PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3(9) Jakość i Bezpieczeństwo | 143--153
Tytuł artykułu

Rola doradcy zewnętrznego w tworzeniu sytemu zarządzania jakością

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of External Advisor in Creating the Quality Management System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor w pracy zastanawia się nad rolą doradcy zewnętrznego w kształtowaniu systemu zarządzania jakością. Określa jego przestrzeń działania i zadania do wykonania. Prezentuje wyniki badań dotyczące postrzegania doradcy i jego oceny z perspektywy pełnomocnika ds. jakości. Zwraca uwagę na sposób doboru konsultanta i ocenę jego dokonań. Prezentuje i poddaje analizie czynniki i uwarunkowania, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, wpływające na jakość usług doradczych. Podkreśla znaczenie organizacji, a szczególnie jej kierownictwa w procesie budowy systemu. Zastanawia się dlaczego dochodzi do zaburzeń podczas tworzenia systemu i próbuje określić tego przyczyny. Konkludując, zwraca uwagę na potrzebę zaangażowania i współdziałania obu stron uczestniczących w budowie systemu. Stwierdza, że to organizacja ponosi ostateczną odpowiedzialność za wynik procesu budowy systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the work examines the role of external advisor in shaping the quality management system. There is his activity range and tasks to be done determined. The research results are presented that concern perception of the advisor, his assessment from a perspective of a quality representative. There is a way of advisor's selection indicated as well as assessment of his effects. The analysis is conducted on factors and conditions, both external and internal ones, that affect the quality of consulting services. There is the organization's significance emphasized, especially in regards to its management, in the process of system building. The author analyzes why disturbances occur during the system creation and attempts to determine their causes. In conclusions the attention is paid to the need of involvement and cooperation of both parties taking part in system building. It is stated that the organization takes the final responsibility for the effect of the system building process. (original abstract)
Rocznik
Strony
143--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Grudowski P., Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach cz. 1, Problemy Jakości, 2006, nr 4, s. 40-44. 5
 • Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania w polskich organizacjach, Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 4-7.
 • Ligarski M.J., Audit versus development in a certified quality management system, Monograph Systems supporting production engineering, Editors: W. Biały, J. Kaźmierczak, Publisher PKJS Gliwice, Gliwice 2012 p. 124-132.
 • Ligarski M.J., Badanie dojrzałych systemów zarządzania jakością, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 40, Bydgoszcz 2011, s. 202-214.
 • Ligarski M.J., Budowa systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia, Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 66-69.
 • Ligarski M.J., Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją, Przegląd Organizacji, 2006, nr 9, s. 35-38.
 • Ligarski M.J., Czy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 można z powodzeniem zastosować w bankowości, Przegląd Organizacji, 2008, nr 2, s. 36-40.
 • Ligarski M.J., Dlaczego systemy zarządzania jakością mogą nie działać, Monografia pod red. J. Pyki, Nowoczesność przemysłu i usług Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice, 2008, s. 468-476.
 • Ligarski M.J., Doskonalenie w certyfikowanym systemie zarządzania jakością, Monografia pod red. J. Żuchowskiego, Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom, 2008, s. 222-228.
 • Ligarski M.J., Doświadczenia z budowy systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w samorządzie terytorialnym, Przegląd Organizacji, 2004, nr 11, s. 38-40.
 • Ligarski M.J., Koczaj K., Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom, Problemy Jakości, 2004, nr 11, s. 24, 29-33.
 • Ligarski M.J., Krysztofiuk J., Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy Jakości, 2005, nr 10, s. 32-39.
 • Ligarski M.J., Normy ISO serii 9000 w polskich organizacjach - historia i perspektywy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, Gliwice, 2002, z.12, s. 153-159.
 • Ligarski M.J., Ocena systemów zarządzania jakością w administracji publicznej - perspektywa pełnomocnika ds. jakości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 4, s. 295-302.
 • Ligarski M.J., Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań, Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 4(13), s. 25-35.
 • Ligarski M.J., Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji, Monografia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.
 • Ligarski M.J., Pomiar skuteczności systemu zarządzania jakością w organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 5, s.79- 84.
 • Ligarski M.J., Problem identification method in certified quality management systems, Quality & Quantity, 2012, 46, p. 315-321.
 • Ligarski M.J., System zarządzania jakością - szansa czy zagrożenie dla organizacji, Przegląd Organizacji, 2007, nr 2, s. 38-41.
 • Ligarski M.J., The effect of construction process of the quality management system upon its post-certification functioning, Proc. 16th IGWT Symposium Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence, Suwon, Korea, 2008, vol. I, part 2, p. 142-148.
 • Ligarski M.J., Zadania jednostki certyfikującej w systemie zarządzania jakością, Monografia pod red. W. Biały, K. Midor Systemy wspomagania w inżynierii produkcji, Wyd. PA NOVA SA., Gliwice 2013, s. 55-64.
 • PN-ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług.
 • Skrzypek E., Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach Unii Europejskiej, Problemy Jakości, 2005, nr 11, s. 12-19.
 • Urbaniak M., Przesłanki związane z wdrażaniem systemów zarządzania, cz. 1, Problemy Jakości, 2006, nr 6, s. 30-34.
 • Zapłata S., Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością (1), Problemy Jakości, 2003, nr 2, s. 33-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.