PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 13 Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu | 142--174
Tytuł artykułu

Wykorzystanie marketingu przez placówki oświatowe w warunkach konkurencyjnego rynku usług edukacyjnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne wymogi rynku, zwłaszcza rynku pracy, powodują, że wybór przez dzieci i młodzież miejsca zdobywania wiedzy i jej poziom, decydują o ich dalszej karierze zawodowej i sytuacji życiowej. Równocześnie wybór ten ma charakter długotrwały i niejednokrotnie nieodwracalny w skutkach, dlatego zrozumienie specyfiki zachowań nabywców na rynku usług edukacyjnych jest istotna. Placówki oświatowe, takie jak szkoły podstawowe, gimnazja i licea, będące przedmiotem badań prezentowanych w niniejszym artykule, stanowią istotną część struktury systemu edukacji w Polsce dając podstawy wiedzy teoretycznej, które dalej uczniowie rozwijają na kolejnych szczeblach systemu edukacji. Nabywcy usług edukacyjnych, to nie tylko sami korzystających z nich bezpośrednio uczniowie, ale również ich rodzice, mający nieraz decydujący głos w podjęciu tak wiążącej decyzji. Dlatego też placówki oświatowe funkcjonując na konkurencyjnym rynku, gdzie rejonizacja już nie występuje, a uczeń ma prawo swobodnego wyboru miejsca nauki, muszą znać podstawowe metody i techniki działań marketingowych. Najczęściej stosują one w swoich działaniach promocję i reklamę oraz akcje informacyjne wśród rodziców i opiekunów ich potencjalnych uczniów, ale te działania wymagają dalszego udoskonalania. Zakres działań marketingowych prowadzonych przez placówkę oceniali w niniejszych badaniach bezpośrednich pracownicy placówek oświatowych i wypadły one raczej słabo Ważne jest zatem podnoszenie podstawowych kwalifikacji w zakresie marketingu, gdyż pracownicy tworzący daną placówkę kreują jej wizerunek rynkowy i wpływają na postrzeganie atrybutów placówki przez nabywców. Pierwsze trzy części artykułu dotyczą podstaw teoretycznych badanego zagadnienia, a mianowicie specyfiki i cech rynku usług edukacyjnych, ogólnych cech zachowań odbiorców tych usług oraz elementów kompozycji marketingu - mix możliwych do wykorzystania przez placówki oświatowe. Ostatnia część natomiast dotyczy analizy przeprowadzonych badań bezpośrednich w placówkach oświatowych i ocena wykorzystywanych przez nie instrumentów marketingowego oddziaływania. (abstrakt oryginalny)
EN
The requirements of contemporary market, especially the labour market, cause the children and youth choices of education system and their level of knowledge, to be the most important choice for their future adult life. A the same time this choice is long-lasting and its the results are irreversible. For these reasons understanding of specific consumer behaviour on education market is really matters. Educational institutions like primary schools, secondary schools and high schools, which are the subject of researches presented in this article are part of new system of education in Poland, and changes made in this system are in fact substantial. The consumers of educational services are not only, directly involved in them, pupils, but their parents as well. As a matter of fact pupils' parents in many cases decide about their children's choice or at least advise them what they should do. So it is really important for educational institutions to know the ways of marketing behaviour directed to their consumers on this difficult market. They should also remember about two different, but connected each other types of consumers. Three parts of this article deal with theoretical issues of marketing in education institutions. The fourth part is concerned with the choice of education level and education institution made by pupils and the elements of five Ps (product, price, place, promotion and people) in marketing possible for using by education institution to win a fight for a consumer on the contemporary market. The main conclusion of taken research is that polish education institutions need some help with proper using and working on this specific market. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek , Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1994
  • Ch. Lovelock, Services marketing. People, technology, strategy., Wyd. IV, Prentice Hall, New Jersey, 2001
  • K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
  • M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii., Wyd. Key Tekst, Warszawa 2000
  • Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 1996
  • J. Polakowska-Kujawa, M. Kujawa, Sponsoring, Poltext, Warszawa 1994
  • M. Pyrmon, Marketing w kierowaniu firmą, AG MASTER, Wrocław 1991
  • W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994
  • B. Żurawik, W. Żurawik, Marketing bankowy, PWE, Warszawa 1995
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.