PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 407 Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej | 76--85
Tytuł artykułu

Przestrzenne i organizacyjne aspekty rozwoju pogranicza polsko-czeskiego

Warianty tytułu
Spatial and Organizational Aspects of the Polish-Czech Borderland Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, w szczególności jego aspektów przestrzennych i organizacyjnych. Szczególny kontekst dotyczy powstawania na tym obszarze kolejnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) pod nazwą EUWT Novum. Punktem odniesienia jest najnowszy dokument nt. rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polsko pogranicza. Wykorzystano także inne dokumenty polskie i czeskie dotyczące przestrzeni pogranicza, m.in. uwzględnione w nowej Strategii rozwoju Euroregionu Nysa do roku 2020. Autor dowodzi, że powstawanie na pograniczu polsko-czeskim EUWT Novum tworzy nową jakość przestrzeni pogranicza polsko-czeskiego i otwiera nowy etap w rozwoju tej przestrzeni gospodarczej. Inicjatywa ta sprzyja podnoszeniu atrakcyjności gospodarczej pogranicza, w szczególności rozwojowi turystyki w postaci równolegle tworzonego transgranicznego klastra turystycznego(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns spatial and organizational aspects of development of the Polish-Czech borderland. The next European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC Novum is under creation there. The newest document of the development of Polish-Czech borderland "Strategy of integrated cooperation of the Czech-Polish borderland" has been described. The author states that the appearance of EGTC Novum on the Polish-Czech borderland creates a new quality and starts a new stage of its economic development. This initiative promotes the economic attractiveness of the borderland, especially the development of tourism in the form of appearing at the same time cross-border tourism cluster(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczuk F., 2012, Nowa strategia rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, [w:] Sokołowski J., Sos- nowski M., Żabiński A. (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe nr 246, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Adamczuk F., 2014, Tritia - nowa forma i instytucja integracji europejskiej, Prace Naukowe nr 367, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., 2012, Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Branda P., 2009, Czy Euroregion Neisse-Nisa-Nysa utworzy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)?, Biuletyn nr 9 (10) SGP RN, Jelenia Góra.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • EUWT Novum, Statut i Konwencja, www.euwt-novum.gov.pl (10.12.2015).
 • Heffner K., Drobek W. (red.), 1996, Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, PIN Instytut Śląski, Opole.
 • http://4cbc.eu/wp-content/uploads/2014/11/Strategia-zintegrowanej-wsp%C3%B3%C5%82pracy-czesko-polskiego-pogranicza.pdf (10.12.2015).
 • Korenik S., Mempel-Śnieżyk A. (red.), 2012, Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej: gospodarka i infrastruktura, Prace Naukowe nr 252, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ładysz J., 2008, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Łaźniewska E., Gorynia M. (red.), 2012, Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łoś-Nowak T., 2000 Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Pietrzyk I., 2003, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Potocki J., 2009, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wydawnictwo WTN, Wrocław.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE L. 210 z 31.07.2006, s. 19.
 • Rozporządzenie (UE) nr 1302/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań i ich funkcjonowania, Dz. Urz. UE L. 347 z 20.12.2013, s. 303.
 • Solarz P., 2009, Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Wydawnictwo VIZJA Press&IT, Warszawa.
 • Strategia zintegrowanej współpracy polsko-czeskiego pogranicza, Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2006-2013, Wrocław 2014, www.umwd.gov.pl (10.12.2015).
 • Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego. Synteza dokumentów krajowych, Ministerstwo Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo pro mistni rozvoj České Republiky, Warszawa-Wrocław-Praga, czerwiec 2006.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej, Dz.U. 218, poz. 1390, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.