PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 13 Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu | 175--207
Tytuł artykułu

Kwestionariusz ankiety jako narzędzie pomiaru w badaniach marketingowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestionariusz ankietowy jest jednym z popularniejszych i często wykorzystywanych w praktyce instrumentem pomiarowym. Wynika to z relatywnie niskich kosztów przygotowania, choć jego konstrukcja wymaga rzetelnej wiedzy i doświadczenia. Jest to ważne tym bardziej, że poprawność tego etapu procesu badawczego wpływa na cały przebieg badania, a w efekcie końcowym determinuje skuteczność decyzji podejmowanych na podstawie wyników badania. Pierwsza część artykułu dotyczy istoty i instrumentów pomiaru, które mogą być wykorzystywane w procesie badawczym Następnie przedstawione są, z uwagi na różne sposoby klasyfikacji, charakterystyki podstawowych skal pomiarowych, m.in. nominalnej, porządkowej, przedziałowej i ilorazowej oraz skale złożone. Dla każdej ze skal zaprezentowany jest przykład praktyczny W kolejnej części w syntetyczny sposób przedstawiono podstawowe metody gromadzenia informacji ze źródeł pierwotnych: obserwację, eksperyment, testy, wywiad i ankietę, wskazując równocześnie na niezwykle ważną, a często niezauważaną różnicę pomiędzy kwestionariuszem ankietowym a kwestionariuszem wywiadu. Zasady budowy kwestionariusza ankietowego są szczegółowo zaprezentowane w formie szeregu decyzji, które następując po sobie warunkują prawidłową konstrukcję jego ostatecznej wersji. W tej części omówione są także zasady tworzenia pytań, oparte nie tyle na formalnych regułach naukowych, których w tym przypadku praktycznie nie ma, a na doświadczeniu. Przedstawiona jest także krótko kwestia badań pilotażowych i spełniane przez, nie funkcje. Ostatnia część zawiera przykłady różnych rodzajów pytań ankietowych z zastosowaniem omówionych wcześniej skal pomiarowych, co ma zwiększyć walory dydaktyczne w praktycznym przygotowaniu kwestionariusza ankietowego. Szeroki wachlarz zarówno skal pomiarowych, jak i możliwych do zastosowania rodzajów pytań stwarza duże możliwości do badania postaw i zachowań konsumentów w warunkach gospodarki rynkowej, dlatego problematyka tworzenia kwestionariuszy jest tak bardzo interesująca i ważna. (abstract oryginalny)
EN
A survey research, which is one of the sources of getting information from the market, depends on systematic gathering information from respondents in an interview by using a set of questions, generally prepared in the form of a questionnaire. The survey questionnaire is a very popular and often used in practice way of measurement. Its importance is concerned with relatively low costs in preparing the questionnaire, compared with other methods of measurement. Hut it should be pointed that in order to build a good questionnaire much reliable knowledge and experience is needed. Well build questionnaire, as the beginning of marketing research process, is the first important step which must be done to make the whole research efficient and true decisions that are made in complicated conditions of contemporary market have to be proper. The first part of the article presents the ideas and techniques of measurement used in marketing research processes. Then there is presented the characteristic of main scales of measurement like: nominal, ordinal, interval and ratio scale. Each one is followed by an example. The next part is due to main methods of collecting data from the market like: observations, experiments, tests, interviews and surveys. The ways of preparing a questionnaire survey are presented as the decision making process. There are also many examples of questions based on experience rather than scientific rules, which in fact don't exist in that case. The examples of questions in many scales are very important for students to prepare a good survey questionnaire by their own and help them to succeed in the whole marketing research process. (original abstract)
Bibliografia
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, praca zbiorowa pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 1998
 • Badania rynkowe i marketingowe, praca zbiorowa pod red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994
 • J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools oraz AE Kraków, Warszawa-Kraków, 1992
 • A. Czarnecki, "Jak tworzyć kwestionariusz ankiety?", Marketing i Rynek, nr 6, 1995
 • E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1994
 • Ch. Frankfort-Nachmias, D Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i Spółka, Warszawa 2001
 • P.N. Hague, P. Jackson, Badania rynku. Zrób to sam. Signum, Kraków 1992
 • D.I. Hawkins, D.S. Tull, Essentials of marketing research, Macmillian Publishing Company, New York, 1994
 • S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2001
 • Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996
 • Marketingowe testowanie produktów, praca zbiorowa pod red. S. Sudoły, J. Szymczaka, M. Hallera, PWE, Warszawa 2000
 • S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra. Kraków 1995
 • S. Mynarski, Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2000
 • S. Mynarski, A. Sagan, E. Kąciak, T. Grabiński, J. Bazarnik "Badania Marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe" wyd. AE Kraków i Canadian Consortium of Management Schools, Warszawa-Kraków 1992
 • A.M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999
 • Podstawy marketingu, pod red. J. AItkorna, Instytu Marketingu, Kraków 1996
 • K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.