PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1/3 | 129--148
Tytuł artykułu

Aspekty metodyczne klasyfikacji gleboznawczej terenów rekultywowanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methodical Aspects of the Reclamed Areas Pedological Classification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeanalizowano możliwe podejścia do problemu klasyfikacji jakościowej gruntów terenów rekultywowanych. Głównym utrudnieniem w ocenie bonitacji takich terenów jest brak ilościowych i jakościowych atrybutów procesów glebotwórczych oraz kontekst czynników decydujących o wartości użytkowej, odmienny niż w wypadku gleb powstałych w wyniku wieloletniego formowania w naturalnych warunkach litologii i klimatu. Doświadczenia z wieloletnich obserwacji terenów rekultywowanych wskazują, że odmienne litologicznie utwory stwarzają odmienne punkty startu oraz linie przebiegu w rozwoju procesów glebowych. Nie zawsze też grunty rekultywowane można traktować jako nieużytki. W artykule rozważono alternatywne wobec obowiązującego algorytmy oceny jakościowej gleb.(abstrakt oryginalny)
EN
Possible approaches to the problem of the quality assessment of reclaimed areas have been examined. The main difficulty in the assessment of soil quality class in these areas is lack of qualitative and quantitative atributes of soil-formation processes and unlike in case of soil which evolved in natural lithologic and climatic conditions, there are no factors which determine the use. Long experience in monitoring reclaimed areas shows that different lithologic formations give a different starting points and lies in development soil-formation process. Reclaimed soils should not always be treated as wasteland. Other algorithms of soil quality assessment than the currently in use have been examined.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Ackello-Ogutu C., Paris Q., Williams W.A.: Testing a von Liebig crop response function against polynomial specifications. American Journal of Agricultural Economics, 67(4), November 1985, 873-880.
 • Berck P., Geoghegan J., Stohs S.: A strong test of the von Liebig hypothesis. American Journal of Agricultural Economics, 82(4), November 2000, 948-955.
 • Berck P., Helfand G.: Reconciling the von Liebig and differentiable crop production functions. American Journal of Agricultural Economics, 72(4), November 1990, 985-996.
 • Bui L.N.: Soil survey as a knowledge system. Geoderma, 120, 2004, 17-26.
 • Chwastek J., Żuławski C.: Rekultywacja terenów zniszczonych przez przemysł wydobywczy. Liga Ochrony Przyrody, Warszawa 1981.
 • Gruszczynski S., Trafas M.: Evaluation of conditions of post mining waste reclamation. 4-th International Symposium on the Reclamation Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes, University of Agriculture in Kraków, Kraków 1993.
 • Gruszczyński S., Trafas M.: Klasyfikacja poprzemysłowych obiektów bezglebowych dla celów rekultywacji. Półrocznik AGH Inżynieria Środowiska, t. 6, z. 1, 2001, 67-83.
 • Lanzer E.A., Paris Q.: A new analytical framework for the ferilization problem. American Journal of Agricultural Economics, 63(1), February 1981, 93-103.
 • Llewelyn R.V. , Featherstone A.M.: A comparison of crop production functions using simulated data for irrigated corn in Western Kansas. Agricultural Systems, 54(4), August 1997, 521-538.
 • Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Problemy Współczesnej Nauki. Teoria i Zastosowania. Informatyka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Kraków 2001.
 • McBratney A., Mendonça Santos M., Minasny B.: On digital soil mapping. Geoderma, 117(1-2), November 2003, 3-52.
 • McBratney A.B., Minasny B., Cattle S.R., Vervoort R.W.: From pedotransfer functions to soil inference systems. Geoderma, 109(1-2), 2002, 41-73.
 • McBratney A.B., Odeh I.O.: Application of fuzzy sets in soil science: fuzzy logic, fuzzy measurements and fuzzy decisions. Geoderma, (77), February 1997, 85-113.
 • Komentarz do tabeli klas gruntów w zakresie bonitacji gleb gruntów ornych terenów równinnych, wyżynnych i nizinnych wraz z regionalnymi instrukcjami dotyczącymi bonitacji gleb ornych terenów górzystych i komentarzami dotyczącymi bonitacji gleb użytków zielonych i gleb pod lasami dla użytku klasyfikatorów gleb i pracowników kartografii gleb. Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa 1963.
 • Paris Q.: The von Liebig hypothesis. American Journal of Agricultural Economics, 74(4), November 1992, 1019-1028.
 • Paris Q., Knapp K.: Estimation of von Liebig Response Function. American Journal of Agricultural Economics, 71(1), February 1989, 178-186.
 • Schoenholtz S.H, Miegroet H. van, Burger J.A.: A review of chemical and physical properties as indicators of forest soil quality: challanges and opportunities. Forest Ecology and Management, 138, 2000, 335-356.
 • Skawina T., Trafas M.: Zakres wykorzystania i sposób interpretacji wyników badań geologicznych dla potrzeb rekultywacji. Ochrona Terenów Górniczych, 16, 1971.
 • Strzemski M.: Racjonalne użytkowanie ziemi w polskiej kartografii gleboznawczej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne i Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Warszawa 1966.
 • Strzemski M.: Przyrodniczo-rolnicza bonitacja gruntów ornych. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 1972
 • Trafas M., Gruszczyński S.: Określenie relacji wskaźnika bonitacyjnego terenów bezglebowych do jednostek klasyfikacji gleb. Półrocznik AGH Inżynieria Środowiska, 6(1), 2001, 162-169.
 • Ploeg R.R. van der, Böhm W., Kirkham M.: On the origin of the theory of mineral nutrition of plants and the Law of the Minimum. Soil Science Society of America Journal, 63:2, 1999, 1055-106
 • Zadeh L.A.: Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), June 1965, 338-353.
 • Żuławski C., Eckes T.: Sozologia dla geodetów. Wyd. AGH, Kraków 1985
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.