PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Badania miejskie i regionalne :Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach | 145--161
Tytuł artykułu

Antropogeniczne przekształcenia i możliwości renaturyzacji małych rzek oraz dolin w miastach

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rzeki pełniły ważne funkcje w rozwoju miast, a doliny rzeczne są częścią przestrzeni miejskiej. Pomimo wielu stuleci antropogenicznych oddziaływań, duże rzeki i ich doliny pozostały dominującym elementem krajobrazu miasta. Rozległe dna dolin, strome zbocza i płaskie wysoczyzny w ich sąsiedztwie wyznaczyły kierunki rozwoju przestrzennego. Zabezpieczenie przed powodzią zawsze było celem nadrzędnym, ale nie podejmowano prób usunięcia rzeki z przestrzeni miejskiej. Inaczej było w przypadku małych rzek i niewielkich dolin. Rozwój miejskiej infrastruktury bardzo często prowadził do eliminacji rzeki i towarzyszącej jej doliny ze zurbanizowanej powierzchni. W wielu przypadkach rzeki zostały skierowane do wyprostowanych i wybetonowanych rowów, czasem zmieniono położenie koryta. W obrębie śródmieścia rzeki zostały umieszczone w podziemnych kanałach, czyli zniknęły z krajobrazu miasta. W skrajnych przypadkach zatarła się nawet społeczna pamięć o rzece, a występujące obecnie po nawalnych opadach podtopienia i rozlewiska wywołują zdziwienie oraz pytania o ich przyczyny. Tak uciążliwe dla mieszkańców powodzie miejskie występują najczęściej w odcinkach dolin rzecznych intensywnie zagospodarowanych, przykrytych nieprzepuszczalną powierzchnią (jezdnie, place, dachy). Chociaż rzekę schowano w podziemnym kolektorze, to pozostało obniżenie dolinne, które nadal zbiera wody opadowe. Spływ powierzchniowy w miastach jest większy (porównywalny z obszarami górskimi) z powodu braku infiltracji w uszczelnione podłoże. Jest to jeden z większych problemów w przekształconych antropogenicznie dolinach w obrębie miasta.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bańkowska A., Sawa K., Wsilewicz M., Żelazo J.: Analiza barier i ograniczeń w renatutyzacji rzek i dolin. W: Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych. Red. B. Więzik. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2010, s. 97-119
 • Białek J., Michalski M.: Pradolina Łódki. W: Zielone skarby Łodzi - relikty naturalnej przyrody miasta. Red. J.K. Kurowski, P. Witosławski. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Łódź 2009, s. 43-45
 • Biernat S.: Rewitalizacja dolin rzecznych w miastach. "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego" 2007, nr 7, s. 255-265
 • Bieżanowski W.: Łódka i inne rzeki łódzkie. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, ZORA, Łódź 2001
 • Czoch K., Kulesza K., Walczykiewicz T.: Renaturyzacja i rewitalizacja rzek i potoków jako element zrównoważonego rozwoju dolin rzecznych. W: Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowanie zagospodarowania dolin rzecznych. Red. B. Więzik. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2010, s. 121-136
 • Jaskulski M.: Stare fabryki Łodzi. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi, Wydawnictwo ZORA, Łódź 1995
 • Janik M., Kusiński J., Stępniewski M., Szambelan Z.: Łódź na mapach 1793-1939. Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź, Warszawa 2012
 • Jokiel P., Maksymiuk Z.: Wody. W: Atlas miasta Łodzi. Red. S. Liszewski. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002, plansza IX
 • Kobzjak P, Mielnik I.B.: Hidrografija. W: Lviv. Komplieksnyj atlas. Red. O. Szablij. Kartografija, Lviv 2012
 • Koter M.: Rozwój układu miejskiego Łodzi wczesnoprzemysłowej. "Miscellanea Łódzkie" 1984 z. 1, s. 54-82
 • Koter M.: Warunki naturalne. W: Łódź. Dzieje miasta. T. 1. Red. R. Rosin. PWN, Warszawa-Łódź 1988, s. 18-56
 • Krupa P.I., Dubina W.I.: Gienieralnyji plan razwitku Lwowa do 2025 roku. W: Lviv. Komplieksnyj atłas. Red. O. Szablij. Kartografija, Lviv 2012
 • Kujawa I., Zalewski M., Zawilski M.: Projekt generalny rzeki Sokołówki. Wydział Gospodarki Komunalnej UML, AQUA PROJEKT s.c., Łódź 2003
 • Lviv. Komplieksnyj atlas. Red. O. Szablij. Kartografija, Lviv 2012
 • Lylo I., Lylo-Otkowicz Z.: Spacer Lwowem. Baltia Druk, Kijów 2005
 • Łódź. Dzieje miasta. Red. R. Rosin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998
 • Mucha B.P.: Klimat. W: Lviv. Komplieksnyj atłas. Red. O. Szablij. Kartografija, Lviv 2012
 • Pearce F.: Earth then and Now. Mitchell Beazley, London 2007
 • Projekt generalny odprowadzenia wód opadowych z północnych i zachodnich terenów miasta Łodzi - zlewnia Bzury. MW PROJEKT spółka z o.o. w Łodzi, Łódź 2001
 • Puś W.: Dzieje Łodzi przemysłowej. Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1987
 • Wibig J.: Roczny przebieg sum opadów atmosferycznych w Łodzi. W: Atlas miasta Łodzi. Red. S. Liszewski. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002
 • Wierzbicki P., Waack-Zając A., Kośka T.: Układ hydrograficzny miasta Łodzi. "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo" 2010 z. 61, s. 145-156
 • Zagulskij M.M.: Roslinnist. W: Lviv. Komplieksnyj atlas. Red. O. Szablij. Kartografija, Lviv 2012
 • Żelazo J., Popek Z.: Podstawy renatur)>zacji rzek. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.