PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu | 65--79
Tytuł artykułu

Procesy dzielenia się wiedzą jako warunek rozwoju współczesnych organizacji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce wiedza jako zasób urasta do rangi czwartego czynnika produkcji, czynnika, bez którego trzy pozostałe elementy: kapitał ziemia i praca, nie mogą być w pełni wykorzystane i przyczyniać się do sukcesu rynkowego organizacji. Wiedza często bywa rozpatrywana głównie w kontekście wiedzy przychodzącej z zewnątrz. Nie jest ona jednak jedynie atrybutem organizacji, ale również atrybutem jednostki. Spojrzenie na zasoby wiedzy zgromadzone wewnątrz organizacji, kumulowane i przetwarzane każdego dnia przez jej posiadaczy - pracowników zmusza do zmiany koncepcji zarządzania wiedzą. Oczywiście transfery wiedzy pojmowane jako pozyskanie własności intelektualnych czy też nowoczesnych technologii stanowią istotny wskaźnik i jednocześnie przyczynek rozwoju organizacyjnego. Jednak siła organizacji budowana jest dzień po dniu i przejawia się w podstawowych rodzajach aktywności organizacyjnej i zachowaniach pracowniczych. Wiedza zgromadzona w kapitale ludzkim, intelektualnym i społecznym organizacji stanowi dla niej szczególną wartość, daje bowiem nieograniczone możliwości jej konfigurowania i odnawiania. Koncentracja uwagi na wymianie wiedzy, na jej przepływach z wykorzystaniem sieci kontaktów pracowników daje możliwości realnych oszczędności finansowych związanych zarówno z realizacją potrzeb szkoleniowych pracowników, jak i usprawnieniem ich sposobu działania dzięki zrozumieniu wspólnych interesów i celów. Niestety, ze względu na fakt, iż wymiana wiedzy jest procesem zachodzącym w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich, wykorzystanie technologii informatycznych możliwe jest jedynie na poziomie narzędzi wspierających wypracowane schematy interakcji pracowniczych. W kształtowaniu tych relacji kluczową rolę odgrywają menedżerowie, jako osoby w istotny sposób wpływające na klimat organizacyjny i przyczyniające się do budowania kultury organizacyjnej. To bezpośredni przełożeni w codziennej praktyce organizacyjnej, facilitują transakcje wymiany wiedzy poprzez organizacje fizycznego i społecznego środowiska pracy. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Białasiewicz M.: Mierniki oceny efektywności kapitału ludzkiego na poziomie przedsiębiorstwa. W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Red. E. Urbańczyk. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, nr 378.
 • Bsoul M: Pojawienie się koncepcji kapitału społecznego i jej rozwój. W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Red. F. Bylok, M. Harciarek. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 • Carneiro A.: How Does Knowledge Management Influence Innovation and Competi- tiveness. "Journal of Knowledge Management" 2000, Vol. 4, No. 2.
 • Cheng B.S., Hsu R.C.: Human Capital and Economie Grovvth in Japan: An Application of Time Series Analysis. "Applied Economies Letters" 1997, No. 4.
 • Czarnecka A., Słocińska A.: Nowoczesne struktury organizacyjne a zarządzanie wiedza i innowacyjnością. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom I. Red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
 • Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2000.
 • Fazlagić A.: Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla ZZL. "Dwumiesięcznik Zarządzania Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 6.
 • Greve A., Benassi M., Sti A.D.: Exploring the Contributions of Human and Social Capital to Productivity. "International Review of Sociology - Revue Internationale de Sociologie" 2010, March, Vol. 20, No. 1.
 • Haber L.H.: Etos pracy na rozdrożu czyli kulturowe dylematy nowoczesnego zarządzania. W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Red. J. Stankiewicz. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
 • Hayami Y.: Social Capital, Human Capital and the Community Mechanism: Toward a Conceptual Framework for Economists. "Journal of Development Studies" 2009. Vol. 45, No. 1.
 • Jatczak K.: Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój kapitału ludzkiego w niemieckich przedsiębiorcach. "Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami ludzkimi" 2004, nr 6.
 • Jaw Bih-Shiaw, Yu Ping Wang Ch., Chen Yen-Hao: Knowledge Flows and Performance of Multinational Subsidiaries: the Perspective of Human Capital. "International Journal of Human Resource Management" 2006, February, No. 172.
 • Joseph E.E., Winston B.E.: Autocorrelation of Servant Leadership, Leader Trust, and Organizational Trust. "Leadership & Organization Development Journal" 2005. Vol. 26, No. 1.
 • Kostera M.: Podstawy organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 • Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
 • Kukowska K., Pytel M.: Społeczne aspekty współczesnego przedsiębiorstwa. W: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego. Red. F. Bylok, R. Janik. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 • Listwan T.: Słownik zarządzania kadrami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Liyanage Ch., Elhag T., Ballal T., Li Q.: Knowledge Communication and Translation - A Transfer Knowledge Model. "Journal of Knowledge Management" 2009. Vol. 13, No. 3.
 • Maudos J., Pastor J. M., Serrano L.: Human Capital in OECD Countries: Technical Change, Efficiency and Productivity. "International Review of Applied Economics" 2003, October, Vol. 17, No. 4.
 • Miś A.: Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy; od kompetencji w karierze po kapitał karier. "Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 2.
 • Moore M.D., Daday J.: Barriers to Human Capital Development: Case Studies in Swaziland, Cameroon and Kenya. "Africa Education Review", No. 7 (2).
 • Nonaka L, Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext, Warszawa 2000.
 • Perechuda K.: Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów ZZL. "Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 5.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Robak E.: Kapitał społeczny organizacji jako płaszczyzna kreowania zaufania i współpracy. W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej. Red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Wydawmictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008.
 • Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw wedlug standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Słocińska A.: Czynniki kształtujące postawy pracownicze sprzyjające przepływowi wiedzv i innowacyjności. W: Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami. Red. A. Pabian. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 • Słocińska A.: The Transactional Character of Knowledge Exchange; Basic Workers' Behaviors. W: Humanization of Work and Modern Tendencies in Management. Ed. F. Bylok, L. Cichobłaziński. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 • Stewart I.A.: Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. A Currency Book Published By Doubleday, New York 1999.
 • Strużyna J. (opr.): Dyskusja redakcyjna na temat relacji między strukturą organizacyjną a współczesnym zarządzaniem zasobami ludzkimi. "Dwumiesięcznik Zarządzania Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 6.
 • Syper M.: Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu. "Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 1.
 • Sztumski J.: Koncepcja kapitału społecznego. W: Psychologiczne i socjologiczne aspeklv zarządzania zasobami ludzkimi. Red. F. Bylok, M. Harciarek. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 • Światek W.: Menedżer jako facilitator. "Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 5.
 • van Leeuwen B., Főldvári P.: How Much Human Capital Does Eastern Europe Have? Measurement, Methods and Results. "Post-Communist Economies" 2008, June, Vol. 20. No. 2.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. Państwowe Wvdawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Zbiegień-Maciąg L.: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Wolters Kluwer. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Zhao S.: Application of Human Capital Theory in China in the Context of the Knowledge Economy. "The International Journal of Human Resource Management" 2008. May, Vol. 19, No. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.