PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 407 Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej | 39--50
Tytuł artykułu

Porozumienie CEFTA-2006 - jego znaczenie dla rozwoju handlu wzajemnego krajów Bałkanów Zachodnich

Warianty tytułu
Central European Free Trade Agreement CEFTA-2006 - its Importance for the Development of Mutual Trade of the Western Balkans Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po zakończeniu w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku wyniszczających wojen na terenie byłej Jugosławii kraje Bałkanów Zachodnich podjęły wiele decyzji zmierzających do normalizacji ich wzajemnych relacji, w tym zwłaszcza w zakresie handlu i współpracy gospodarczej. Artykuł jest próbą weryfikacji hipotezy, że umowa CEFTA-2006 w istotnym stopniu umożliwiła zintensyfikowanie powiązań handlowych pomiędzy jej sygnatariuszami. Posłużyła do tego analiza dostępnych danych statystycznych za lata 1995-2013 z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego. Badanie wykazało, że oprócz ułatwień liberalizacyjnych wynikających z wprowadzenia postanowień umowy CEFTA-2006 istotny wpływ na kształtowanie wzajemnej wymiany handlowej miało też przyspieszenie tempa wzrostu PKB, możliwość bezpośredniej komunikacji oraz wejście w życie jeszcze na początku lat 2000 ponad 30 bilateralnych umów o wolnym handlu. Z kolei istotnym czynnikiem zaburzającym te pozytywne tendencje okazały się konsekwencje ostatniego światowego kryzysu gospodarczego(abstrakt oryginalny)
EN
After the end of wars in the former Yugoslavia in the second half of the 90s of the last century the Western Balkans countries have taken a lot of decisions to normalize their relations, especially in trade and economic cooperation. This article is an attempt to verify the hypothesis that the Central European Free Trade Agreement CEFTA-2006 significantly intensified the trade links among its signatories. It was proved by an analysis of available statistical data for the years 1995-2013 using the gravity model. The study showed that apart from facilitating liberalization resulting from the implementation of the provisions of the Central European Free Trade Agreement CEFTA-2006 a significant impact on the trade between them had also the acceleration in GP growth, a common language, and the entry into force of more than 30 bilateral free trade agreements at the beginning of 2000s. An important factor in disrupting these positive trends have proven to be the consequences of the recent global economic crisis(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bjelić P., Dragutinović Mitrović R., 2012, The effects of competing trade regimes on bilateral trade flows: case of Serbia, Zbornik Radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, vol. 30, s. 267-294.
 • Cheng I-H., Wall H.J., 2005, Controlling for heterogeneity in gravity models of trade and integration, Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, issue Jan, s. 49-63.
 • Czarny E., Folfas P., 2011, Modele grawitacji jako narzędzie analityczne w ekonomii międzynarodowej, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce.
 • Fearon J.D., 2003, Ethnic and Cultural Diversity by Country, Journal of Economic Growth, no. 8, s. 195-222.
 • Guiso L., Sapienza P., Zingales L., 2009, Cultural biases in economic exchange, Quarterly Journal of Economics, no. 124, s. 1095-1131.
 • http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (23.02.2015).
 • Helble M., 2007, Is God good for trad, Kyklos, no. 60 (3), s. 385-413.
 • Herderschee J., Qiao Z., 2007, Impact of Intra-European Trade Agreements, 1990-2005: Policy Implications for the Western Balkans and Ukraine, International Monetary Fund Working Paper, 07/126.
 • Klimczak Ł., 2014, The gravity model as a tool for the international trade analysis - a case study of the Western Balkans, [w:] Papież M., Śmiech S. (eds.), Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference On Modelling and Forcasting of Socio-Economic Phenomena, Foundation of the Cracow University of Economics, Zakopane.
 • Klimczak Ł., Trivić J., 2014, Determinants of Trade in the Western Balkans: A Gravity Approach, 3rd REDETE Conference Proceedings: Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Search For New Paradigms, Faculty of Economics, University of Banja Luka, Banja Luka.
 • Laitin D., 2000, What is a language community?, American Journal of Political Science, no. 44, s. 142-155.
 • Melitz J., 2008, Language and foreign trade, European Economic Review, no. 52 (2008), s. 667-699.
 • Melitz J., Toubal F., 2012, Native language, spoken language, translation and trade, Centre for Economic Policy Research, Working Paper, no. 8994.
 • Molendowski E., 2007, CEFTA 2006 - jej znaczenie dla liberalizacji handlu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wspólnoty Europejskie, nr 4 (185).
 • Molendowski E., 2010, Porozumienie CEFTA 2006 - jego rola w przygotowaniu krajów Bałkanów Zachodnich do integracji z Unią Europejską, [w:] Bukowski S.I. (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 75-90.
 • Molendowski E., 2011, Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej, [w:] Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 210-223.
 • Paszkiewicz J., 2013, Współpraca regionalna na Bałkanach Zachodnich z perspektywy Unii Europejskiej. Przesłanki i perspektywy, [w:] Chmielewski P., Szczesio S.L. (red.), Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 517-529.
 • Śledziewska K., 2012, Wpływ trzeciej fali regionalizmu na handel towarami, [w:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków, s. 618-629.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.