PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 407 Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej | 327--340
Tytuł artykułu

Polsko-rosyjski handel produktami rolno-spożywczymi po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Polish-Russian Trade in Agri-Food Products After Poland's Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian, jakie dokonały się w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi z Rosją po akcesji Polski do UE. W badaniach wykorzystano dane Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat), Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Analizie poddano wartość i saldo obrotów oraz strukturę asortymentową polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi z Rosją w latach 2004-2014. Dla grup produktów mających największe znaczenie w strukturze polsko-rosyjskiej wymiany handlowej wyznaczono wskaźniki pokrycia importu eksportem (CR, Coverage Ratio) oraz indeksy handlu wewnątrzgałęziowego Grubela-Lloyda (IIT, Intra-industry Trade). Dowiedziono, że Rosja jest ważnym wśród państw pozaunijnych odbiorcą polskich produktów rolno-żywnościowych, a rozwój eksportu jest determinowany głównie bliskością geograficzną rynku rosyjskiego i niemożnością zaspokojenia zgłaszanego popytu rodzimą produkcją. Istotnym czynnikiem oddziałującym na skalę bilateralnych obrotów handlowych są również ilościowe ograniczenia importu z Polski(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify the changes in Polish foreign trade in agri-food products to Russia after Poland's accession to the EU. Data of the European Statistical Office (Eurostat), as well as Foundation of Assistance Programmes for Agriculture (FAMMU/FAPA) and the Central Statistical Office (CSO) were used in the research. The analysis covered the value, trade balance and the commodity structure of Polish foreign trade in agri-food products to Russia in 2004-2014. Coverage Ratios (CR) and the indices of Intra-Industry Trade (IIT) were calculated for product groups of the greatest importance in the structure of the Polish- Russian trade. It was proved that Russia is an important recipient of Polish agri-food products among non-EU countries and the development of export is mainly determined by the geographical proximity of the Russian market and the inability to meet the demand by internal production. Quantitative restrictions on imports from Poland strongly shaped the value of bilateral trade between Poland and Russia(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Aiginger K., 1998, A framework for evaluating the dynamic competitiveness of countries, Structural Change and Economic Dynamics, vol. 9, no. 2, s. 159-188.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2013 roku, 2014, FAMMU/FAPA, Warszawa.
 • Batyk I.M., 2014, Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 14 (XXIX), z. 3, s. 7-14.
 • Cieślewicz W., 2012, Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji, Problemy Rolnictwa Światowego Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12 (XXVII), z. 1, s. 18-30.
 • ComExt-Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb (13.03.2015).
 • Czyżewski A., Sapa A., 2003, Mechanizm wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Dzun W., Tereszczuk M., 2009, Rolnictwo Rosji, Ukrainy i Białorusi w procesie transformacji w latach 1990-2007, Raport Programu Wieloletniego nr 158, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Fagerberg J., 1988, International competitiveness, The Economic Journal, vol. 98, no. 391, s. 355-374.
 • Grubel H.G., Lloyd P.J., 1971, The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, Economic Record, vol. 47, no. 4, s. 494-517.
 • Grubel H.G., Lloyd P.J., 1975, Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, Wiley, New York.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy, 2000, nr 11, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Handel zagraniczny styczeń-grudzień 2013 r., 2014, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Hatsopoulos G.N., Krugman P.R., Summers L.H., 1988, U.S. Competitiveness: Beyond the Trade Deficit, Science. New Series, vol. 241, no. 4863, s. 299-307.
 • Jagiełło M., 2003, Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Studia i Materiały, nr 80, IKCHZ, Warszawa.
 • Kaliszuk E., Błaszczuk M., Mroczek W., Przystupa J., Władyniak A., 2005, Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej, [w:] Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa, UKIE, Warszawa.
 • Kraciuk J., 2013, Akcesja Rosji do WTO i jej wpływ na polsko-rosyjski handel rolny, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 15, z. 5, s. 174-178.
 • Krzyżanowski J.T., 1993, Polityka cen rolnych w okresie adaptacyjnym do Wspólnot Europejskich, Biała Księga Polska - Unia Europejska, Opracowania i Analizy, Seria Gospodarka, z. 11, Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa.
 • Lubiński M., Michalski T., Misala J., 1995, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, Raporty - Studia nad konkurencyjnością, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Pawlak K., 2011, The static effects of customs union in agri-food trade of the New Member States of the
 • European Union, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol. XIII, no. 6, s. 176-182.
 • Pawlak K., Poczta W., 2008, Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Pawlak K., Poczta W., 2011, Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2005 roku, 2006, FAMMU/FAPA, Warszawa.
 • Przewodnik eksportera po rynku Federacji Rosyjskiej, 2012, ww.kig.pl/files/BWZ/rosja_e_2012.pdf (15.03.2015).
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 2014, GUS, Warszawa.
 • Rowiński J., Wigier M., 1998, Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi, [w:] Woś A. (red.), Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997), IERiGŻ, Warszawa.
 • Singh A., 1977, UK industry and the world economy: a case of de-industrialisation, Cambridge Journal of Economics, vol. 1, no. 2, s. 113-136.
 • Wiśniewska I., 2011, Embargo w rosyjskiej polityce handlowej - taktyka bez strategii, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-07-13/embargo-w-rosyjskiej-polityce-handlowej-taktyka-bez-strategii (17.03.2015).
 • Współpraca handlowa Polski z krajami WNP, w szczególności z Rosją, Ukrainą i Białorusią, 2014, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa.
 • WTO Tariff Profiles, http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language= E&Country=RU (15.03.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.