PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 407 Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej | 132--144
Tytuł artykułu

Rozwój technologicznych systemów innowacji w gospodarce światowej na przykładzie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT)

Warianty tytułu
The Development of Technological Innovation Systems in the World Economy: the Case if ICT
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka funkcjonowania systemu innowacji w dziedzinie technologii ICT, określenie światowych liderów w tworzeniu wiedzy w tym obszarze oraz wskazane trajektorii rozwoju tego systemu w różnych krajach. Analiza empiryczna zawarta w artykule obejmuje 30 państw zróżnicowanych pod względem poziomu rozwoju gospodarczego oraz rozwiązań instytucjonalnych, zwłaszcza w odniesieniu do regulacji w zakresie technologii ICT. Stopień rozwoju systemów innowacji ICT w poszczególnych gospodarkach narodowych określono, wykorzystując wskaźnik ujawnionych przewag technologicznych RTCA (Revealed Technological Comparative Advantage), obliczony przy wykorzystaniu statystyki patentowej. Na tej podstawie wyłoniono kraje, które mają przewagi technologiczne w dziedzinie ICT, i poddano analizie porównawczej funkcjonowanie systemu innowacji technologii ICT w tych gospodarkach. Podstawą tej analizy są tendencje kształtowania się wybranych wskaźników charakteryzujących te systemy innowacji od strony podaży i popytu. Badanie potwierdziło stabilizację przewag technologicznych w dziedzinie ICT w okresie 2000-2012; jedyną zmianą, jaka dokonała się w tym okresie, był awans Chin i Tajwanu do grona światowych liderów w dziedzinie ICT. Jednakże przypadek Chin pokazuje, że szybki rozwój technologicznego systemu innowacji ICT dotyczy głównie strony podaży, natomiast nadal istnieje relatywny niedorozwój strony popytowej tego systemu(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to analyze the functioning of the innovation system of information and communication technologies (ICT), to identify world leaders in this area and to describe development trajectories of the system in different countries. Empirical analysis covers 30 countries that differ in the level of economic development and institutional arrangements - in particular the regulations related to ICT. The development of ICT innovation systems in various national economies was determined using the indicator of Revealed Technological Comparative Advantage (RTCA), which is based on the patent statistics. This analysis allows to identify countries having a technological advantage in ICT. Next, an in depth analysis of the functioning of their technological innovation systems in ICT is conducted. The study confirmed that technological advantages in the field of ICT were relatively stable in the period 2000-2012. The only change that occurred in this period was the strengthening of China's and Taiwan's positions in ICT. In the second half of the decade, these countries joined the leaders in the field of ICT. However, the case of China shows that the rapid development of ICT innovation system was mainly related to the supply side; at the same time, there is still a relative underdevelopment of the demand side of this innovation system(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bank Światowy, 2015, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx (30.09.2015).
 • Bergek A., Jacobsson S., Carlsson B., Lindmark S., Rickne A., 2008, Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: a scheme of analysis, Research Policy, vol. 37, no. 3, s. 407-429.
 • Carlsson B., Stankiewicz R., 1991, On the nature, function and composition of technological systems, Evolutionary Economics, no. 1, s. 93-118.
 • Coenen L., Díaz López F.J., 2010, Comparing systems approaches to innovation and technological change for sustainable and competitive economies: an explorative study into conceptual commonalities, differences and complementarities, Journal of Cleaner Production, no. 18, s. 1149-1160.
 • Dedrick J., Kraemer K.L., 1998, Asia's Computer Challenge, Oxford University Press, Oxford.
 • EC, 2010, Europe's Digital Competitiveness Report 2010, SEC(2010) 627, Brussels, http://ec.europa.eu/digital-agenda (20.03.2015).
 • EC, 2014, 2014 Predict Report. Analysis of ICT R&D in the EU and Beyond, Publications Office of the European Union, Luxembourg (20.03.2015).
 • Edquist C. (ed.), 1997, System of Innovation: Technologies, Institutions, Organizations, Pinter, London, Washington.
 • Fransman M., 2010, The New ICT Ecosystem: Implications for Policy and Regulation, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 • Freeman Ch., 1982, The Economics of Industrial Innovation, Pinter, London.
 • Griliches Z., 1990, Patent Statistics as economic indicator: a survey, Journal of Economic Literature, no. 28, s. 1661-1707.
 • http://databank.worldbank.org/data/home.aspx (30.09.2015, 1.03.2015).
 • http://dx.doi.org/10.1787/data-00182-en (18.03.2015).
 • http://www.oecd.org/science/sci-tech/38217340.pdf (1.03.2015).
 • Hughes T.P., 1987, The evolution of large technological systems, [w:] Bijker W., Hughes T., Pinch T.(eds.), The social construction of technological systems, MIT Press, Cambridge, s. 51-82.
 • Kroll H., Conle M., Schüller M., 2010, China: Innovation System and Innovation Policy, [w:] Frietsch R., Schuller M. (eds.), Competing for Global Innovation Leadership: Innovation Systems and Policies in the USA, Europe and Asia, Franunhofer Verlag.
 • Lundvall B.-A. (ed.), 1992, National Systems of Innovations, Pinter, London.
 • Marinova D., McAleer M., 2003, Nanotechnology Strength Indicators: International Rankings Based on US Patents, Nanotechnology, vol. 14, no. 1, 2003, IOP Publishing, s. R1-R7 (7).
 • Montresor S., Marzetti G.V., 2008, Constructing inter sectoral innovation diffusion networks with input output: how to get relative flows?, An illustrative application to six OECD technological systems for the middle '90s, Department of Economics, University of Bologna, Italy, http://ssrn.com/ abstract=994340 (18.03.2015).
 • OECD, 2013, Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, OECD Paris, www.oecd.org/sti/anberd, www.oecd.org/sti/rds (1.03.2015).
 • OECD, 2015, Main Science and Technology Indicators Volume 2014 Issue 2, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/msti-v2014-2-en (18.03.2015).
 • Porter M.E., 2006, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 • Poznańska K., 2012, Outsourcing prac badawczo-rozwojowych - doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych, [w:] Weresa M.A., Poznańska K. (red.), Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, SGH, Warszawa, s. 215-244.
 • Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Thomson Reuters, 2014, Top 100 global innovators, top100innovators.com (18.03.2015).
 • Weresa M.A., 2012, Systemy innowacyjne w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Weresa M.A., 2014, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.