PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 13 Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu | 47--88
Tytuł artykułu

Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów w świetle badań bezpośrednich

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy kształtujące współczesny rynek mają bardzo złożony charakter, a jednym z ważniejszych procesów jest globalizacja, traktowana w literaturze najczęściej jako najwyższy poziom umiędzynarodowienia gospodarki, której rozwój jest spowodowany postępującą liberalizacją w handlu, produkcji, technologii, przepływie informacji i innych sferach. W niniejszym artykule przedstawione są zarówno teoretyczne aspekty globalizacji i zachowań konsumentów w odniesieniu do produktów globalnych, jak i wyniki badań empirycznych sygnalizujące istotę wpływu procesu globalizacji na zmiany w zwyczajach konsumpcyjnych indywidualnych konsumentów. W pierwszej części uwaga została skupiona na próbach definiowania procesu globalizacji oraz zachowań konsumpcyjnych występujących w literaturze przedmiotu. W drugiej części zaprezentowana jest koncepcja etnocentryzmu, jako zjawiska anta gon ¡stycznego do zachowań konsumentów w warunkach globalizacji rynku oraz wyjaśnione zostało pojęcie produktów, traktowanych jako globalne, wraz z przykładami tychże produktów. W części empirycznej przedstawione są wyniki badań przeprowadzonych wśród indywidualnych konsumentów dotyczące ich sposobów postrzegania, dokonywanych zakupów produktów globalnych i opinii o nich. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że produkty krajowe oraz zagraniczne, o globalnym zasięgu występowania, wzajemnie się uzupełniają, dając konsumentom możliwość dokonywania wyboru konkretnych dóbr dostosowanych jak najlepiej do ich potrzeb Gospodarka rynkowa stwarza bowiem przedsiębiorstwom możliwość konkurowania o względy klienta, a klientom - praktycznie nieograniczone możliwości wyboru spośród wielu dóbr i usług dostępnych na rynku. Im lepsza będzie znajomość prawidłowości zachowań rynkowych konsumentów posiadana przez pozostałych uczestników rynku jak: przedsiębiorstwa, banki, instytucje ubezpieczeniowe i inne, tym większa będzie skuteczność i efektywność działania tychże podmiotów gospodarczych na złożonym, współczesnym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The processes which influence the contemporary market have a very complicated nature. Globalization is one of the most important processes, often focused on in the literature and described as the highest level of internationalization of economy. Its developement is due to progress of liberalization of trade, production, technology, information, communication and many other areas. This article presents not only theoretical aspects of globalization and consumer behaviour with reference to global products, but also the results of the research taken on the local market which indicate the essence of the influence that globalization process brings in. The changes in consumption's habits which are typical for individual consumers are influenced by many factors, but globalization is one of most interesting. The first part of the article is focused on ways of defining the globalization process and consumers behaviour which are presented in the literature. The second part deals with ethnocentrism as the antagonistic phenomenon of consumer behaviour against globalization.The idea of global product is also explained in this part. The third part is concerned with empirical data and analysis of research taken on the local market. The research focus on consumers opinions on global products and their ways of perception these specific type of products on the market. The better knowlegde and understanding of consumers behaviour in global market conditions the more efficient firms functioning, like enterprises, banks, insurance companies and others. On the other hand the better understanding the better prepared products that suit to individual needs and wants of consumers. All these aspects raise the importance of exploring globalization as one of processes of contemporary world. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • H. Assael "Consumer behavior and marketing action" New York University South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 1995
 • A. Bednarski "Pułapy i pułapki globalizacji" TNOiK, Toruń 1998
 • S. Gajewski "Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing" Wyd. Uniwerstytetu Łódzkiego, Łódź 1994
 • L. Gęsicki, M. Gęsicki "Słownik terminów Prawno-Ekonomicznych" Interfart, Lódź 2000
 • "Globalizacja w gospodarce światowej" Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego, Wyd. UG, Sopot 2000
 • "Gospodarka narodowa a proces globalizacji", praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, Wyd. AE Katowice, Katowice 2000
 • Grupa Lizbońska "Granice konkurencji", Poltext, Warszawa 1997
 • A. Gwiazda "Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej" Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000
 • C.A. De Kluyver "Strategic thinking. An executive perspective" New York, 2001
 • Ph. Kotler "Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola" Gebethner i Ska, Warszawa 1994
 • M. Nasiłowski "System rynkowy" Wyd. Key Text, Warszawa 2000
 • "Państwo narodowe a proces globalizacji", praca zbiorowa pod red E. Okoń-Horodyńskiej, Wyd. AE Katowice, Katowice 2000
 • "Podstawy marketingu" praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 1998
 • H. Radwanowicz "Ogólne wiadomości z towaroznawstwa" WSiP, Warszawa 1984
 • M. Remisiewicz "Władcy Tysiąclecia" Wprost nr 6, 1999
 • "Rynkowe zachowania konsumentów" praca zbiorowa pod red. E. Kieżel, Wyd. AE Katowice, Katowice 1999
 • L. Rudnicki "Zachowanie konsumentów na rynku" PWE, Warszawa 2000
 • A. Sznajder "Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej" PWN, Warszawa 1997
 • G. Światowy "Zachowania konsumenckie" Wyd. AE Wrocław, Wrocław 1994
 • A. Zaorska "Ku globalizacji?" PWN, Warszawa 1998
 • Z. Zielińska "Gospodarstwo domowe szanse i zagrożenia w warunkach gospodarki rynkowej" Handel Wewnętrzny nr 1, 1996
 • G. Yip "Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna" PWE, Warszawa 1996
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.