PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 39 Rynki finansowe a gospodarka realna - aktualne wyzwania | 83--102
Tytuł artykułu

Interwencja publiczna na rynku venture capital: przesłanki teoretyczne, potencjalne efekty interwencji i wnioski dla Polski

Warianty tytułu
Public Intervention in Venture Capital Markets: Theoretical Rationale, Potencial Effects and Lessons for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ustalenie, czy interwencja publiczna na rynku venture capital jest uzasadniona, tzn. czy bilans korzyści i kosztów przemawia za wykorzystaniem środków publicznych w omawianym obszarze. W pracy podjęto wielowątkową analizę zarówno przesłanek stojących za prowadzeniem interwencji w formie kapitału wysokiego ryzyka, jak i potencjalnych jej efektów. Rozważania teoretyczne i zaprezentowane tezy zostały poparte faktycznymi doświadczeniami wybranych krajów. Autor dowodzi, że o ile sama obecność agend rządowych na rynku VC ma miejsce i jest zasadna, o tyle kluczowe staje się poprawne i kompleksowe skonstruowanie programu wsparcia, adresującego zarówno stronę podażową rynku, jak i popytową. W warunkach polskich, właściwym narzędziem dla programów wsparcia kapitału wysokiego ryzyka wydają się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, które z założenia mają służyć budowaniu spójności w skali Europy i doganianiu najwyżej rozwiniętych gospodarek. Jeżeli programy te będą odpowiednio przygotowane i prowadzone, to zainicjowane w ten sposób zmiany pozwolą na faktyczną reorientację gospodarki w kierunku wysokiej produktywności, innowacyjności i konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to determine whether the use of public funds as venture capital is justified, i.e. whether the costs and benefits analysis supports the idea of public support for venture capital markets. The article presents a multithreaded study of: rationale for the intervention based on public funds in the form of venture capital, its potential effects as well as conclusions for Poland. The theoretical considerations and thesis presented in the article are complemented by the actual experience of selected countries. The author argues that, while the presence of government agencies in the VC market itself is well-founded, it is crucial to construct a correct and comprehensive support program, addressing both supply and demand side of the market. The structural funds, intended to serve cohesion and catching-up process with the most developed economies in Europe, seem to be the right tool for the venture capital programs. If they are properly prepared and run, they allow to initiate the actual reorientation of the economy towards high productivity, innovation and competitiveness. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Avnimelech G., Teubal M. [2008], From direct support of business sector R&D/ innovation to targeting venture capital/ provate equity: a catching up innovation and technology policy life cycle perspective, Economics of Innovation and New Technology, vol. 17 (1-2), s. 153-172.
 • Baldock R. [2012], The Role of UK Government Equity Funds in Addressing the Finance Gap facing SMEs with Growth Potential, Paper for the Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, Dublin 7-8 listopada 2012.
 • Bannier Ch.A., Grote M.H. [2008], Equity gap? - Which equity gap? On the financing structure of Germany's Mittelstand, Working paper series, Frankfurt School of Finance &Management, No. 106.
 • Bertoni F., Tykvova T. [2012], Which form of Venture Vapital is Most Supportive of Innovation?, ZEW Discussion Paper No. 12-018.
 • Brander J.A., Egan E.J., Hellmann T.F. [2008], Government sponsored versus private venture capital: Canadian evidence, NBER Working Paper Series, vol. 14029.
 • Brander J.A., Egan E.J., Hellmann T.F. [2010], The Effects of Govemement-sponsored versus Private Venture Capital: International Evidence, NBER Working Paper No. 16521.
 • Central and Eastern Europe Statistics 2013, An EVCA Special Paper, EVCA/PEREP Analytics.
 • Collewaert V., Manigart S., Aernoudt R. [2010], Assessment of Government Funding of Business Angel Networks in Flanders, Regional Studies, vol. 44 (1), s. 119-130.
 • Cumming D.J. [2013], Public Economics Gone Wild: Lessons from Venture Capital, http://dx.doi.org/10.2139/ssm.2194452 (03.05.2014).
 • Da Rin M., Nicodano G., Sembenelli A. [2006], Public policy and the creation of active venture capital markets, Journal of Public Economics No. 80, s. 1699-1723.
 • del-Palacio I., Zhang X.T., Sole F. [2012], The capital gap for small technology companies: public venture capital to the rescue?, Small Business Economics, vol. 38, s. 283-301.
 • Frontier Economics [2013], Exploring the impact of private equity on economic growth in Europe, EVCA Londyn.
 • Grzywacz J., Okońska A. [2005], Venture Capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Hirukawa M., Ueda M. [2011], Venture capital and innovation: which is first?, Pacific Economic Review vol. 16 (4), s. 421-465.
 • HM Revenue and Customs, Seed Enterprise Investment Scheme, http://www.hmrc.gov.uk/seedeis/ (03.05.2014).
 • Hurley J. [2012], New private fund to tackle the 'equity gap', The Telegraph, 21 lutego 2012.
 • Khanna N., Mathews R. D. [2011], Can herding improve investment decisions?, RAND Journal of Economics, vol. 42 (1), s. 150-174.
 • Kim Y., Jeon E.J. [2013], The Differential Effect of Government - and Private-backed Venture Capital on Firm Performance: Certification vs. Value-Add, DRUID Academy, Aalborg.
 • Kornasiewicz A. [2004], Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Lemer J. [2010], The future of public efforts to boost entrepreneurship and venture capital, Small Business Economics, vol. 35.
 • Luukkonen T., Deschryvere M., Bertoni E, Nikulainen T. [2011], Importnace of the Non-financial Value Added of Government and Independent Ventire Capitalist, Keskusteluaiheita Discussion Papers No. 1257.
 • Luukkonen T, Deschryvere M., Bertoni F. [2013], The value added by government venture capital funds compared with independent venture capital funds, Technovation, vol. 33, s. 154-162.
 • Maula M., Autio E., Murray G. [2005], Corporate Venture Capitalists and Independent Venture Capitalistst: What do they know, who do they know and should entrepreneurs care?, Venture Capital, vol. 7 (1), s. 3-21.
 • Mikołajczyk B. [2007], Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Munari E, Toschi L. [2010], Assessing the impact of public venture capital programmes in the United Kingdom: do regional characteristics matter?, http://dx.doi.Org/l 0.2139/ssm. 1539384 (03.05.2014).
 • Podedworny R, Zynel M. [2000], Venture capital - kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Popov A., Roosenboom P. [2009], Does private equity investment spur innovation? Evidence from Europe, Europejski Bank Centralny, Working Paper Series Nr 1063.
 • Prędkiewicz K. [2013], Granice luki kapitałowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 901, s. 129-143.
 • Ptacek O. [2014], Equity Gap on the Venture Capital Market in the Czech Republic, International Journal of Business and Management Vol. II (1).
 • Schilder D. [2006], Public Venture Capital in Germany - Task Force or Forcing a Task?, Freiberg Working Papers, No. 12.
 • Sunley R, Klagge B., Berndt C., Martin R. [2005], Venture capital programmes in the UK and Germany: in what sense regional policies?, Regional Studies, vol. 39 (2), s. 255-273.
 • Tamowicz P. [2007], Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na finansowanie kapitałem private equity/ venture capital (PE/VC), Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
 • Schwab K. [2013], The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, Geneva.
 • Vincent M. [2011], 'Astonishing' tax relief on venture capital, Financial Times, 2 grudnia 2011.
 • Waniak-Michalak H. [2007], Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Wrzesiński M. [2008], Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.