PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 407 Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej | 354--363
Tytuł artykułu

Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Taxonomic Analysis of the Diversity of the Standard of Living in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poziom życia ludności uważany jest obecnie za jeden z najważniejszych wyznaczników rozwoju społeczno-gospodarczego. Podniesienie poziomu życia mieszkańców Polski jest podstawowym celem Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Dążenie do zmniejszenia różnic w poziomie życia ludności poszczególnych regionów jest także zasadniczym celem procesów integracyjnych Unii Europejskiej. Wiąże się z tym potrzeba ciągłego monitorowania zmian zachodzących w poziomie życia ludności. W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji różnic w poziomie życia ludności w poszczególnych województwach Polski w roku 2013(abstrakt oryginalny)
EN
Standard of living is one of the most significant determinants of socio-economic development. The increase of the standard of living of inhabitants of Poland is a fundamental aim of the National Development Strategy in the years 2007-2015 and of the Long-term National Development Strategy "Poland 2030. Third Wave of Modernity". The primary objective of the European Union's integration processes is also reducing the differences in the living standards of the population of every region. It is connected with the need for the continuous monitoring of changes in the population standard of living. The study attempts to identify the differences in living standards in individual Polish voivodeships in year 2013(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Berger-Schmitt R., Jankowitsch B., 1999, System of Social Indicators and Social Reporting. The State of the Art, EuReporting Working Paper, no. 1, ZUMA, Mannheim.
 • Hellwig Z., 1981, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Welfe W. (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.
 • http://zds.kprm.gov.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju.
 • Liszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast, [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Majka A., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności województwa podkarpackiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 39.
 • Masik G., 2010, Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Ostasiewicz W., 2004, Badanie jakości życia z perspektywy historycznej, [w:] Ostasiewicz W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Słaby T., 2004, Nowe ujęcie badań społecznych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 1.
 • Sokołowski A., 1984, Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.