PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 407 Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej | 120--131
Tytuł artykułu

Audyt miejski - znaczenie dla rozwoju miast w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Urban audit - Importance for the European Union Cities Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba wykazania, że audyt może być przykładem pokonywania trudności i wypracowywania kompromisów we wszystkich sferach współczesnej gospodarki. Jego istotą jest bowiem przede wszystkim umiejętność wypracowania pewnego poziomu zgodności - standardu, który pozwoli na wskazanie właściwych kierunków rozwoju (definicji, minimalnych norm, zalecanych rozwiązań). W opracowaniu przedstawiono narzędzie statystyczne "audyt miejski" stosowane w Unii Europejskiej jako fundament budowania spójnego systemu informacyjnego UE, służącego uzyskiwaniu wiarygodnych i aktualnych danych koniecznych przy realizacji działań np. na rzecz rozwoju regionu. Opracowanie koncentruje się na zwróceniu uwagi na kwestie problemów terminologicznych, definicyjnych oraz techniczno-organizacyjnych, które mają istotne konsekwencje dla sporządzania i interpretowania statystyk międzynarodowych (zbierania danych, analiz i prognoz). "Jabłkiem niezgody" w tym przypadku jest konieczna do sprawnego przeprowadzenia badania metodologia. Kluczowym pojęciem (audyt miejski) jest tu oczywiście miasto. Można i należy je potraktować jako narzędzie badania, poznania i działania. Badania - pomiaru statystycznego według tych samych zasad (podmiotowo i przedmiotowo). Poznania - analizy, opracowania prognoz i wytycznych polityki rozwoju. Działania - prowadzenia polityki rozwoju, polityki miejskiej. Artykuł ma charakter kompilacyjno-analityczny. Wykorzystano w nim dostępne bieżące i historyczne dokumenty prawne i statystyczne Unii Europejskiej oraz państw członkowskich (głównie Polski)(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to prove that an audit could be the example of how to defeat controversy and achieve compromise in all respects of modern economy. This paper presents a statistical tool "Urban Audit" which is used in the European Union as a foundation for a coherent EU information system, serving to obtain reliable and timely data needed in the implementation of various policies including regional and urban. The study focuses on terminological problems, definitions, which have significant implications for the drafting and interpretation of international statistics. "The Apple of Discord" in this case is, necessary for the efficient conduct of the study, methodology. The key concept here is of course the city. One can and should treat it (city) as a research tool, knowledge and action. Research tool - statistical measurement according to the same principles (subjective and objective variables). Knowledge - analysis, development forecasts and development policy guidelines. Activities - conducting development policy, urban policy, etc. The article is of compilation-analytical nature. It uses the available current and historical legal documents and statistics of the European Union and the Member States (mainly Polish)(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Dijkstra L., Poelman H., 2012, Cities in Europe the New OECD-EC Definition, European Commission.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/urb_esms.htm (3.02.2015).
 • Feldmann B., 2011, The thorough revision of the Urban Audit project, Eurostat.
 • Flash Eurobarometer 366, 2013, Quality of Life in European Cities. Report, European Commission.
 • Inicjatywa Wspólnotowa Urban, 2010, Polityka regionalna - rozwój miast, MIR, www.mir.gov.pl//InicjatywaWspolnotowaURBAN.aspx (1.02.2015).
 • Jarczewski W., Jeżak J., 2010, System monitorowania rewitalizacji, IRM, Kraków.
 • Karwińska A., Brzosko-Sermak A., 2014, Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, SEK(2006) 928, Bruksela.
 • Kuciński K., 2013, Geografia ekonomiczna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, 2011, Komisja Europejska UE, Bruksela.
 • Młodak A., 2012, Statystyka metropolii polskich - problemy i perspektywy, Studia Regionalne i Lokalne 2 (48).
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015, Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (DzU, poz. 1330).
 • Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, PPWK, Warszawa-Wrocław.
 • Rozwój miast w UE, 2014, MIR, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_miast_w_ue.aspx (15.03.2015).
 • Urban and Rural Areas 2014, 2014, UN, http://esa.un.org/unpd/wup/wallcharts (23.02.2015).
 • Ustawa z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, DzU z 2003, nr 166, poz. 1612; z 2005 nr 17, poz. 141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.