PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3(93) | 41--48
Tytuł artykułu

Hiszpańskie fundusze SOCIMI (REIT) a efektywność informacyjna pośrednich inwestycji rynku nieruchomości

Autorzy
Warianty tytułu
Spanish SOCIMI (REIT) Funds and Efficiency of the Real Estate Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szeroko rozumiana efektywność rynku jest różnie definiowana. Rynek efektywny w sensie alokacyjnym oferuje możliwość pozyskiwania kapitału tym uczestnikom, którzy gwarantują najwyższą stopę zwrotu z dokonanych inwestycji. Rynek efektywny w sensie transakcyjnym oferuje szybki do niego dostęp i niskie koszty transakcji. Na rynku efektywnym w sensie informacyjnym ceny aktywów w pełni odzwierciedlają dostępne o nich informacje. Rynek prywatnych inwestycji w nieruchomości jest niedoskonały, nieelastyczny, niezorganizowany i nieefektywny. Aby uatrakcyjnić rynek nieruchomości dla inwestorów ustawodawcy na rozwiniętych rynkach finansowych dopuszczają do funkcjonowania specjalistyczne fundusze typu REIT. Są one przykładem świadomie stosowanej polityki ekonomicznej, która np. dopuszcza redukcję obciążeń podatkowych po spełnieniu określonych wymogów, dla spełnienia istotnej gospodarczo funkcji. Obserwując ogarnięty kryzysem hiszpański rynek nieruchomości można zaobserwować zmiany w zakresie efektywności informacyjnej rynku inwestycji pośrednich wynikające z wprowadzenia do obrotu funduszy SOCIMI. Analiza jakościowa tego programu pozwala na zweryfikowanie hipotezy badawczej, że wprowadzenie funduszy typu REIT do obrotu giełdowego poprawia efektywność tego rynku. Dodatkową przesłanką powstania artykułu jest rozpoczęcie dyskusji o możliwości zastosowania analogicznych rozwiązań w Polsce, z oczekiwaniem pozytywnych efektów ich wprowadzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Broadly understood market efficiency is defined in various ways. A market which is efficient from the point of view of allocation offers a possibility to raise capital to those participants who guarantee the highest rate of return on the investments made. A market which is efficient from the transactional point of view offers fast access to it and low cost of transactions. On a market efficient in the informational sense, the prices of assets fully reflect available information on them. The real estate private investment market is imperfect, inflexible, unorganized and inefficient. To make the real estate market attractive to investors, on developed financial markets legislators allow the functioning of specialist funds of REIT type. They are an example of advisedly applied economic policy which, for example, provides for the reduction of tax burdens upon the fulfillment of specific requirements to meet an economically significant function. When observing the Spanish real estate market in crisis, we can notice changes in respect of information efficiency of indirect investment market, arising from the introduction of SOCIMI funds to the capital market. A qualitative analysis of this programme enables the verification of the research hypothesis that the introduction of REIT type funds to the capital market improves the effectiveness of this market. An additional premise to write this article is to start a discussion on the possibility to implement analogous solutions in Poland, with the expectation of positive effects of their introduction. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • 2finance.pl sp. z o.o. Kraków
Bibliografia
 • 2013 World Federation of Exchanges market highlights, WFE, 2014.
 • A case for global listed real estate securities in a mixed asset portfolio, CBRE Clarion Securities, May 2014.
 • Beechey M. (praca zbiorowa), The Efficient Market Hypothesis: A Survey, Research Discussion Paper, Reserve Bank of Australia, January 2000.
 • Blaug M., Metodologia Ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 • Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006.
 • Fama E. F, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance 25/2, May 1970.
 • Fama E. F, Efficient Capital Markets: II, journal of Finance 46/5, December 1991.
 • Spam, Financial Sector Report: Final Progress Report, IMF Country Report 14/59, February 2014.
 • Regimen especial de las SOCIMI, www.agenciatributaria.es.
 • Ustawa 11/2009 z 26 października 2009 г. (BOE 259/2009) wraz z modyfikacją 16/2012 z 27 grudnia 2012r (BOE 98/2012).
 • Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, (red. M. Bryx), Poltext, Warszawa 2008.
 • Varian H. R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • http://www.expansion.com/2014/03/03/empresas/inmobiliario/1393885529.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.