PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 2 (45) | 11--17
Tytuł artykułu

Początki prasy w Polsce. Od Anonima tzw. Galla do Jana Aleksandra Gorczyna

Autorzy
Warianty tytułu
The beginnings of Polish press. From Gallus Anonymous to Jan Aleksander Gorczyn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przedstawia początki prasy w Polsce, omawiając wcześniejsze inicjatywy, które zaowocowały opublikowaniem na początku stycznia 1661 r. "Merkuriusza Polskiego". Omówiono zwłaszcza życie i twórczość oraz działalność Jana Aleksandra Gorczyna i Łukasza Opalińskiego, którzy patronowali inicjatywie wydawania "Merkuriusza". Po szybkim upadku pisma polska prasa periodyczna rozpowszechniła się dopiero od 1729 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the beginnings of the press in Poland, discussing also earlier initiatives which resulted in publishing, in early January 1661, of "Merkuriusz Polski". He focuses on the life, artistic work and activity of Jan Aleksander Gorczyn and £ukasz Opaliñski who provided patronage for the initiative of publishing "Merkuriusz". After the periodical's closing, Polish press did not become popular until 1729. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Prasa  
EN
Press  
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--17
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Bentkowski, Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, Warszawa 1814, t. 2.
 • Samsonowicz H., "Historia opowiadana" w polskim średniowieczu. "Przegląd Historyczny" 1992, nr 3.
 • Rott D., Origins of Communication in East and Central Europe in the Twentieth Century. Gallus Anonymous and his »Chronicle«.
 • Zawadzki K., Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku, Warszawa 2002.
 • Sokolski J., Nowiny [hasło], [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1988.
 • Cynarski S., Avvisi z Polski z lat 1554-1590, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" T. 33 (1988).
 • Augustyniak U., Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III, Warszawa 1981.
 • Kawecka-Gryczowa A., Leszno - ośrodek wydawniczy Jednoty, [w:] tejże, Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały, Wrocław 1975, (poz. 159).
 • Pirożyński J., Zbiory nowin cesarskiego bibliotekarza Hugona Blotiusza (1533-1608) i jego zainteresowania Polską, "Sobótka" 1992, nr ½.
 • Adamczyk J., Początki polskiej produkcji czasopiśmienniczej, "Prasoznawstwo" 1956, nr 2;
 • Majewska-Grzegorczykowa R., "Merkuriusz Polski" a początki periodycznego piśmiennictwa polskiego, "Przegląd Nauk Historyczno-Społecznych" T. 7 (1958).
 • Lankau J. Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie, 1513-1729, Kraków 1960.
 • Kersten A., W sprawie badań nad początkami prasy polskiej, "Kwartalnik Historyczny" 1963, nr 1.
 • Targosz K., Hieronim Pinocci, Wrocław 1967.
 • Zawadzki K., Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące. Terminologia. Definicja. Charakterystyka. Zagadnienia edytorskie i typograficzne, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" m1972, z. 1.
 • Łojek J., Prasa polska w latach 1661-1831, [w:] Prasa polska w latach 1661-1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976.
 • Zawadzki K., Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Bibliografia, t. 1-3, Wrocław 1977-1990.
 • Salmonowicz S., Uwagi polemiczne o dziejach prasy polskiej w dobie przedrozbiorowej, "Zapiski Historyczne" 1977, z. 3.
 • Maliszewski K., Wojtowicz J., O podjęcie badań nad tak zwanymi gazetami pisanymi, "Studia _źródłoznawcze" T. 30 (1987).
 • Maliszewski K., Obraz świata Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. Studium z dziejów kształtowania się i rozpowszechniania sarmackich stereotypów wiedzy i informacji o "Theatrum mundi", Toruń 1990.
 • Pirożyński J., Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587, Kraków 1995.
 • Bandtkie J.S., Wiadomość krótka o gazetach polskich, Kraków 1819.
 • Czarnowski J.S., Literatura periodyczna i jej rozwój, Kraków 1895.
 • Badecki K., Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku, Lwów 1925.
 • Kubala L.. Szkice, Kraków 189.
 • Ocieczek R., "Sławorodne wizerunki". O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982.
 • Grzeszczuk S., Wstęp, [w:] Ł. Opaliński, Wybór pism, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1959.
 • Maliszewski K., Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Toruń 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.