PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 406 Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? | 210--220
Tytuł artykułu

Unia Europejska wobec bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach globalizacji

Warianty tytułu
European Union in the Face of the European Security in the Conditions of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niestabilność cen na rynku światowym istotnie wpływa na bezpieczeństwo ekonomiczne jego uczestników. Dotyczy to szczególnie niestabilności cen surowców. Nadmierna niestabilność cen surowców wpływa zarówno na producentów, jak i na konsumentów i wywołuje poważne skutki dla bezpieczeństwa ekonomicznego. W warunkach globalizacji w okresie charakteryzującym się nagłymi zmianami cen żywności, takim jak lata 2007-2008, nastąpiło pogorszenie sytuacji żywnościowej w wielu ubogich państwach rozwijających się. Przewidywano, że wzrost cen żywności z 2010 r. może doprowadzić do dalszego rozszerzenia się zjawiska niedożywienia, zwiększenia zapotrzebowania na pomoc humanitarną oraz dalszej intensyfikacji napięć i niepokojów społecznych wśród słabszych konsumentów na świecie. Ważną rolę w zmianie tej sytuacji w warunkach globalizacji może odegrać WTO oraz Unia Europejska. Celem głównym artykułu jest przedstawienie stanowiska Unii Europejskiej wobec kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Price volatility in the global market has a significant impact on the economic security of the participants. This particularly applies to commodity price volatility. Excessive volatility in commodity prices affects both producers and consumers and has serious implications for economic security. In the context of globalization in a period characterized by sudden changes in food prices, such as for 2007-2008, the food situation in many poor developing countries worsened. It was expected that the increase in food prices in 2010 may lead to the further spread of the phenomenon of malnutrition and further intensification of tensions and unrest among the weaker consumers in the world. An important role in changing this situation in the context of globalization can be played by the World Trade Organization (WTO) and the European Union. Economic security issues for the European Union are very important. The main objective of this paper is to present the attitude of the European Union to the issue of economic security(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Alt J.E., Frieden J., Gilligan M.J., Rodrik D., Rogowski R., The political economy of international trade: enduring puzzles and an agenda for inquiry, "Comparative Political Studies" no. 29/1996.
 • Alt J.E., Gilligan M.J., The political economy of trading states, "Journal of Political Philosophy" no. 2/1994.
 • Ceny żywności w Europie oraz stanowiący jego uzupełnienie dokument roboczy służb Komisji SEC, 2008, COM, 821.
 • Flory T., L'organisation mondiale du commerce. Droit institutionel et substantiel, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles 1999.
 • Goldstein J., The impact of ideas on trade policy: the origins of U.S. agricultural and manufacturing policie, "International Organization" no. 43/1989.
 • Goldstein J.S., International Relations, Fourth edition, Longman, New York 2001.
 • Hoekman B.M., Kostecki M.M., The Political Economy of the World Trading System; the WTO and Beyond, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Maxwell S., Engel P., European Development Cooperation to 2010, Overseas Development Institute, Working Paper nr 219, 2003.
 • Nielson D.L., Supplying trade reform: political institutions and liberalization in middle-income presidetial democracies, "American Journal of Political Science" no. 47/2003.
 • Polityka rozwojowa UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju. Zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej UE, COM 629, 2010.
 • Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie, COM 591, 2009.
 • Puślecki Z.W., The Changes in the Foreign Trade Policy within WTO System, New York, USA 2009.
 • Puślecki Z.W., The International Trade Liberalisation Under WTO and a Global Economy, [in:] M. Kozłowski, A. Kacprzyk (eds), Business Interaction in a Global Economy, Copyrights by Congress of Political Economists, USA, Wilkes-Beijing 2006.
 • Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami. 25 wersja ostateczna. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 2.2.2011 COM 2011.
 • Task Force on Commodity Futures Markets. Report to the G20, OICU/IOSCO, Technical Commitee of the International Organization of Securities Commission, June 2010 [tryb dostępu]: www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD340.pdf [data odczytu: maj 2012].
 • The Seoul Summit Document, November 12, 2010 [tryb dostępu:] www. seoulsummit.kr/outcommes, Seoul Summit official website, University of Toronto Library and the G20 Research Groups at the University, July 30, 2012, www. G20 utoronto.ca/summit 2010 seoul html [data odczytu: maj 2012].
 • U.S.Government and Business Leaders on Financial Transactions Taxes. Campaign speech, October 1, 2008, IPS Institut for Policy Studies [tryb dostępu]: http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm [data odczytu: maj 2012].
 • Unijne zasady ramowe dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, COM 127, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.