PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 407 Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej | 86--97
Tytuł artykułu

Rola korporacji transnarodowych w procesie budowania wspólnego stanowiska państw UE wobec Rosji

Warianty tytułu
The Role of Transnational Corporations in the Process of Building the EU Common Position to Russia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba zwrócenia uwagi na rolę korporacji transnarodowych i ich systemów biznesowych w procesie budowania wspólnego stanowiska państw członkowskich wobec Rosji. Tezą opracowania jest, że obok zaangażowania danego państwa w handel z Rosją ważnym elementem oddziałującym na stanowisko negocjacyjne jest aktywność macierzystych korporacji na rosyjskim rynku. Analiza koncentruje się na badaniu potencjalnego wpływu najpotężniejszych korporacji europejskich działających na rynku rosyjskim na stanowiska swoich krajów pochodzenia. Zwrócono ponadto uwagę na nowe metody lobbingu korporacyjnego i ich wpływ na łagodzenie rozbieżności stanowisk państw członkowskich UE w konsekwencji budowania przekrojowych koalicji sektorowych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is an attempt to draw attention to the role of transnational corporations and their business systems in the process of building the EU-Member common position to Russia. The thesis of this study is that next to the involvement of the country in trade with Russia, an important element which has an effect on the negotiating position is an activity of the parent corporation on the Russian market. The analysis focuses on the study of the potential impact of Europe's most powerful corporations operating in the Russian market on the positions of their countries of origin. Additionally, attention has been paid to the new corporate lobbying methods and their impact on easing the divergent positions of the EU Member States as a result of building cross-sectional sectoral coalition()(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • BCG, 2013, Transforming Russia's Auto Industry: From Recovery to Competitiveness, The Boston Consulting Group Report, www.bcg.com (5.12.2014).
 • Bendini R., 2014, Unia Europejska i jej partnerzy handlowi, www.europarl.europa.eu/ftu_6.2.1.pdf (6.03.2015).
 • Boutenko V., Kreid E., Lang N., Mauerer S., 2013, Transforming Russia's Auto Industry: From Recovery to Competitiveness, www.bcg.com, July.
 • Caruso R., 2003, The Impact of International Economic Sanctions on Trade. An empirical Analysis, Milan, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
 • Cohen C., Gabel J., 2014, Global Forecast 2015. Crisis and Opportunity, http://csis.org/files/publication/141110_Cohen_GlobalForecast2015_Web.pdf (7.03.2015).
 • Drezner D.W., 2011, Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice, International Studies Review, vol. 13, no. 1, s. 96-108.
 • Drezner D.W., 2012, An analytically eclectic approach to sanctions and non-proliferation, [w:] ed. Solingen E., Sanctions, Statecraft, and Nuclear Proliferation, Cambridge University Press, Cambridge-New York, s. 154-173.
 • Ekiert Z., 2014, Rynek farmaceutyczny w Rosji, WPHI Ambasady RP w Moskwie, https://moskwa.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/pdf (14.11.2014).
 • Ernst & Young, 2013, An overview of Russian and CIS automobile industry, March.
 • Escribà-Folch A., 2010, Economic sanctions and the duration of civil conflicts, Journal of Peace Research, vol. 47, s. 129-141.
 • Eurostat, 2014, Traditional international trade database access (ComExt), (11-12.2014).
 • Financial Times, 2014, FT Global 500, www.ft.com (20.12.2014).
 • Gagné K., 2005, Une analyse de la sanction économique en droit international, Université de Montréal, Montréal.
 • Grosse T.G., 2014, W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Krustev V.L., Morgan T.C., 2011, Ending Economic Coercion: Domestic Politics and International Bargaining, Conflict Management and Peace Science, vol. 28, s. 351-376.
 • Madiès T., Laurila H., 2013, Economic Sanctions: Embargo on Stage. Theory and Empirical Evidence, Fribourg, https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/84444/gradu06628.pdf (7.03.2015).
 • Owen J.M., Inboden W., 2015, Putin, Ukraine, and the Question of Realism, The Hedgehog Review, vol. 17, no. 1, http://www.iasc-culture.org/article_2015_Spring_OwenInboden.php (16.03.2015).
 • Паппэ Я.Ш., Галухина Я.С., 2009, Российский крупный бизнес - первые 15 лет. Экономические хроники 1993-2008, Издательский дом ГУ ВШЭ, Москва.
 • Rosińska-Bukowska M., 2012, Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rosińska-Bukowska M., Bukowski J., 2014, Geografia lobbingu - przestrzenne zróżnicowanie postrzegania działalności lobbingowej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 16.
 • Śmietana M., 2012, Analiza rynku kosmetycznego w Rosji, WPHI Ambasady RP w Moskwie, https://moskwa.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/pdf (21.02.2015).
 • USA wprowadzają kolejne sankcje wobec Rosji, 2014, Reuters, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1140768.html (12.09.2014).
 • Васильев A.C., 2010, Проблемы и перспективы развития стратегических альянсов европйских транснациональных корпораций, МГИМО, Москва.
 • WIR, 2014, World Investment Report 2014, UNCTAD, www.unctad.org, tab. 28.
 • Zarate J., 2014, After the sanctions, prepare for the Russian counterattack, Financial Times, http://www.kyivpost.com/365903.html (22.02.2015).
 • Ziegler A.R., 2011, Introduction au droit international public, Stämpfli Editions SA Berne, Berne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.