezrobocia ulega ewolucji. Pojęcie to wiąże się z innymi dyscyplinami naukowymi, współpracuje z nimi i jest nierozerwalną częścią niektórych nauk. Należy też podkreślić, że jego skala zwiększa się wbrew coraz większym zainteresowaniem tematyką jego zwalczania. Zauważyć można, oprócz wielu definicji bezrobocia, także różnorodne definiowanie osoby bezrobotnej. Nie istnieje jedna uniwersalna definicja bezrobotnego, lecz w zależności od instytucji i na jakie potrzeby ją podającą. Dlatego można stwierdzić, że bezrobocie to bardzo poważny problem państwowy, społeczny i indywidualny osób nim dotkniętych. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy byciem bezrobotnym, pozbawionym pracy, od sytuacji, kiedy człowiek zostaje bezrobotnym dobrowolnie, czyli rezygnuje z pracy z zamiarem znalezienia lepszej i bardziej opłacalnej. Celem artykułu jest więc przedstawienie aspektów pracy i bezrobocia posługując się ujęciami różnych dyscyplin naukowych, zwracając szczególną uwagę na różnorodność definicji i podejść w określaniu osoby bezrobotnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The definition of unemployment is evolution. This concept relates to other disciplines, working with them and is an integral part of some of the teachings. It should be noted that the scale increases in spite of growing interest in the subject of combat. It can be seen, in addition to many definitions of unemployment, including a variety of defining an unemployed person. There is no universal definition of unemployed, but depending on the institution and what it needs feed. Therefore it can be concluded that unemployment is a very serious problem state, social and individual people affected by it. There is a fundamental difference between being unemployed, deprived of work, from the situation when a person is unemployed voluntarily quits his job or with the intention of finding a better and more profitable. The purpose of this article is therefore to present aspects of the work and unemployment shots using different scientific disciplines, paying particular attention to the diversity of definitions and approaches in determining the unemployed. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
75--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • A. Bańka, R. Derbis, Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, UAM, Poznań - Częstochowa 2004, s. 122.
 • D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia, PWE, Warszawa 1995, s. 15.
 • T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1996, s. 16.
 • Ekonomia zarys wykładu, M. Żukowski (red.), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 263.
 • Encyklopedia psychologii, W. Szewczuk (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 40.
 • L. Florek, Prawo pracy a bezrobocie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 16.
 • J. Garraty, Unemployment in History. Economic Thought an Public Policy, Harper Row Gub, New York, Hagerstown, San Francisco, London, 1979, s. 4.
 • A. Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 430.
 • G. Grotkowska, Czy Polska importuje bezrobocie?, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 15.
 • M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 116.
 • A. Hrebenda, J. Wódz, Życie codzienne bezrobotnych w regionie Górnego Śląska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 42.
 • M. Kabaj, Społeczne aspekty rozwoju, elementy przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, PWE, Warszawa 2000, s. 20.
 • A. Karwińska, Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, PWN, Warszawa 2008, s. 245.
 • Kompendium wiedzy o gospodarce, E. Cyrson (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1996, s. 82.
 • E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007, s. 26.
 • J. Kirenko, E. Sarzyńska, Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby., Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Lublin 2010, s. 10.
 • Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Oficyna Wydawnicza ASRA-JR, Warszawa 2002, s. 22.
 • R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 398.
 • L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy, bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Wyd. Universitas, Kraków 2011, s. 101.
 • A. Nowak, Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 67.
 • Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 391.
 • Polityka Gospodarcza, B. Winiarski (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 404.
 • W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa 2003, s. 34.
 • I. Reszke, Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce, PAN, Warszawa 1999, s. 63.
 • P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Tom 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 576.
 • J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001, s. 307.
 • Słownik Pojęć Ekonomicznych, A. Błaszczyński (red.), Kraków 1995, s. 265.
 • W. Szubert, Polityka społeczna XX wieku, Wyd. Naukowe PWN, Katowice - Warszawa 2001, s. 48.
 • M. Szyłko - Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, WSiP, Warszawa 2004, s. 14.
 • W. Urbanik, Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście: socjologiczne studium zachowań bezrobotnych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 16.
 • Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, WAB, Bydgoszcz 2005.
 • Zadania społeczne, Z. Pisz (red.), Wydawnictwo Akademii, Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 110.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.